Rodinné firmy

Zajistíme dosažení dlouhodobých cílů vaší rodiny v oblasti podnikání, včetně zachování a předání obchodní společnosti do rukou nastupující generace. S vlastníky rodinných firem spolupracujeme dlouhodobě, proto známe specifika mezigeneračního podnikání.

S čím dokážeme pomoci

Nástupnictví v rodinných firmách

Poradíme vám při řešení nástupnictví či předání firmy do rukou potomků. Pomůžeme s nastavením právní struktury vašeho rodinného byznysu i nastavením nepsaných pravidel rodinného podniku. Ustanovíme manažerské role členů rodiny, vhodně je doplníme odborníky zvenku. Dohlédneme na to, aby dědění bylo transparentní a uskutečnitelné a bylo potomky vnímáno jako spravedlivé.

Rodinné finance budoucnosti

Pomůžeme vám s digitální transformací a vaši papírovou účtárnu vyměníme za řešení na míru s prvky robotizace a automatizace, které vám uspoří čas i náklady. Pomůžeme vám zároveň s řízením peněžních toků a identifikací způsobů, jak nalézt finance pro další rozvoj firmy. Peněžní prostředky s vámi dokážeme efektivně alokovat a přizpůsobit jejich uplatnění dlouhodobé strategii společnosti.

Změna vlastnické struktury či prodej

Zodpovíme vám veškeré otázky týkající se fúzí a akvizic, prodeje firmy či vstupu na kapitálový trh. Připravíme marketingové materiály, oslovíme vhodné investory, zajistíme hloubkovou prověrku společnosti a pomůžeme s vyjednáváním a poskytneme kompletní asistenci při tvorbě prodejní dokumentace.

Komplexní poradenství pro rodinné podnikání

Naši experti v oblastech auditu, daní, práva, účetnictví, podnikového i technologického consultingu nepracují jen pro nadnárodní korporace, ale pomáhají i českým rodinným firmám. Zajistíme pro vás nejen audit nebo daně, ale i další služby, díky kterým budete moci maximum svého času a energie věnovat samotnému podnikání a ostatní agendu přenecháte zkušeným odborníkům.

Naším cílem je dlouhodobě pomáhat rodinným firmám, které jsou hnacím motorem české ekonomiky. Hledáme pro ně nové příležitosti a chceme, aby jména úspěšných českých podnikatelů znal celý svět.

Petr Kincl

leader PwC pro oblast rodinných firem

Naše služby

Řešení nástupnictví/předání firmy

 • Připravíme vaši rodinnou ústavu (základní “měkké” nastavení pravidel)
 • Nastavíme manažerské role členů rodiny
 • Zajistíme případné zainteresovaní manažerů, kteří nejsou členy rodiny
 • Pomůžeme s volbou vhodné právní struktury rodinného byznysu – svěřenský fond vs. holdingová společnost vs. nadace
 • Připravíme pravidla dědění (závěť, dědická smlouva, odkazy apod.)

Nalezení potenciálních kupců či investorů a zajištění prodeje společnosti

 • Identifikujeme klíčové oblasti pro tvorbu hodnoty, stejně jako potenciálně problematické oblasti
 • Poskytneme vám poradenství směřující ke zvyšování hodnoty a minimalizaci či eliminaci rizika vyplývajícího z problematických oblastí
 • Zajistíme návrh vhodné strategie prodeje vaší společnosti
 • Identifikujeme perspektivní investory, kteří by mohli mít o vaši společnost zájem
 • Připravíme prezentační materiály vaší společnosti, oslovíme potenciální investory, zjistíme míru jejich zájmu o investici ve vaší firmě
 • Zajistíme kompletní právní dokumentaci, včetně jejího vyjednání a uzavření

Před a post akviziční služby v oblasti financí

 • Pomůžeme vám nastavit reporting a účetní závěrku, tak abyste reportovali správně, včas a bez problémů
 • Doporučíme přímo pro vás vhodné nástroje založené na RPA, nastavíme technologická rozhraní (API), zmapujeme vaše KPI
 • Sladíme účetní politiky s politikami nové mateřské společnosti a nastavíme vhodné přemostění a mapování finančních výkazů
 • Provedeme kalkulaci a nastavení úprav mezi různými rámci pro finanční a manažerské účetnictví, připravíme finanční výkazy
 • Dodáme e-řešení pro sledování komplexních účetních transakcí, například sledování nájmu dle výkaznictví IFRS 16
 • Poskytneme vám pomoc s akvizičním účtováním a zajistíme identifikaci chybějících uveřejnění v účetní závěrce
 • Zajistíme dočasné dodání lidských zdrojů do finanční funkce

Průběžné služby pro zajištění regulatorního souladu

 • Zajistíme statutární audit účetních závěrek, který připraví naši odborníci na příslušné odvětví
 • Poskytneme konzultace ke všem daňovým problémům, pomůžeme se sestavením přiznání ke všem daním, případně vám pomůžeme ve sporu s finančním úřadem
 • Zajistíme průběžné právní poradenství (korporátní, smluvní, pracovněprávní záležitosti, regulatorika) dle vašich potřeb

Digitální transformace financí, účetnictví a reportingu

 • Identifikujeme silné a slabé stránky v oddělení financí, účetnictví a reportingu, zajistíme porovnání s trendy na trhu
 • Připravíme plán pro zjednodušení a nastavení procesů zajišťujících digitální fungování financí a účetnictví – zbavte se papírů, zbavte se tabulek a zbavte se manuální práce
 • Pomůžeme s nastavením manažerského reportingu včetně klíčových KPI a jejich vizualizací
 • Zajistíme zefektivnění reportingu díky zrychlení a automatizaci s využitím RPA
 • Pomůžeme s nastavením a vylepšením kvality procesu rozpočtování a volbou vhodných softwarových platforem

Řízení likvidity a peněžních toků

 • Nabízíme řešení, které vám přinese přehled nad hotovostí a pracovním kapitálem i predikci budoucích peněžních toků
 • Toto řešení přizpůsobíme a plně integrujeme s vašimi klíčovými systémy

Kontakty

Petr Kincl

Petr Kincl

Řídící partner, PwC Legal

Tel: +420 734 182 727

Jaroslav Rummler

Jaroslav Rummler

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 706 902