Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Udržitelnost podnikání

Dnešní byznys lídři, kteří při správě společností kladou důraz na udržitelnost, zahrnují do svých klíčových obchodních strategií sociální, environmentální, ekonomické a etické faktory. Rovněž si uvědomují, že agenda udržitelnosti vyžaduje spolupráci se všemi zúčastněnými stranami, od dodavatelů a zákazníků po zaměstnance, akcionáře a vládu.

Služby PwC v oblasti udržitelnosti pomáhají organizacím plánovat, získávat, dodávat, financovat a měřit širší dopad produktů a služeb. Pomáháme podnikům, které jsou příslibem do budoucna, zvýšit jejich odolnost, hbitost a nastavit udržitelnou strukturu. Poskytujeme poradenství týkající se širokého spektra otázek souvisejících s problematikou udržitelného rozvoje. Poskytujeme služby korporátním společnostem, soukromým společnostem a veřejnému sektoru. Jsme specialisté na asistenci u rozpoznání rizik a potencionálních příležitostí, kterých je třeba se chopit.

PwC’s SDG Challenge 2019

Prozkoumali jsme více než 1 000 publikovaných zpráv společností z 31 zemí a 7 odvětví, abychom zjistili, do jaké míry firmy začleňují Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs) do své strategie a činností. Analýza hodnotí úroveň integrace cílů na úrovni leadershipu, podnikatelské strategie, řízení a reportingu a zkoumá, nakolik je podniková sféra na dobré cestě, aby zásadně přispěla k dosažení Cílů udržitelného rozvoje a závazků do roku 2030.

Globální i české výsledky naznačují, že ačkoli jsou cíle obecně přijímány jako důležité, existuje velký prostor pro konkrétnější kroky na podporu SDGs. Česká studie nabízí i příklady dobré praxe vybraných českých firem, které se tomuto tématu již dlouho věnují.

Více informací – české výsledky studie SDG Challenge 2019 ke stažení

Více informací - globální studie SDG Challenge 2019 ke stažení


Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

V prosinci 2015 založila rada pro finanční stabilitu (Financial Stability Boards, FSB) mezinárodní skupinu zvanou Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), jejímž úkolem je vytvářet doporučení a rámce pro zveřejňování finančních informací, které se vztahují k problematice klimatických změn. Toto navýšení transparentnosti finančního reportingu zvýší efektivitu trhů a stabilitu světových ekonomik.

Více informací

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakty

Jan Brázda

Jan Brázda

ESG partner pro ČR, PwC Česká republika

Tel: +420 731 635 035

Pavel Štefek

Pavel Štefek

partner, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 400

Vincent Santamaria

Vincent Santamaria

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 733 612 785

Radka Nedvědová

Radka Nedvědová

Reporting udržitelného rozvoje, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 029

Markéta Jechová

Markéta Jechová

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 100 677

Ondřej Rybka

Ondřej Rybka

Auditorské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 731 588 122

Zuzana Vaněčková

Zuzana Vaněčková

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 604 581 717

Ondřej Ptáček

Ondřej Ptáček

expert na financování environmentálních projektů, PwC Česká republika

Tel: +420 770 104 795

Lucie Martincová

Lucie Martincová

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 733 627 718

Stay on top of things with us!