Poradenství při koupi, prodeji a fúzi společností

Plánujete prodej společnosti, kterou jste vybudovali, hledáte nové investiční příležitosti, nebo potřebujete poradit ohledně dalších kroků ve vaší firmě? Zpracujeme komplexní podklady pro rozhodnutí a vaši budoucí strategii.

S čím nejčastěji pomáháme našim klientům

Prodávám svoji společnost

Zvažujete budoucí prodej své firmy, kterou byste rádi svěřili do dobrých rukou? Pomůžeme vám s identifikací vhodných investorů a provedeme vás celou transakcí s cílem maximalizovat výnos a zajistit nejlepší možné podmínky kupní smlouvy.

Kupuji jinou společnost

Uvažujete o akvizici nebo již jednáte se společností, kterou byste chtěli koupit? Pomůžeme vám specifikovat kritéria pro výběr vhodných společností, oslovíme je a zjistíme jejich ochotu jednat o prodeji. Připravíme NDA, zajistíme výměnu informací, připravíme a předneseme nezávazné nabídky na koupi jednotlivým majitelům.

Potřebuji poradit se strategií

Podnikům ze soukromého i veřejného sektoru pomáháme najít odpovědi na zásadní otázky jejich budoucího směřování, provést detailní analýzu interního i externího prostředí, vytvořit jasnou a unikátní strategii pro dosažení jejich cílů a následně ji také realizovat.

Chci předat společnost rodině

Zajistíme dosažení dlouhodobých cílů vaší rodiny v oblasti podnikání, včetně zachování a předání obchodní společnosti do rukou nastupující generace. To vše ve spolupráci s naším interním týmem Family Business.

    

Naší hlavní výhodou při dodávání služeb klientům je stabilní tým, který má dohromady více než 100 let zkušeností v oblasti poradenství při nákupu a prodeji společností. To nám umožňuje být velmi efektivní, rychlí a zároveň přesní.

Jan Hadrava,leader pro oblast Poradenství při transakcích a strategické poradenství

Jak řešíme transakce

Kompletní nabídka služeb

Služby pro prodávající

Nalezení potenciálních kupců či investorů

 • identifikace klíčových oblastí pro tvorbu hodnoty, stejně jako potenciálně problematických oblastí
 • poradenství směřující ke zvyšování hodnoty a minimalizaci/eliminaci rizika vyplývajícího z problematických oblastí
 • návrh vhodné strategie prodeje vaší společnosti
 • identifikace vhodných investorů, kteří by mohli mít o společnost zájem
 • příprava prezentačních materiálů o vaší společnosti, oslovení potenciálních investorů, zjištění jejich případného zájmu o vaši společnost
 • příprava dohody o zachování mlčenlivosti, zajištění předání informací potřebných pro vypracování nezávazných nabídek

Due diligence vaší společnosti

 • asistence při sběru informací o společnosti, tzv. data room pro potenciální kupce, ve kterém budou mít přístup k detailním informacím o společnosti nezbytným k provedení due diligence (hloubkové prověrky finančního a obchodního stavu podniku)
 • pomoc s přípravou reakcí na dotazy kupců, organizace provedení due diligence vaší společnosti

Vyjednávání smluvní dokumentace a uzavření transakce

 • asistence při vyjednávání kupní smlouvy tak, aby pro vás byla co nejvýhodnější
 • pomoc s nastavením obchodních parametrů kupní smlouvy
 • organizace uzavření transakce i jejího vypořádání

Služby pro kupující

Nalezení vhodných cílů

 • pomoc se specifikací kritérií pro cílovou společnost a hledáním vhodných podniků
 • oslovení cílových společností a zjištění jejich ochoty jednat o prodeji
 • příprava dohody o zachování mlčenlivosti a zajištění výměny informací
 • příprava nezávazné nabídky na koupi cílových společností a její přednesení majitelům

Due diligence a ocenění cílové společnosti

 • organizace a provedení due diligence (hloubkové prověrky finančního a obchodního stavu podniku) tak, aby bylo možné vyhodnotit klíčové parametry společnosti (zejména s ohledem na budoucí schopnost realizovat zisk) a identifikovat rizikové oblasti
 • pomoc s oceněním cílové společnosti na základě informací z hloubkové prověrky, a následně příprava závazné nabídky pro vlastníky společnosti

Vyjednávání smluvní dokumentace a uzavření transakce

 • promítnutí informací z hloubkové prověrky společnosti do smlouvy tak, aby pro vás byla co nejvýhodnější a nejméně riziková
 • pomoc s nastavením obchodních parametrů kupní smlouvy
 • poskytnutí asistence během vyjednávání smlouvy a uzavření transakce
Služby po uzavření transakce
 • poradenství v oblasti vhodného začlenění kupované společnosti do vaší obchodní skupiny a dosažení maximálních možných synergií

Daňové poradenství při transakcích

Při realizaci vašich transakcí vám poskytneme veškerou potřebnou podporu v oblasti daní, aby byl zajištěn plný soulad s daňovou legislativou a současně také minimalizována související daňová zátěž a případná rizika.
 

