Vedení mezd dodavatelským způsobem


Jste společnost, která hledá zpracovatele mezd pro dočasnou výpomoc nebo pro dlouhodobější spolupráci?

Je pro vás výhodnější přesunout administrativu spojenou se zpracováním mezd na zkušené odborníky nebo potřebujete poradit s otázkami mzdové problematiky?

Zaměstnáváte zahraniční odborníky na základě smlouvy o mezinárodním pronájmu pracovní síly a potřebujete pro ně vést mzdovou agendu v České republice?

Společnost PwC vám může pomoci zavést a vést mzdové účetnictví podle legislativy platné v České republice.


Naše služby

Měsíční zpracování mezd

 • výpočet záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • výpočet povinných odvodů na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení
 • výpočet hrubé mzdy z čisté mzdy („gross up“)
 • příprava podkladů pro zaúčtování mezd
 • příprava platebních příkazů k úhradě mezd zaměstnancům i odvodů institucím
 • úhrady mezd a povinných odvodů prostřednictvím internetového bankovnictví
 • příprava výplatních pásek
 • příprava povinných přehledů pro zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
 • příprava přehledu mezd podle požadavků klienta

 

Čtvrtletní zpracování mezd

 • výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Roční zpracování mezd

 • roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a daňového zvýhodnění pro zaměstnance
 • příprava výkazu vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků pro finanční úřady
 • příprava výkazu vyúčtování daně z příjmů vybíraných srážkou pro finanční úřady
 • příprava evidenčních listů důchodového pojištění pro správy sociálního zabezpečení
 • příprava mzdových listů zaměstnanců
 • prohlášení poplatníka pro daňové účely pro aktuální a nový kalendářní rok

 

Vedení personální evidence zaměstnanců

 • zavedení nového zaměstnance (příprava přihlášky k veřejnému zdravotnímu pojištění a sociálnímu zabezpečení, prohlášení poplatníka pro daňové účely)
 • ukončení zaměstnance (příprava odhlášky k veřejnému zdravotnímu pojištění a sociálnímu zabezpečení, potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), potvrzení o zdanitelných příjmech, evidenčního listu důchodového pojištění)
 • vedení osobního spisu zaměstnance

 

Komunikace s úřady

 • registrace nově vzniklých společností u zdravotních pojišťoven, správ sociálního zabezpečení, finančních úřadů a pojišťovny z titulu zákonného pojištění
 • asistence při kontrolách ze strany těchto úřadů

 

Příprava potvrzení

 • příprava potvrzení o příjmech na žádost zaměstnanců

Další projekty týkající se mezd

 • nastavení mzdového systému
 • asistence při výběru a implementaci mzdového systému
 • rekonstrukce mezd
 • podpora při řešení mzdových metodických problémů
 • mzdové poradenství a interpretace mzdové legislativy
 • vedení mezd pro specialisty pracující v České republice na základě smlouvy o mezinárodním pronájmu pracovní síly
 • poradenství v oblasti zaměstnaneckých benefitů (blíže Poradenství pro lidské zdroje)

 

Kontakty

Martina Seidlová

Martina Seidlová

Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 373 628