Udržitelnost podnikání

Dnešní byznys lídři, kteří při správě společností kladou důraz na udržitelnost, zahrnují do svých klíčových obchodních strategií sociální, environmentální, ekonomické a etické faktory. Rovněž si uvědomují, že agenda udržitelnosti vyžaduje spolupráci se všemi zúčastněnými stranami, od dodavatelů a zákazníků po zaměstnance, akcionáře a vládu.

Služby PwC v oblasti udržitelnosti pomáhají organizacím plánovat, získávat, dodávat, financovat a měřit širší dopad produktů a služeb. Pomáháme podnikům, které jsou příslibem do budoucna, zvýšit jejich odolnost, hbitost a nastavit udržitelnou strukturu. Poskytujeme poradenství týkající se širokého spektra otázek souvisejících s problematikou udržitelného rozvoje. Poskytujeme služby korporátním společnostem, soukromým společnostem a veřejnému sektoru. Jsme specialisté na asistenci u rozpoznání rizik a potencionálních příležitostí, kterých je třeba se chopit.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

V prosinci 2015 založila rada pro finanční stabilitu (Financial Stability Boards, FSB) mezinárodní skupinu zvanou Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), jejímž úkolem je vytvářet doporučení a rámce pro zveřejňování finančních informací, které se vztahují k problematice klimatických změn. Toto navýšení transparentnosti finančního reportingu zvýší efektivitu trhů a stabilitu světových ekonomik.

Více informací

    

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakty

Mike Jennings

partner, Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 024

Pavel Štefek

partner, Řízení rizik, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 400

Vincent Santamaria

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 733 612 785

Radka Nedvědová

PwC Akademie, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 029

Markéta Jechová

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 100 677

Ondřej Rybka

Auditorské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 731 588 122

Zuzana Vaněčková

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 604 581 717

Stay on top of things with us!