Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Energetika a distribuční sítě

PwC svým klientům poskytuje profesionální služby již přes 100 let. Globální znalosti spojené s dlouhodobými zkušenostmi z oblasti energetiky a distribučních sítí jsou jediněčnou hodnotou a tradicí firmy PwC, kterou využívá přes 70 % světových těžařských společností.  

Jaké služby vám PwC nabízí:

 • statutární audit a účetní poradenství
 • daňové poradenství
 • podniková restrukturalizace
 • řízení podnikové a obchodní strategie
 • řízení výkonnosti podniku
 • hloubková prověrka při akvizici
 • optimalizace nákladů
 • daňová optimalizace
 • akvizice a refinancování
 • asistence při vstupu na burzu
 • řízení lidských zdrojů
 • identifikace rizika podvodů a kontrolních procesů
 • poradenství při vstupu na trh a příprava růstové strategie
 • přístup k čerpání ze strukturálních fondů

Energetika

Česká republika, jakožto člen EU, na jedné straně přebírá závazky vyplývající z klimaticko-energetického balíčku a na druhé straně hledá optimální dlouhodobé řešení svého energetického mixu.

V nejbližších letech čeká Česko rozhodování o významných otázkách, týkajících se dlouhodobého nastavení energetiky, jako například nahrazení odstavovaných uhelných elektráren na pozadí zásob domácího uhlí, rozvoj jaderné energetiky a efektivní integrace obnovitelných a decentralizovaných zdrojů s ohledem na historicky nejnižší ceny klíčových komodit – elektřiny, plynu, ropy a uhlí.

Tyto změny jsou ze strany evropských i domácích zákonodárců a regulátorů podporovány předpisy a zákony, které vymezují funkční rámec energetiky. Dynamika změn se ve srovnání s předchozí dekádou mnohonásobně zrychlila a energetické podniky čelící transformaci mají v současnosti velmi náročnou úlohu.

Specifické služby pro toto odvětví

Účetní, finanční a daňové služby:

 • Oceňování komoditních derivátů
 • Transakce a konsolidace
 • Financial services – non-cash payment system and communication with banks
 • Zajištění výnosů ze služeb a maximalizace ziskovosti
 • Audit účetních závěrek připravených v souladu s českými účetními standardy i mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS)
 • Prověrka dodržování daňových předpisů

Poradenské služby:

 • Strategické nastavení udržování stávajícího portfolia produktů a rozvoj nových, zejména nekomoditních služeb
 • Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
 • Zvyšování efektivity procesů a zlepšování výsledků
 • Nábor a udržení kvalifikovaných zaměstnanců

Aktuální problémy

Dlouhodobé řešení energetického mixu

Rozvoj a integrace decentralizovaných energetických řešení

Integrace a propojování energetických trhů

Změna klimatu, ochrana životního prostředí a energetická účinnost

Regulace a dodržování předpisů mj. ENTSO-E a ENTSO-G

Distribuční sítě

Distribuční sítě se neustále vyvíjejí a reagují na vývoj energetiky. Společnosti zabývající se logistikou komodit jako je elektřina, voda, plyn nebo teplo vyžadují rychlé a efektivní řízení. Geografická poloha a začlenění do energetického rámce EU činí z České republiky nejdůležitější přenosový uzel ve střední Evropě. Distributoři se tak potýkají nejen s nerovnováhou mezi nabídkou a poptávkou, ale i s nutností obnovy a rozvoje infrastruktury.

V budoucnosti budou muset společnosti pružně reagovat nejen na vývoj makroekonomických ukazatelů, ale i na výsledky politicko-ekonomických diskuzí o podobě distribučních sítí v Evropě.

Specifické služby pro toto odvětví

 • Regulatorní a tržní poradenství
 • Management uznatelnosti nákladů a jejich alokace s ohledem na kvalitu a důvěryhodnost nefinančních informací
 • Identifikace interních procesů a jejich vyčleňování - outsourcing
 • Nastavení strategie udržitelnosti stávajícího portfolia produktů a rozvoj nových, zejména nekomoditních služeb

Aktuální problémy

 • Decentralizace energetiky
 • Rozvoj a modernizace přenosových a distribučních soustav
 • Regulace a dodržování zákonných předpisů, implementace evropských nařízení
 • Tlak EU na liberalizaci obchodu s energiemi
 • Geopolitické vlivy na energetickou stabilitu

* K dispozici v anglických originálech

Kontakty

Tomáš Bašta

Tomáš Bašta

partner, Auditorské služby , PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 087

Michal Osladil

Michal Osladil

Risk Assurance, PwC Česká republika

Tel: +420 737 264 063

Zůstaňte s námi v kontaktu