Udržitelnost a klimatická změna (ESG)

Důležitost tématu udržitelnosti roste, ať už jste firma, investor, spotřebitel, či vládní instituce. Pomáháme našim klientům reagovat na výzvy, které téma společenské a environmentální odpovědnosti přináší, a být připraveni na budoucí uspořádání světa.

S čím dokážeme pomoci

ESG strategie a dekarbonizace

Význam ESG strategie spočívá v zapojení konceptu udržitelného podnikání do popředí strategických úvah a plánování vrcholových představitelů společností. Pomůžeme vaší firmě nastavit udržitelné cíle a vytvoříme ESG strategii k jejich dosažení.

Více o ESG strategii →

Nefinanční reporting

Provedeme vás celým procesem nastavení ESG struktury až po ESG reporting. Pomůžeme vám připravit se na audit ESG dat podle nové směrnice EU CSRD, který bude brzy povinnou součástí výročních zpráv velkých společností.

Více o nefinančním reportingu →

ESG procurement a dodavatelský řetězec

Nastavíme pro vás pravidla udržitelného nákupu a připravíme výběrová řízení dle ESG zásad v souladu s cíli a prioritami společnosti, a to nejen při zadávání veřejných zakázek. Pomůžeme vám i s monitoringem vznikající legislativy a úpravou smluvní dokumentace.

Pro více informací nás kontaktujte →

Nízkoemisní energetika a vodík

Decentralizace a dekarbonizace energetiky jsou velmi aktuální fenomény. Řešení lze připravit na míru pro firmy i samosprávy, a to jak s využitím již klasických aplikací obnovitelných zdrojů energií, tak i v kombinaci s moderními modely, jako je komunitní a komunální energetika, agrovoltaika nebo power purchase agreements (PPA).

Více informací o cPPA →

ESG vzdělávání a budování kapacit

Nabízíme vám komplexní a ucelený vzdělávací program, který vedou naši odborníci z praxe. S naší pomocí můžete budovat a rozvíjet kapacity ve všech hlavních oblastech – od investování do udržitelných aktiv a projektů až po přípravu nefinančních zpráv o udržitelném podnikání.

Více o ESG vzdělávání →

Dotace na dekarbonizaci

Využijte aktuální výzvu v rámci Inovačního fondu 2023. Fotovoltaika, tepelná čerpadla nebo zachytávání a ukládání uhlíku. Evropská komise vyhlásila výzvu k předkládání návrhů v rámci Inovačního fondu 2023 – rádi vás provedeme celým procesem.

Více o dotacích na dekarbonizaci →

Měření uhlíkové stopy

K měření uhlíkové stopy přistupujeme komplexně od sběru dat přes přípravu reportu dle metodiky GHG protokol až po tvorbu automatizovaného výpočetního nástroje.

Více o měření uhlíkové stopy →

Udržitelné řízení firem a rovné odměňování

Jak získat záruku rovného odměňování ve vaší společnosti? Nabízíme službu EQUAL-SALARY certifikace. PwC je jediným tuzemským subjektem, který provádí audit systému odměňování a revizi HR směrnic za účelem získání prestižní švýcarské certifikace Equal Salary.

Více o rovném odměňování →

Uhlíkové clo

Pomůžeme vám s implementací Nařízení mechanismu CBAM a připravíme vás na reporting uhlíkového cla.

Více o uhlíkovém clu →

Udržitelné financování

Poradíme vám, jak se ve světě odpovědných financí a investic orientovat a jak náročné požadavky bank naplňovat. Se silnějším důrazem na udržitelnost ale nepřichází pouze regulace, ale i nové možnosti, jak ji financovat. Na trhu již existuje celá řada udržitelných finančních nástrojů, jako jsou například zelené nebo sociální dluhopisy. Pomůžeme vám vybrat tu nejvhodnější formu financování a zároveň vás provedeme celou transakcí.

Pro více informací nás kontaktujte →

ESG Due diligence

Hlavním účelem Environmental, Social & Governance (ESG) Due diligence je varovat před potenciálním kontroverzním chováním společnosti nebo rozporem s legislativou a zároveň poskytovat informace o zodpovědných ESG programech. Záležitosti životního prostředí, sociálních věcí a řízení (ESG) jsou nyní klíčovou součástí procesu investičního rozhodování a správy portfolia.

