Maloobchod a spotřební zboží

Rozumíme trendům a technologiím v retailu a FMCG, chápeme chování zákazníků a pomáháme vám pružně reagovat na změny v celém odvětví

S čím dokážeme pomoci

ESG agenda

Tlak na udržitelné podnikání rychle roste ze strany investorů, koncových zákazníků i regulačních orgánů. Společnosti tak musí činit dostatečné kroky v environmentální a sociální udržitelnosti (ESG). Pomůžeme vám s nastavením ESG strategie, nefinančním reportingem či plány na dekarbonizaci.

Platová nerovnost

Firmy po celém světě si uvědomují, že inkluzivní pracovní prostředí, které motivuje a férově odměňuje talentované lidi, je klíčem k úspěchu v byznysu. Našim klientům pomáháme s řešením platové nerovnosti například prostřednictvím certifikace EQUAL-SALARY.

Důvěra v obchodních vztazích

Jak se bránit a efektivně prověřovat velké množství dat o třetích stranách bez zdlouhavých manuálních kontrol? Aplikace Intelligent Risk Monitoring digitalizuje a automatizuje ověřování společností z veřejných rejstříků a dalších dostupných zdrojů a podle nich posuzuje jejich rizikovost.

Odvětví maloobchodu a spotřebního zboží prochází dynamickým vývojem. Důvodem jsou změny ve spotřebitelských preferencích, rychlý vývoj technologií, demografické změny i důraz na udržitelnost. Obchodníci jsou nuceni těmto vlivům přizpůsobit svůj obchodní model, aby dosáhli zisku. V PwC pomáháme předním mezinárodním i českým klientům v odvětví maloobchodu a spotřebního zboží právě těmto výzvám úspěšně čelit.

Petr Mališ

leader pro oblast Maloobchodu a spotřební zboží

Naše služby v oblasti maloobchodu a spotřebního zboží

Audit, účetnictví a ověřovací služby

 • odhalení možných chyb nebo podvodů v účetnictví na základě analýzy velkých dat
 • testování kybernetické bezpečnosti
 • automatizace pomocí SW robotů za účelem úspory lidských zdrojů
 • testování výnosů od přijetí platidla po zaúčtování tržby
 • ověření tržeb maloobchodníků nájemcům obchodních ploch
 • pomoc při řešení otázek v oblasti účetnictví a finančního reportingu
 • audit a další ověřovací služby

Daňové a právní poradenství

 • právně-obchodní záležitosti / regulatorika (příprava/revize smluv s distributory a/nebo zákazníky, problematika ochrany spotřebitele, zastupování před úřady, zavádění compliance programů atd.)
 • poradenství při transakcích
 • zaměstnanost – pracovněprávní otázky
 • vhodné daňové nastavení marketingových akcí (daně z příjmů a DPH)
 • bonusy, manka a škody, přefakturace nákladů – nastavení/uplatnění daně z příjmů a DPH
 • financování – pravidla pro nízkou kapitalizaci – daň z příjmů
 • nemovitosti (prodej, odpisy, technické zhodnocení) – převodní ceny, daň z příjmů a DPH
 • další daňová témata

Poradenství

 • vícekanálový prodej – integrace digitálního prodeje
 • role digitálního kanálu pro společnosti vyrábějící rychloobrátkové spotřební zboží
 • privátní značky – hrozba nebo příležitost pro společnosti vyrábějící rychloobrátkové spotřební zboží?
 • privátní značky – management z perspektivy řetězců
 • vedení transformačního programu
 • udržení konkurenceschopnosti s diskontními řetězci
 • management věrnostních programů
 • analýza profitability zákaznických segmentů / produktových skupin / trhů / prodejních kanálů / jednotlivých obchodů nebo jiných entit
 • GEO-optimalizace prodejních / kontaktních míst v porovnání s potenciálem jednotlivých oblastí
 • analýza elasticity, dynamická cenotvorba a slevy dodavatelům
 • analýza nákupního košíku a „share of wallet“ (příjmy, výdaje a spořeba domácností v různých životních fázích)
 • analýza zákazníků dle behaviorální segmentace
 • návratnost marketingových investic (analýza efektivity)
 • identifikace úzkých míst ve výrobě na základě analýzy časových známek
 • interní komunikace – doručení sdělení od managementu do obchodů / míst prodeje

Mohlo by vás zajímat

Kontakty

Petr Mališ

Petr Mališ

Auditorské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 739 534 369