Energetika, distribuční sítě a těžební průmysl

PwC  svým klientům poskytuje profesionální služby již přes 100 let. Globální znalosti spojené s dlouhodobými zkušenostmi z oblasti energetiky, distribučních sítí a těžařství jsou jediněčnou hodnotou a tradicí firmy PwC, kterou využívá přes 70 % světových těžařských společností.

Jaké služby vám PwC nabízí:

 • statutární audit a účetní poradenství
 • daňové poradenství
 • podniková restrukturalizace
 • řízení podnikové a obchodní strategie
 • řízení výkonnosti podniku
 • hloubková prověrka při akvizici
 • optimalizace nákladů
 • daňová optimalizace
 • akvizice a refinancování
 • asistence při vstupu na burzu
 • řízení lidských zdrojů
 • identifikace rizika podvodů a kontrolních procesů
 • poradenství při vstupu na trh a příprava růstové strategie
 • přístup k čerpání ze strukturálních fondů
 • Energetika

  Česká republika, jakožto člen EU, na jedné straně přebírá závazky vyplývající z klimaticko-energetického balíčku a na druhé straně hledá optimální dlouhodobé řešení svého energetického mixu.

  V nejbližších letech čeká Česko rozhodování o významných otázkách, týkajících se dlouhodobého nastavení energetiky, jako například nahrazení odstavovaných uhelných elektráren na pozadí zásob domácího uhlí, rozvoj jaderné energetiky a efektivní integrace obnovitelných a decentralizovaných zdrojů s ohledem na historicky nejnižší ceny klíčových komodit – elektřiny, plynu, ropy a uhlí.

  Tyto změny jsou ze strany evropských i domácích zákonodárců a regulátorů podporovány předpisy a zákony, které vymezují funkční rámec energetiky. Dynamika změn se ve srovnání s předchozí dekádou mnohonásobně zrychlila a energetické podniky čelící transformaci mají v současnosti velmi náročnou úlohu.


  Specifické služby pro toto odvětví
  Účetní, finanční a daňové služby:
  • Oceňování komoditních derivátů
  • Transakce a konsolidace
  • Financial services – non-cash payment system and communication with banks
  • Zajištění výnosů ze služeb a maximalizace ziskovosti
  • Audit účetních závěrek připravených v souladu s českými účetními standardy i mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS)
  • Prověrka dodržování daňových předpisů

  Poradenské služby:
  • Strategické nastavení udržování stávajícího portfolia produktů a rozvoj nových, zejména nekomoditních služeb
  • Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
  • Zvyšování efektivity procesů a zlepšování výsledků
  • Nábor a udržení kvalifikovaných zaměstnanců
  Aktuální problémy
  • Dlouhodobé řešení energetického mixu
  • Rozvoj a integrace decentralizovaných energetických řešení
  • Integrace a propojování energetických trhů
  • Změna klimatu, ochrana životního prostředí a energetická účinnost
  • Regulace a dodržování předpisů mj. ENTSO-E a ENTSO-G


   

  Distribuční sítě

  Distribuční sítě se neustále vyvíjejí a reagují na vývoj energetiky. Společnosti zabývající se logistikou komodit jako je elektřina, voda, plyn nebo teplo vyžadují rychlé a efektivní řízení. Geografická poloha a začlenění do energetického rámce EU činí z České republiky nejdůležitější přenosový uzel ve střední Evropě. Distributoři se tak potýkají nejen s nerovnováhou mezi nabídkou a poptávkou, ale i s nutností obnovy a rozvoje infrastruktury.

  V budoucnosti budou muset společnosti pružně reagovat nejen na vývoj makroekonomických ukazatelů, ale i na výsledky politicko-ekonomických diskuzí o podobě distribučních sítí v Evropě.


  Specifické služby pro toto odvětví
  • Regulatorní a tržní poradenství
  • Management uznatelnosti nákladů a jejich alokace s ohledem na kvalitu a důvěryhodnost nefinančních informací
  • Identifikace interních procesů a jejich vyčleňování - outsourcing
  • Nastavení strategie udržitelnosti stávajícího portfolia produktů a rozvoj nových, zejména nekomoditních služeb
  Aktuální problémy
  • Decentralizace energetiky
  • Rozvoj a modernizace přenosových a distribučních soustav
  • Regulace a dodržování zákonných předpisů, implementace evropských nařízení
  • Tlak EU na liberalizaci obchodu s energiemi
  • Geopolitické vlivy na energetickou stabilitu

  Těžební průmysl

  Česká republika, jakožto člen EU, na jedné straně přebírá závazky vyplývající z klimaticko-energetického balíčku a na druhé straně hledá optimální dlouhodobé řešení svého energetického mixu.

  V nejbližších letech čeká Česko rozhodování o významných otázkách týkajících se dlouhodobého nastavení energetiky, jako například nahrazení odstavovaných uhelných elektráren na pozadí zásob domácího uhlí, rozvoj jaderné energetiky a efektivní integrace obnovitelných zdrojů s ohledem na historicky nejnižší ceny klíčových komodit – elektřiny, plynu, ropy a uhlí.

  Tyto změny jsou ze strany evropských i domácích zákonodárců a regulátorů podporovány předpisy a zákony, které vymezují funkční rámec energetiky. Dynamika změn se ve srovnání s předchozí dekádou mnohonásobně zrychlila a energetické podniky čelící transformaci mají v současnosti velmi náročnou úlohu.


  Specifické služby pro toto odvětví
  • Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
  • Regulace a dodržování zákonných předpisů
  • Identifikace interních procesů a jejich vyčleňování - outsourcing
  • Nastavení strategie udržitelnosti stávajícího portfolia produktů a rozvoj nových, zejména nekomoditních služeb
  Aktuální problémy
  • Historicky nejnižší ceny komodit
  • Regulace a dodržování předpisů
  • Zvyšování efektivity procesů a zlepšování výsledků
  • Poradenství při zajišťování cen komodit
  • Nábor a udržení kvalifikovaných zaměstnanců

  * K dispozici v anglických originálech

  Kontakty

  Tomáš Bašta
  partner, Auditorské služby
  Tel: +420 251 152 087
  Email

  Jan Musil
  Auditorské a poradenské služby
  Tel: +420 251 157 160
  Email

  Václav Prýmek
  partner, Auditorské a poradenské služby
  Tel: +420 251 152 096
  Email

  Buďte s námi v obraze