Udržitelnost podnikání

Dnešní byznys lídři, kteří při správě společností kladou důraz na udržitelnost, zahrnují do svých klíčových obchodních strategií sociální, environmentální, ekonomické a etické faktory. Rovněž si uvědomují, že agenda udržitelnosti vyžaduje spolupráci se všemi zúčastněnými stranami, od dodavatelů a zákazníků po zaměstnance, akcionáře a vládu.

Služby PwC v oblasti udržitelnosti pomáhají organizacím plánovat, získávat, dodávat, financovat a měřit širší dopad produktů a služeb. Pomáháme podnikům, které jsou příslibem do budoucna, zvýšit jejich odolnost, hbitost a nastavit udržitelnou strukturu. Poskytujeme poradenství týkající se širokého spektra otázek souvisejících s problematikou udržitelného rozvoje. Poskytujeme služby korporátním společnostem, soukromým společnostem a veřejnému sektoru. Jsme specialisté na asistenci u rozpoznání rizik a potencionálních příležitostí, kterých je třeba se chopit.

PwC’s SDG Challenge 2019

Prozkoumali jsme více než 1 000 publikovaných zpráv společností z 31 zemí a 7 odvětví, abychom zjistili, do jaké míry firmy začleňují Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs) do své strategie a činností. Analýza hodnotí úroveň integrace cílů na úrovni leadershipu, podnikatelské strategie, řízení a reportingu a zkoumá, nakolik je podniková sféra na dobré cestě, aby zásadně přispěla k dosažení Cílů udržitelného rozvoje a závazků do roku 2030.

Globální i české výsledky naznačují, že ačkoli jsou cíle obecně přijímány jako důležité, existuje velký prostor pro konkrétnější kroky na podporu SDGs. Česká studie nabízí i příklady dobré praxe vybraných českých firem, které se tomuto tématu již dlouho věnují.

Více informací – české výsledky studie SDG Challenge 2019 ke stažení

Více informací - globální studie SDG Challenge 2019 ke stažení


Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

V prosinci 2015 založila rada pro finanční stabilitu (Financial Stability Boards, FSB) mezinárodní skupinu zvanou Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), jejímž úkolem je vytvářet doporučení a rámce pro zveřejňování finančních informací, které se vztahují k problematice klimatických změn. Toto navýšení transparentnosti finančního reportingu zvýší efektivitu trhů a stabilitu světových ekonomik.

Více informací

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakty

Mike Jennings

Mike Jennings

partner, Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 603 280 371

Pavel Štefek

Pavel Štefek

partner, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 400

Vincent Santamaria

Vincent Santamaria

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 733 612 785

Radka Nedvědová

Radka Nedvědová

Reporting udržitelného rozvoje, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 029

Markéta Jechová

Markéta Jechová

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 100 677

Ondřej Rybka

Ondřej Rybka

Auditorské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 731 588 122

Zuzana Vaněčková

Zuzana Vaněčková

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 604 581 717

Stay on top of things with us!