Nemovitosti

Poskytujeme poradenství pro fondy, společnosti i jednotlivce, kteří se zabývají investováním do nemovitostí, jejich developmentem, financováním, provozem a výstavbou, a to v široké škále záležitostí napříč regionem.

PwC Česká republika má tým zkušených profesionálů, kteří jsou připraveni spolupracovat s hráči na tomto trhu při řešení záležitostí, které jsou v oblasti nemovitostí aktuální.


PwC v regionu střední a východní Evropy („CEE“) vystupuje jako jedna společnost. V rámci tohoto celku tvoří tým pro trh s nemovitostmi v regionu CEE integrovanou síť. Tým pro trh s nemovitostmi v regionu CEE úzce spolupracuje s ostatními evropskými a světovými kancelářemi, které jsou součástí globální sítě PwC.
Náš tým:

Richard Jones

Poradenství při transakcích
Tel: +420 735 729 800
Email 

Martina Bičová

Poradenství při transakcích
Tel: +420 733 626 583
Email 

Michal Adamec

Poradenství při transakcích
Tel: +420 734 423 718
Email 

Matěj Čaňo - photography

Matěj Čaňo

Daně - Fúze a akvizice
Tel: +420 251 152 666 
Email 

Matěj Chrz

Daně - Fúze a akvizice
Tel: +420 251 152 576 
Email 

Kateřina Matějková

Daně - Fúze a akvizice
Tel: +420 251 152 531 
Email 

Kateřina Trombalová

Auditorské služby
Tel: +420 595 137 240 
Email 

Kateřina Studničková - photography

Katerína Studničková

Účetnictví včetně IFRS, Konsolidace
Tel: +420 251 152 348 
Email 

Bořivoj Líbal - fotografie

Bořivoj Líbal

Fúze a akvizice
Smluvní právo

Tel: +420 251 152 929
Email

Radek Buršík - fotografie

Radek Buršík

Daně
Litigace
Trestní odpovědnost právnických osob

Tel: +420 251 152 509
Email

Naše služby

Problematika v odvětví nemovitostí může být velmi komplexní, často zahrnuje mnoho jurisdikcí a může být předmětem častých změn legislativy. Dosažení komplexního řešení, které je obchodně optimální i nákladově efektivní, vyžaduje zkušený tým v mnoha oblastech a v mnoha teritoriích, který je schopen reagovat rychle a zvážit všechny aspekty vašeho podnikání a prostředí, ve kterém se nacházíte.

Transakční poradenství

Poskytujeme poradenství při nákupu a prodeji nemovitostí na straně kupujícího i prodávajícího, včetně finanční, komerční a daňové prověrky (due diligence) k akvizici, či prodeji individuálních nemovitostí, portfolií a nemovitostních společností. Můžeme Vám pomoci identifikovat a plně porozumět klíčovým rizikům spojených s nemovitosti, či společností, které jsou součástí transakce, a to posouzením a potvrzením předpokladů, které jsou základem dané transakce. Tímto Vám poskytneme souvislý přehled o transakci z finančního a obchodního hlediska, a poskytneme Vám cenné informace pro vyjednávání o koupi.

Poznejte nás více

View more

Daňové poradenství

Daňové služby jsou nedílnou součástí naprosté většiny nemovitostních transakcí a často mohou býti důvodem k uskutečnění transakce, či nikoliv. Zejména u velkých transakcí je plánování v předstihu rozhodující, tak aby byla struktura transakce vyhovující konkrétním daňovým pozicím zúčastněných stran. Naši licencovaní daňoví odborníci pracují s developery, správci majetku, penzijními fondy, realitními investičními společnostmi, pojišťovnami, bankami a dalšími investory na nemovitostním trhu, aby poskytli nejvýhodnější daňové struktury pro jejich plánované transakce.

Naše daňové služby zahrnují: transakční prověrku a asistenci prodejci; mezinárodní daňové strukturování; poradenství v regionálním daňovém strukturování transakce; služby v oblasti zahraničních investic a služby nemovitostním fondům; fúze a akvizice, likvidaci a reorganizaci. Peněží toky po zdanění jsou maximalizovány díky pečlivému průzkumu, plánování a dodržení zákonných podmínek. PwC Real Estate má prvotřídní znalosti v oblasti daní, které jsou nutné pro strukturu všech typů transakcí.