 • Daňová due diligence cílových společností
  Provedeme hloubkovou prověrku daňové pozice cílové společnosti s cílem identifikovat případná rizika, která by mohla mít vliv na ocenění transakce a na další fungování společnosti po její akvizici. Při daňové due diligence mimo jiné úzce spolupracujeme s týmem realizujícím finanční due diligence a týmem právníků, kteří prověřují pozici společnosti z právního hlediska. Služba due diligence může být poskytnuta jak kupujícímu, tak i případně prodávajícímu formou tzv. vendor due diligence.

 • Daňové strukturování transakce
  Pro kupujícího navrhneme optimální strukturu akvizice a financování, pro prodávajícího pak optimální strukturu plánovaného prodeje. Naším cílem je především minimalizovat případnou daňovou zátěž při transakci i po jejím dokončení a umožnit daňový odpočet nákladů (zejména úroků) na financování transakce.

 • Další daňové transakční služby
  Při transakcích poskytujeme i další daňové poradenství, které zahrnuje například daňovou revizi transakční dokumentace (zejména smlouvy o koupi podílu na cílové společnosti), daňovou optimalizaci motivačních plánů pro management, asistenci s implementací akviziční či prodejní struktury apod.

Od našich klientů jsme obdrželi řadu pozitivních hodnocení.

„Oceňuji kvalitní, poradenský servis poskytnutý PwC v průběhu celého nákupního procesu společnosti Nika Logistics. Zejména si cením toho, že jsme dostali kompletní balíček služeb od transakčního poradenství přes due diligence až po právní servis.“

- Radek Odstrčil,
CEO, Šmídl s.r.o.

„Vlastní firmu člověk prodává jednou za život a proto logicky nemá s takovým procesem dost relevantních zkušeností. Během prodeje jsem pochopil, že bez profesionálního poradce je samotná transakce velmi složitá. Díky zapojení poradců z PwC se nám podařilo celý proces dokončit zdárně a v podle mých očekávání.“

- Zdeněk Maďa,
prodávající, Trestles a.s.

„Společnost MSV Metal Studénka patřila k nejzajímavějším aktivům v našem portfoliu. Oceňuji profesionalitu kolegů z PwC i kvalitu jejich služeb, které výrazně přispěly k tomu, že se nám podařilo zrealizovat prodej v relativně krátkém čase a za zajímavou cenu.“

- Jan Sklenář,
investiční ředitel,
Jet Investment a.s.

„Jako mezinárodně aktivní investiční fond máme při výběru poradce, který nám pomůže s prodejním procesem, vysoká očekávání. Byli jsme velmi rádi, že jsme při prodeji Office Depot s.r.o. zvolili PwC, vzhledem k profesionálním službám, kterou poskytovali.“

- Andrew Roth,
investiční ředitel,
Aurelius Investment SE

„Profesionální přístup týmu PwC měl velký podíl na úspěšném dokončení transakce.“

- Marek Svrčina, výkonný ředitel, Skupina D3Soft.

„PwC nám pomohlo uskutečnit celý prodejní proces organizovaně, rychle a v souladu s našimi očekáváními, což vedlo k naší velké spokojenosti.“

- Serge Faltus, CFO, Forez s.r.o.

Proč si vybrat PwC

Transakce od A do Z

Nákupem i prodejem společnosti vás provedeme od prvotního nápadu až po závěrečné cinknutí skleniček nad podepsanou smlouvou.

Století zkušeností

Tým zodpovědný za problematiku M&A má dohromady více než 100 let zkušeností se zabezpečováním akvizicí, fúzí a tvorbou strategické dokumentace.

Globální působnost

Pomůžeme vám s akvizicemi a fúzemi nejen na českém území, ale úplně kdekoliv. To vše díky celosvětové síti poboček a globálnímu know-how.

Orientace na výsledek

Ať už řešíte prodej, koupi, nebo strategii na další roky, naším cílem je vždy a za všech okolností maximalizovat budoucí hodnotu vašich aktiv.

Kontakty

Jan Hadrava

Jan Hadrava

Fúze a akvizice a Strategie, PwC Česká republika

Tel: +420 724 373 655