Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Nemovitosti

Poskytujeme poradenství pro fondy, společnosti i jednotlivce, kteří se zabývají investováním do nemovitostí, jejich developmentem, financováním, provozem a výstavbou, a to v široké škále záležitostí napříč regionem.

PwC Česká republika má tým zkušených profesionálů, kteří jsou připraveni spolupracovat s hráči na tomto trhu při řešení záležitostí, které jsou v oblasti nemovitostí aktuální.

PwC v regionu střední a východní Evropy („CEE“) vystupuje jako jedna společnost. V rámci tohoto celku tvoří tým pro trh s nemovitostmi v regionu CEE integrovanou síť. Tým pro trh s nemovitostmi v regionu CEE úzce spolupracuje s ostatními evropskými a světovými kancelářemi, které jsou součástí globální sítě PwC.

Náš tým:

Richard Jones

Poradenství při transakcích
Tel: +420 735 729 800
Email 

Martina Adamec (Bičová)

Poradenství při transakcích
Tel: +420 733 626 583
Email 

Adam Uváčik

Poradenství při transakcích
Tel: +420 734 353 885
Email 

 

Lukáš Benda

Poradenství při transakcích
Tel: +420 737 298 033
Email 

Matěj Čaňo - photography

Matěj Čaňo

Daně - Fúze a akvizice
Tel: +420 251 152 666 
Email 

Matěj Chrz

Daně - Fúze a akvizice
Tel: +420 251 152 576 
Email 

Kateřina Matějková

Daně - Fúze a akvizice
Tel: +420 251 152 531 
Email 

Katerina Trombalova

Kateřina Trombalová

Auditorské služby
Tel: +420 595 137 240 
Email 

Kateřina Studničková - photography

Katarína Studničková

Účetnictví včetně IFRS, Konsolidace
Tel: +420 251 152 348 
Email 

Radek Buršík - fotografie

Radek Buršík

Daně
Litigace
Trestní odpovědnost právnických osob

Tel: +420 251 152 509
Email

Naše služby

Problematika v odvětví nemovitostí může být velmi komplexní, často zahrnuje mnoho jurisdikcí a může být předmětem častých změn legislativy. Dosažení komplexního řešení, které je obchodně optimální i nákladově efektivní, vyžaduje zkušený tým v mnoha oblastech a v mnoha teritoriích, který je schopen reagovat rychle a zvážit všechny aspekty vašeho podnikání a prostředí, ve kterém se nacházíte.

Transakční poradenství

Poskytujeme poradenství při nákupu a prodeji nemovitostí na straně kupujícího i prodávajícího, včetně finanční, komerční a daňové prověrky (due diligence) k akvizici, či prodeji individuálních nemovitostí, portfolií a nemovitostních společností. Můžeme Vám pomoci identifikovat a plně porozumět klíčovým rizikům spojených s nemovitosti, či společností, které jsou součástí transakce, a to posouzením a potvrzením předpokladů, které jsou základem dané transakce. Tímto Vám poskytneme souvislý přehled o transakci z finančního a obchodního hlediska, a poskytneme Vám cenné informace pro vyjednávání o koupi.

Poznejte nás více

View more

Daňové poradenství

Daňové služby jsou nedílnou součástí naprosté většiny nemovitostních transakcí a často mohou býti důvodem k uskutečnění transakce, či nikoliv. Zejména u velkých transakcí je plánování v předstihu rozhodující, tak aby byla struktura transakce vyhovující konkrétním daňovým pozicím zúčastněných stran. Naši licencovaní daňoví odborníci pracují s developery, správci majetku, penzijními fondy, realitními investičními společnostmi, pojišťovnami, bankami a dalšími investory na nemovitostním trhu, aby poskytli nejvýhodnější daňové struktury pro jejich plánované transakce.

Naše daňové služby zahrnují: transakční prověrku a asistenci prodejci; mezinárodní daňové strukturování; poradenství v regionálním daňovém strukturování transakce; služby v oblasti zahraničních investic a služby nemovitostním fondům; fúze a akvizice, likvidaci a reorganizaci. Peněží toky po zdanění jsou maximalizovány díky pečlivému průzkumu, plánování a dodržení zákonných podmínek. PwC Real Estate má prvotřídní znalosti v oblasti daní, které jsou nutné pro strukturu všech typů transakcí.

Poznejte nás více

View more

Audit

Poskytujeme externí auditorské služby a prověrky podle Mezinárodních standardů i podle standardů platných v České republice.

Poznejte nás více

View more

Oceňování

Náš tým valuací je zkušený v oblasti poskytování oceňování v souladu s místní legislativou. Disponuje bohatými zkušenostmi z různorodých projektů zaměřených na oceňování společností při restrukturalizaci majetkové účasti prostřednictvím fúzí, akvizic či rozdělení. PwC je oprávněno asistovat při prodeji akcií či jiných aktiv v roli soudního experta.

Poznejte nás více

View more

Řízení rizik

Jelikož jsou fondy pod stále větším dohledem regulátorů, finančních institucí a investorů, zintenzivnil se důraz na řízení rizik a zajištění souladu s právními předpisy. Náš tým pro řízení rizik má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenství a podpory v oblastech interního auditu, prověrek interních kontrol a zajištění souladu s regulatorními předpisy.

Poznejte nás více

View more

Dluhové poradenství

Nabízíme profesionální poradenství našim klientům při získávání flexibilního a cenově výhodného financování, ať už se jedná o specifický projekt, či financování společnosti. Jakožto nezávislá strana, která neposkytuje financování, nemáme predispozice vůči žádnému finančnímu nástroji. Pro finanční instituce účast PwC zajišťuje komfort, že poskytnuté materiály splňují nejvyšší standardy v daném odvětví.

Poznejte nás více

View more

Kapitálové trhy

Nabízíme rozsáhlé služby našim klientům na nemovitostním kapitálovém trhu. Tyto služby zahrnují pomoc při veřejných a soukromých tržních transakcích, vyhodnocování alternativ k navýšení kapitálu za cílem rozšířit podnikání a práce s institucionálními investory, kteří se snaží rozšířit jejich investiční obzory. Kromě toho máme významné a dlouhodobé mezinárodní kontakty s kapitálovými zdroji a dokážeme analyzovat a strukturovat řešení unikátních a komplexních finančních situací.

Poznejte nás více

View more

Treasury a Financování

Náš treasury tým již pomohl mnoha fondům s implementací strategie řízení rizik, jako například při zajištění měnového a úrokového rizika. Náš poradenský také pomohl našim klientům při získávání financování a má bohaté zkušenosti s poskytováním podpory při restrukturalizaci existujících finančních / auditních služeb tak, aby pomohl zajistit bance dodatečný komfort.

Poznejte nás více

View more

Právní služby

Fúze a akvizice, smlouvy, vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, fungování na konkurenčním trhu – všechny tyto aspekty podnikatelských činností vyžadují odborné znalosti v právních záležitostech. Naši právníci jsou profesionálové, kteří spojují své znalosti práva a jejich zkušenosti s jeho aplikací v obchodní praxi.

Poznejte nás více

View more

*K dispozici v anglických originálech
 


Kontakty

Richard Jones

Richard Jones

Poradenství při transakcích, PwC Česká republika

Tel: +420 735 729 800

Matěj Čaňo

Matěj Čaňo

partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 666

Kateřina Trombalová

Kateřina Trombalová

Auditorské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 595 137 240

Radek Buršík

Radek Buršík

Partner, PwC Legal

Tel: +420 251 152 509

Zůstaňte s námi v kontaktu