Poznejte nás více

View more

Audit

Poskytujeme externí auditorské služby a prověrky podle Mezinárodních standardů i podle standardů platných v České republice.

Poznejte nás více

View more

Oceňování

Náš tým valuací je zkušený v oblasti poskytování oceňování v souladu s místní legislativou. Disponuje bohatými zkušenostmi z různorodých projektů zaměřených na oceňování společností při restrukturalizaci majetkové účasti prostřednictvím fúzí, akvizic či rozdělení. PwC je oprávněno asistovat při prodeji akcií či jiných aktiv v roli soudního experta.

Poznejte nás více

View more

Řízení rizik

Jelikož jsou fondy pod stále větším dohledem regulátorů, finančních institucí a investorů, zintenzivnil se důraz na řízení rizik a zajištění souladu s právními předpisy. Náš tým pro řízení rizik má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenství a podpory v oblastech interního auditu, prověrek interních kontrol a zajištění souladu s regulatorními předpisy.

Poznejte nás více

View more

Dluhové poradenství

Nabízíme profesionální poradenství našim klientům při získávání flexibilního a cenově výhodného financování, ať už se jedná o specifický projekt, či financování společnosti. Jakožto nezávislá strana, která neposkytuje financování, nemáme predispozice vůči žádnému finančnímu nástroji. Pro finanční instituce účast PwC zajišťuje komfort, že poskytnuté materiály splňují nejvyšší standardy v daném odvětví.

Poznejte nás více

View more

Kapitálové trhy

Nabízíme rozsáhlé služby našim klientům na nemovitostním kapitálovém trhu. Tyto služby zahrnují pomoc při veřejných a soukromých tržních transakcích, vyhodnocování alternativ k navýšení kapitálu za cílem rozšířit podnikání a práce s institucionálními investory, kteří se snaží rozšířit jejich investiční obzory. Kromě toho máme významné a dlouhodobé mezinárodní kontakty s kapitálovými zdroji a dokážeme analyzovat a strukturovat řešení unikátních a komplexních finančních situací.

Poznejte nás více

View more

Treasury a Financování

Náš treasury tým již pomohl mnoha fondům s implementací strategie řízení rizik, jako například při zajištění měnového a úrokového rizika. Náš poradenský také pomohl našim klientům při získávání financování a má bohaté zkušenosti s poskytováním podpory při restrukturalizaci existujících finančních / auditních služeb tak, aby pomohl zajistit bance dodatečný komfort.

Poznejte nás více

View more

Právní služby

Fúze a akvizice, smlouvy, vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, fungování na konkurenčním trhu – všechny tyto aspekty podnikatelských činností vyžadují odborné znalosti v právních záležitostech. Naši právníci jsou profesionálové, kteří spojují své znalosti práva a jejich zkušenosti s jeho aplikací v obchodní praxi.

Poznejte nás více

View more

Publikace*

Real Estate Going Global: Tax and legal aspects of real estate investments around the globe

Real Estate Going Global: Tax and legal aspects of real estate investments around the globe

Our global real estate network comprises of people and teams with hands-on experience at the very top of the industry. Real Estate Going Global provides you with a summary of the tax and legal aspects of real estate investments from more than 40 countries.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Real Estate 2020: Building the future

Real Estate 2020: Building the future

As confidence returns to real estate, the industry faces a number of fundamental shifts that will shape its future. We have looked into the likely changes in the real estate landscape over the coming years and identified the key trends which, we believe, will have profound implications for real estate investment and development.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

*K dispozici v anglických originálech
 


Kontakty

Richard Jones
Poradenství při transakcích
Tel: +420 735 729 800
Email

Matěj Čaňo
Daňové a právní služby
Tel: +420 251 152 666
Email

Kateřina Trombalová
Auditorské služby
Tel: +420 595 137 240
Email

Bořivoj Líbal
řídící partner, PwC Legal
Tel: +420 251 152 929
Email

Buďte s námi v obraze