PwC Case study:

Strategie přechodu na SAP S/4 HANA

Jak neuspěchat přechod na novou verzi ERP platformy, ale zároveň nenechat řešení na poslední chvíli

 

Klient: technologická firma v CEE

Naše role: Analýza současného stavu ERP a navržení optimální strategie přechodu ze SAP R/3 na S/4 HANA.

Situace a zadání klienta:

V roce 2027 ukončí firma SAP podporu stávajících projektů na platformě R/3, kterou jako svůj hlavní informační systém pro podporu klíčových firemních procesů využívá celá řada velkých společností. Ty proto musí řešit nejbližší budoucnost. Tedy kdy, jakým způsobem a také zda vůbec upgrade na novou verzi SAP S/4 HANA uskutečnit. Je možné, že nadešel čas vsadit na úplně jiný ERP systém?

Vzhledem k ukončení podpory systému SAP R/3 se vedení společnosti rozhodlo zadat vypracování analýzy, která mu poskytne podklady pro zhodnocení aktuálního stavu byznys procesů. Součástí poptávky je i vypracování business case, který by variantně zhodnotil realizaci přechodu v několika časových horizontech.

Migrace na novou verzi jakéhokoliv informačního systému je ideální příležitostí k tomu, udělat zásadní změny a pořádek v procesech. Na místě je také kriticky zhodnotit, zda není na místě zvolit zcela jiné řešení.

Tomáš Kuča partner PwC

Řešení: SMART S/4GAP Analýza

Klient na počátku projektu definoval, že celá firma čítá cca 800 byznys procesů. Tým expertů PwC tyto procesy zhodnotil a přistoupil k jejich rozdělení do několika procesních skupin dle referenčního modelu SAP S/4 HANA. Ke každé skupině byli následně přiděleni procesní specialisté a SAP konzultanti s expertízou v dané oblasti. Ti v průběhu úvodní analýzy vybrali a označili klíčové procesy s největším potenciálem ke zlepšení.

Pro co nejlepší pochopení a následnou optimalizaci procesů jsme uspořádali workshopy s klíčovými osobami zodpovědnými za každou definovanou oblast. K diskusím o průřezových procesech byli přizváni i členové klientova SAP týmu. Popsali jsme aktuální stav klíčových firemních procesů a připojili jejich důkladnou analýzu z pohledu systému SAP S/4. Dokumentace vznikla s maximálním využitím standardu S/4 a s ohledem na „best practices“ v oblasti podnikových informačních systémů.

Kromě byznys analýzy jsme vypracovali také analýzu technickou, obsahující počty průběhu procesů, počty kroků, počet uživatelů, náklady na jednotlivé procesy a procesní skupiny a E2E časy průběhu jednotlivých procesů. Tyto podklady budou neocenitelným pomocníkem jak v případě upgradu na novou verzi SAPu, tak při případné migraci na jiné ERP.

Nad rámec zadání klienta jsme se zaměřili na možnosti zjednodušení a zefektivnění klíčových business procesů. Klient díky tomu získal informace s vysokým potenciálem zvýšení efektivity práce a snížení nákladů v budoucnu.

    

Přinesli jsme úsporu 30 milionů Kč ročně díky optimalizaci procesů a maximálnímu využití standardu S/4.

    


Výsledky

Vedení společnosti získalo ve velmi krátkém časovém úseku podrobné podklady pro rozhodování o tom, „jakou cestou“ se vydat. Pokud by své rozhodnutí chtěli odložit, získali také seznam doporučení pro optimalizaci a digitalizaci procesů ve stávající verzi systému. To umožní vytvořit úspory pro zamýšlený implementační projekt, na jehož realizaci díky optimalizaci procesů bude více času.

 


Výstupy PwC


End to End pohled na prioritní procesy a procesní scénáře s využitím SAP S/4 HANA referenčního procesního modelu


Analýza procesních složek a procesních scénářů s nižší prioritou včetně definice možných zlepšení procesů


Definice role E2E procesních vlastníků a příprava seznamu E2E vlastníků procesních složek, scénářů a případně i jednotlivých procesů


Seznam a popis všech navržených procesních zlepšení včetně definice vstupů do Business Case


Business Case doplněný o navrhovanou strategii přechodu na SAP S/4 HANA

    

kosik

Vlastimil Košík

SAP Strategic Consulting,
Digital Enablement

simak

Boris Šimák

SAP Controls & Security,
Digital Enablement

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'výsledků'}}
{{contentList.loadingText}}
Zůstaňte s námi v kontaktu