Více o ESG Due diligence →

ESG Rating

Pomůžeme vám vypracovat doporučení, opatření a roadmapu pro zlepšení ESG výkonnosti vaší společnosti.

Více o ESG Ratingu →

Jak s ESG pomáháme našim klientům

Od prvních krůčků k pochopení celé problematiky, přes nastavení komplexní strategie až po konkrétní aplikace v praxi a měření dopadů. Experti PwC vám mohou pomoci, ať už s ESG teprve začínáte, nebo potřebujete poradit, jak dál.

Baselining

Analýza současného stavu a interní ESG audit společnosti

Nastavení cílů

Definice relevantních témat v rámci ESG

Strategie

Tvorba ESG strategie a scénářů, včetně vytyčení závazku Net Zero

Transformace

Výběr konkrétních opatření, tvorba roadmapy, plánu dekarbonizace a studie proveditelnosti

Financování

Zajištění projektového financování, výběr dotačních programů, tvorba finančních modelů.

Implementace

Dosazení a zapracování vybraného řešení včetně IT procesů a technické pomoci

Compliance a risk

Vypořádání se s dodržováním ESG předpisů, norem a hodnocení rizik včetně podmínek bank pro udržitelné financování

Reporting

Nastavení nefinančního reportingu a zveřejňování dat. Poskytnutí nezávislého auditu uvedených dat ve Zprávě o udržitelném podnikání a ověření souladu s metodikou

Komunikační strategie

Externí i interní komunikace včetně marketingových aktivit

Řízení

Odpovědné řízení společnosti včetně rovnosti odměňování a zastoupení menšin

Legal

Právní poradenství s ohledem na ESG témata

Daně

Daňové poradenství související s ESG

Akce PwC na téma ESG

Pořádáme pravidelné setkání i webináře, abychom zvýšili povědomí o ESG, ukázali konkrétní dopady a řešení, nastínili příležitosti.

https://akce.pwc.cz/pw-c-esg-talksf ESG PwC ESG Talks: CBAM – uhlíkové clo. Co se mění v roce 2024? 2024-06-05T10:00:37
https://akce.pwc.cz/pw-c-esg-talks-0109 ESG PwC ESG Talks 2024-09-01T06:00:58
https://akce.pwc.cz/pw-c-esg-talks-0111a ESG PwC ESG Talks 2024-11-01T09:00:26
Datum Název  

Kde také můžete potkat naše kolegy

https://akce.pwc.cz/christina-hitrova-at-we-can-conference-2024 Technologie Christina Hitrova at weCAN Conference 2024 2024-05-29T00:00:22
https://akce.pwc.cz/michal-wojnar-a-martin-zboril-na-information-security-summit-is-2 Cyber Michal Wojnar a Martin Zbořil na Information Security Summit IS2 2024-05-29T15:45:59
https://akce.pwc.cz/jan-brazda-na-udrzitelnem-foru ESG Jan Brázda na Udržitelném fóru 2024-06-04T16:00:05
Datum Název  

Chytré podnikání pro silnější budoucnost

Udržitelnost a sociální odpovědnost není jen o odškrtávání položek na seznamu povinností daných zákonem či mateřskou společností. Správná strategie udržitelného podnikání myslí na to, jak zůstat pro zákazníky relevantní i v budoucnu a získat tím tolik potřebný náskok před konkurencí. Motivací pro vaši ESG transformaci by tak měla být především touha dělat věci jinak, závazek vůči lidem i planetě jako celku. Naši kolegové z ESG týmů mají zájem hledat řešení a technologie, které zajistí bezpečný svět pro generaci jejich i vašich potomků.

Playback of this video is not currently available

1:30

Our moment

Softwarové řešení pro nefinanční reporting & ESG

Nástroj ESG Management Solution vám pomůže s komplexním nastavením ESG reportingu v souladu se směrnicemi NFRD a CSRD. Zajistíme komplexní digitalizaci firemních ESG procesů až po kontinuální výpočet uhlíkové stopy v čase.

Více informací

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'výsledků'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact us

Jan Brázda

Jan Brázda

Partner a Sustainability Leader, PwC Czech Republic

Tel: +420 731 635 035