Transformace a optimalizace finanční funkce v podniku


Finanční funkce se v průběhu posledních let stala významnou součástí strategického rozhodování ve společnosti. Stát se strategickým partnerem pro business vyžaduje od Financí strategický posun operačního modelu a výrazný tlak na digitalizaci a automatizaci. Tento přerod Finanční Funkce vyžaduje i změnu v technických a netechnických dovednostech jejích představitelů. Poradci z řad PwC mají znalosti a zkušenosti z projektů optimalizace Finanční Funkce a jejího nastavení v souladu s best practice.

Transformace finanční funkce

Změna role Finanční Funkce zajistí vhled finančního řízení do strategického rozhodování společnosti a tím zvýší jeho kvalitu a spolehlivost.

 • Změna role finančního týmu v rámci společnosti (business partnership) 
 • Klíčové dovednosti finančního týmu 
 • Automatizace, robotizace a výkonnost 
 • Relevantní data pro strategické řízení 
 • Cloudová řešení ERP platforem 
 • Nástroje (robotizace, on-line platformy chytrých dokumentů a šablon, apod.)
 • Kompatibilita s regulatorními požadavky

Optimalizace finanční funkce v podniku

Optimalizace cílového operačního modelu Financí zvyšuje efektivitu v řízení nákladů společnosti, nastavuje účinné kontrolní mechanismy a dává důraz na zvyšování výkonnosti při zachování či snížení současných nákladů.

 • Cílový operační model, organizace, procesy, systémy, lidé 
 • Organizace Financí (role, aktivity, zodpovědnosti - RACI matice, kontroly)
 • Optimalizace finančních procesů (mapování procesů, gap analýza, zefektivnění procesů, design budoucích procesů, design kontrol, analýza datových toků) 
 • Řízení procesů a kapacit - kapacitní modelování (adekvátnost utilizovaných FTE a jejich efektivita, změna organizační struktury ve financích) 
 • Sdílené služby / poradenství v oblasti outsourcingu 
 • Post-merger integrace

Controlling

Měření a řízení výkonnosti (vhodným nastavením KPIs), kvalita reportingu pro všechny úrovně řízení společnosti a další nedílné součásti oblasti controllingu, včetně nastavení a zajištění outsourcingu transakčních operací, patří mezi základ služeb poskytovaných PwC oddělením MI Finance.

 • Manažerský a statutární reporting (optimalizace a racionalizace reportů včetně automatizace) 
 • Budgeting a forecasting (příprava / design / redesign finančního plánu, porovnání / analýza aktuální situace vs. plán, standardizace a konsolidace vstupů pro analýzu 
 • Kalkulace (cenové, nákladové, plánované) 
 • Dashboardy, měření výkonosti a nastavení KPIs 
 • Optimalizace nákladů ( finančního a příp. i dalších oddělení dle potřeby, analýza současné situace a návrh budoucího řešení s ohledem na očekávaný trend 
 • Optimalizace účetní osnovy - úprava  a mapování účetních dat CZ GAP a IFRS včetně reportingu 
 • Konsolidace účetní osnovy vzhledem k účetním dimenzím 
 • Outsourcing účetnictví nebo vybraných účetních procesů - nastavení souvisejících procesů a funkcí SSC 
 • Provádění operativních činností v rámci účetnictví

Kontakty

Tereza Kobetičová

Tereza Kobetičová

Capital Markets Accounting Advisory Services, PwC Česká republika

Tel: +420 602 562 070

Miroslav Šmíd

Miroslav Šmíd

XBRL leader, Účetní poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 724 706 981

Jiří Schwarz

Jiří Schwarz

Accounting Advisory & Finance Transformation, PwC Česká republika

Tel: +420 722 937 768

Zůstaňte s námi v kontaktu