ESG Management Solution

Proměňujeme vaše ESG data v informace připravené k reportingu a strategickému rozhodování

Naše řešení pomáhá se sběrem ESG (Environment, Social and Governance) dat, nastavením a kalkulací klíčových indikátorů,  nastavováním a měřením cílů, exportováním, a prohlížením dat prostřednictvím interaktivních dashboardů. A to napříč všemi entitami vaší společnosti. Usnadňuje také řízení procesu reportingu, chrání ESG data před zneužitím a zvyšuje úroveň souladu s ESG legislativou. Veškeré informace tak máte na jednom místě, kde je můžete sdílet s ostatními a strategicky řídit.

Playback of this video is not currently available

1:49

ESG Management Solution

Jediný nástroj, který potřebujete pro ESG reporting

 • Aplikace PwC ESG Management Solution byla vyvinuta pro společnosti, které podléhají směrnici NFRD (v budoucnu CSRD), nebo které se rozhodly svá ESG data reportovat dobrovolně. Softwarové řešení jsme připravili v úzké spolupráci s týmy PwC, které se zabývají tématem udržitelnosti.
 • Nabízený nástroj umožňuje kompletní transparentnost vůči managementu, kontrolu ESG indikátorů a řízení nastavených KPI. Veškerá data mohou být vygenerována na úrovni jednotlivých entit či konsolidovaně za celou skupinu. Na vyžádání umíme přizpůsobit jednotlivé dashboardy a reporty vašim potřebám a požadavkům.
 • Celé řešení poskytuje vysokou úroveň flexibility – můžete si tak vybrat, jaké indikátory budete reportovat, nastavit svá vlastní KPI, upravovat konstanty a vybrat si, zda využijete vlastní proměnné pro kalkulace či data z mezinárodně uznávaných databází.
 • Týmové funkcionality umožňují spolupráci napříč různými entitami a kooperaci řady lidí, kteří se mohou vzájemně kontrolovat, přidělovat si úkoly, stanovovat termíny či nastavovat automatické notifikace.
 • Řešení zahrnuje knihovnu pro ukládání dokumentů, která může sloužit jako jediné úložiště veškerých dat a informací týkajících se ESG. Tato knihovna zahrnuje i návody a manuály týkající se ESG reportování, tak aby byl pro vás celý proces co nejjednodušší.
 • Na základě konkrétních požadavků můžeme nástroj plně přizpůsobit vašim potřebám a napojit jej na vaše stávající řešení pro data či reporting (skrze API, nebo cloudové integrační nástroje). Možná je také integrace s nástrojem typu OCR (rozpoznání textu) pro automatizaci vstupu dat.
 • Aplikace zaznamenává jednotlivé aktivity, umožňuje uzamykání dat a exportuje reporty včetně historie změn či detailu jednotlivých výpočtů. To zjednodušuje budoucí audity a zajišťuje vysokou úroveň ochrany dat a jejich korektnosti.

Co vám přinese ESG Management Solution od PwC

1

Podporu pro vaši strategii

Díky integrovaným dashboardům získá váš management potřebnou úroveň vhledu do ESG dat a spolu se sledováním nastavených KPI se tak zlepšuje celková úroveň řízení udržitelnosti na úrovni B- i C- level managementu.

2

Snadné dolování dat

Aplikace ESG Management Solution vám zpřístupní nové metody, jak zjednodušit a automatizovat vstup a zpracování dat o udržitelnosti na základě regulací NFRD a CSRD. To vám v konečném důsledku ušetří čas i peníze a umožní efektivně řídit veškerou ESG dokumentaci z jediného místa.

3

Přístup ke globálnímu know-how

Týmy společnosti PwC zaměřující se na oblast udržitelnosti implementují nástroje pro ESG management po celém světě. Jsme proto připraveni a schopni podpořit úroveň vaší compliance na základě expertízy, kterou jsme v minulosti získali.

Poskytneme vám kompletní podporu

Společnost PwC má řadu let zkušeností s poskytováním služeb v oblasti ESG a udržitelnosti svým klientům. Zajistíme integraci našeho softwarového řešení, propojíme jej se stávající ESG strategií, nebo vám pomůžeme celou agendu postavit na zelené louce dle vašich potřeb. Nabízíme mimo jiné:

 • Posouzení materiality a komunikaci se stakeholdery
 • Návrh procesu pro ESG reporting
 • Přípravu modelu pro řízení ESG rizik
 • Kalkulaci a verifikaci uhlíkové stopy pro firmu či produkt
 • Due dilligence / audit v dodavatelském řetězci
 • Přípravu ESG reportů
 • Vypracování strategie dekarbonizace a přípravu pro verifikaci SBTi
 • Nastavení vhodných metrik a KPI pro oblast ESG
 • Kalkulaci či verifikaci technických kritérií dle  EU Taxonomie

Náš zkušený vývojářský tým dokáže přizpůsobit aplikaci vašim potřebám prostřednictvím:

 • Automatizace nahrávání dat například pomocí vytvoření APIs za účelem propojení se stávajícími reportovacími systémy či využitím OCR technologie
 • Přidání dalších KPI, reportů či metrik
 • Vytvoření dashboardů ušitých na míru vašim potřebám či integrace ESG dat do existujících dashboardů vaší firmy
 • Nasazení celého řešení ve vašem Azure cloudu a poskytnutí potřebné individuální podpory

Aplikace PwC ESG Management Solution

Klikněte pro zobrazení screenshotů ve vysokém rozlišení.

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Pavel Štefek

Pavel Štefek

Broader Assurance Services, PwC Česká republika

Tel: +420 731 635 081

Ondřej Rybka

Ondřej Rybka

ESG Broader Assurance Services, PwC Česká republika

Tel: +420 731 588 122

Vladimír Jaroš

Vladimír Jaroš

Digital Enablement, PwC Česká republika

Tel: +420 734 527 144

Robert Dlabal

Robert Dlabal

ESG Services, PwC Česká republika

Tel: +420 734 691 455

Jana Neuhäuserová

Jana Neuhäuserová

ESG Services, PwC Česká republika

Tel: +420 605 085 550

Hide