Měření a výpočet uhlíkové stopy

K měření uhlíkové stopy přistupujeme komplexně, od sběru dat přes přípravu reportu dle metodiky GHG protokol až po tvorbu automatizovaného výpočetního nástroje.

Co to je uhlíková stopa společnosti?

  • Uhlíková stopa (carbon footprint) společnosti je významným měřítkem jejího dopadu na životní prostředí. Představuje nepřímý ukazatel spotřeby energie, produktů a služeb. Vyjadřuje množství ekvivalentu CO₂, které je uvolněno do atmosféry díky činnosti společnosti nebo jejímu produktu.

Co to je uhlíková stopa produktu?

  • Uhlíková stopa produktu zahrnuje emise skleníkových plynů produkované během životního cyklu produktu, a to od těžby surovin až po likvidaci odpadu.

Co to je metodika GHG protokol?

  • GHG protokol je celosvětový standard pro měření a reporting uhlíkové stopy. Standardizuje měření, management a reporting emisí skleníkových plynů (GHG) generovaných společností.

Měření uhlíkové stopy je poměrně složitou a náročnou záležitostí, a proto klientům předáváme spolu s výpočtem i nástroj pro kalkulaci a řízení uhlíkové stopy do budoucna. S ním budete schopni sledovat, jak se vaše uhlíková stopa v čase vyvíjí, a také si budete moci nasimulovat, o kolik se vám uhlíková stopa změní, pokud implementujete nové technologie nebo třeba přejdete na zelenou energii.

Pavel Štefek

Partner, nefinanční reporting a měření uhlíkové stopy

S čím dokážeme pomoci?

Stanovení rozsahu a mapování současného data managementu

Na workshopu s vybranými zástupci vaší společnosti definujeme klíčové zdroje emisí a následně definujeme rozsah výpočtu. V rámci prvotního screeningu se zaměříme na současnou strukturu dat, data management, existující reportovací nástroje a proces reportování dat. Následně zvolíme vhodný program pro tvorbu nástroje, určíme míru možné automatizace a postup pro další fáze.

Vytvoření výpočtového nástroje a BI dashboardu

Nad zdrojovými daty vytvoříme výpočetní nástroj, který umožní snadnou aktualizaci v dalších obdobích. Naší snahou bude maximalizovat automatizaci.
Spočítáme uhlíkovou stopu pro rok 2020 (tzv. base year, který určí výchozí stav a bude sloužit ke stanovení cílů a měření jejich dosahování).
Výstupy z výpočetního nástroje budou exportovány do BI řešení, které umožní snadné sledování aktuálního stavu a dosavadního vývoje. Nástroj poskytne možnost data filtrovat a zprostředkuje přehledný základ pro strategická rozhodnutí.

Školení zaměstnanců a údržba nástroje

Proškolíme zaměstnance, kteří budou zodpovědní za update výpočtu a správu nástroje. V rámci školení předáme potřebné teoretické a praktické informace k pravidelnému měření i v dalších letech. Připravíme vám na míru manuál k práci s nástrojem, ke sběru dat a k reportingovým procesům. V případě zájmu poskytneme balíček konzultačních hodin dedikovaný na údržbu nástroje a každoroční ověření výpočtu.

Sběr dat

Provedeme sběr dat potřebných pro výpočet uhlíkové stopy (carbon footprint calculation). V rámci této části budeme v častém kontaktu s vašimi zaměstnanci a případně i partnery pro sběr externích dat (např. od dodavatelů).
V případě, že nebudou reálná data dostupná či úplná, využijeme data z mezinárodně uznávaných databází.
Vypracujeme report (povinný dle metodiky GHG protocol a ASI certifikace), kde dokumentujeme, jakým způsobem je výpočet postaven.

Nastavení procesu a reportingu

Podpoříme vás při nastavení reportovacích procesů a odpovědností. Naším cílem bude maximalizovat automatizaci a proces co nejvíce zjednodušit. Dle potřeby vám pomůžeme s nastavením procesu pro komunikaci výsledků jak v rámci společnosti, tak směrem k externím stakeholderům.

Softwarové řešení pro nefinanční reporting & ESG

Nástroj ESG Management Solution vám pomůže s komplexním nastavením ESG reportingu v souladu se směrnicemi NFRD a CSRD. Zajistíme komplexní digitalizaci firemních ESG procesů až po kontinuální výpočet uhlíkové stopy v čase.

Více informací

Kontakty

Pavel Štefek

Pavel Štefek

partner, nefinanční reporting a měření uhlíkové stopy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 635 081

Ondřej Rybka

Ondřej Rybka

nefinanční reporting a měření uhlíkové stopy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 588 122