Udržitelnost a klimatická změna (ESG)

Důležitost tématu udržitelnosti roste, ať už jste firma, investor, spotřebitel, či vládní instituce. Pomáháme našim klientům reagovat na výzvy, které téma společenské a environmentální odpovědnosti přináší, a být připraveni na budoucí uspořádání světa.

S čím dokážeme pomoci

ESG strategie a dekarbonizace

Význam ESG strategie spočívá v zapojení konceptu udržitelného podnikání do popředí strategických úvah a plánování vrcholových představitelů společností. Pomůžeme vaší firmě nastavit udržitelné cíle a vytvoříme ESG strategii k jejich dosažení.

Více o ESG strategii →

Nefinanční reporting

Provedeme vás celým procesem nastavení ESG struktury až po ESG reporting v souladu s GRI. Pomůžeme vám připravit se na audit ESG dat podle nové směrnice EU CSRD, který bude brzy povinnou součástí výročních zpráv velkých společností.

Více o nefinančním reportingu →

ESG procurement a dodavatelský řetězec

Nastavíme pro vás pravidla udržitelného nákupu a připravíme výběrová řízení dle ESG zásad v souladu s cíli a prioritami společnosti, a to nejen při zadávání veřejných zakázek. Pomůžeme vám i s monitoringem vznikající legislativy a úpravou smluvní dokumentace.

Pro více informací nás kontaktujte →

Nízkoemisní energetika a vodík

Decentralizace a dekarbonizace energetiky jsou velmi aktuální fenomény. Řešení lze připravit na míru pro firmy i samosprávy, a to jak s využitím již klasických aplikací obnovitelných zdrojů energií, tak i v kombinaci s moderními modely, jako je komunitní a komunální energetika, agrovoltaika nebo power purchase agreements (PPA).

Pro více informací nás kontaktujte →

ESG vzdělávání a budování kapacit

Nabízíme vám komplexní a ucelený vzdělávací program, který vedou naši odborníci z praxe. S naší pomocí můžete budovat a rozvíjet kapacity ve všech hlavních oblastech – od investování do udržitelných aktiv a projektů až po přípravu nefinančních zpráv o udržitelném podnikání.

Více o ESG vzdělávání →

Měření uhlíkové stopy

K měření uhlíkové stopy přistupujeme komplexně od sběru dat přes přípravu reportu dle metodiky GHG protokol až po tvorbu automatizovaného výpočetního nástroje.

Více o měření uhlíkové stopy →

Udržitelné řízení firem a rovné odměňování

Jak získat záruku rovného odměňování ve vaší společnosti? Nabízíme službu EQUAL-SALARY certifikace. PwC je jediným tuzemským subjektem, který provádí audit systému odměňování a revizi HR směrnic za účelem získání prestižní švýcarské certifikace Equal Salary.

Více o rovném odměňování →

Ekologické daně a uhlíkové clo

Pomůžeme vám s implementací Nařízení mechanismu CBAM a připravíme vás na reporting uhlíkového cla.

Více o uhlíkovém clu →

Udržitelné financování

Poradíme vám, jak se ve světě odpovědných financí a investic orientovat a jak náročné požadavky bank naplňovat. Se silnějším důrazem na udržitelnost ale nepřichází pouze regulace, ale i nové možnosti, jak ji financovat. Na trhu již existuje celá řada udržitelných finančních nástrojů, jako jsou například zelené nebo sociální dluhopisy. Pomůžeme vám vybrat tu nejvhodnější formu financování a zároveň vás provedeme celou transakcí.

Pro více informací nás kontaktujte →

ESG Due Diligence

Věděli jste, že přístup společnosti k ESG je pro 79 % investorů důležitým faktorem pro investici? Lepší ESG management poskytuje investorům příležitost nejen zmírnit rizika, ale i vytvářet vyšší hodnotu pro jejich portfoliové společnosti.

Více o ESG due diligence →

Jak s ESG pomáháme našim klientům

Od prvních krůčků k pochopení celé problematiky, přes nastavení komplexní strategie až po konkrétní aplikace v praxi a měření dopadů. Experti PwC vám mohou pomoci, ať už s ESG teprve začínáte, nebo potřebujete poradit, jak dál.

Baselining

Analýza současného stavu a interní ESG audit společnosti

Nastavení cílů

Definice relevantních témat v rámci ESG

Strategie

Tvorba ESG strategie a scénářů, včetně vytyčení závazku Net Zero

Transformace

Výběr konkrétních opatření, tvorba roadmapy, plánu dekarbonizace a studie proveditelnosti

Financování

Zajištění projektového financování, výběr dotačních programů, tvorba finančních modelů.

Implementace

Dosazení a zapracování vybraného řešení včetně IT procesů a technické pomoci

Compliance a risk

Vypořádání se s dodržováním ESG předpisů, norem a hodnocení rizik včetně podmínek bank pro udržitelné financování

Reporting

Nastavení nefinančního reportingu a zveřejňování dat podle GRI. Poskytnutí nezávislého auditu uvedených dat ve Zprávě o udržitelném podnikání a ověření souladu s metodikou

Komunikační strategie

Externí i interní komunikace včetně marketingových aktivit

Řízení

Odpovědné řízení společnosti včetně rovnosti odměňování a zastoupení menšin

Legal

Právní poradenství s ohledem na ESG témata

Daně

Daňové poradenství související s ESG

Akce PwC na téma ESG

Pořádáme pravidelné setkání i webináře, abychom zvýšili povědomí o ESG, ukázali konkrétní dopady a řešení, nastínili příležitosti.

29. 11. 2023 PwC ESG Talks:
Dobrá praxe v reportingu aneb jak se vyhnout chybám 
Registrace
11. 10. 2023 PwC ESG Talks:
ESG ani o dovolených nezahálí aneb novinky z ratingu a standardů
Registrace
13. 6. 2023 Time for Sustainability Agreements and Cooperation (webinář v AJ) Registrace
26. 4. 2023 PwC ESG Talks:
ESG – jak chytře na průmyslovou dekarbonizaci v dodavatelských řetězcích
Fotografie z akce
30. 3. 2023  PwC ESG Talks:
Jak na „S“ v ESG aneb když jen dekarbonizovat nestačí
Fotografie z akce
18. 1. 2023 PwC ESG Talks:
ESG - nejste v tom sami
Fotografie z akce
21. 4. 2022 PwC Webinář:
Carbon Tracker - Jak měřit ESG?
Záznam webináře
30. 3. 2022 PwC CFO Community:
Jak se připravit na nefinanční reporting
Záznam webináře
19. 10. 2021 PwC ESG Talks:
Jak se zbavit uhlíku a přežít to?
Záznam webináře
30. 11. 2021 Budoucnost už není to, co bývala:
ESG aktuální trendy a uchopení tématu ve firmách
Záznam webináře

14. 7. 2021

Prague European Summit Urban Talks 2021:
Green Transition in Practice. Strategy, Funding, Projects
Záznam konference (ENG) 

 

Kde také můžete potkat naše kolegy

1. 6. 2023 Jste připraveni na ESG? - Konference komory auditorů ČR ve spolupráci s FFÚ VŠE v Praze
Za PwC řečník Petra Jirková Bočáková
Odkaz na akci
8. 6. 2023 Ekonom: Žebříček udržitelnosti
Za PwC řečník a člen poroty Jan Brázda  
Odkaz na akci
8. 6. 2023 Obchodování s emisními povolenkami ČR a SR
Za PwC řečník Aleš Reho na téma CBAM
Odkaz na akci
14. 6. 2023 Sustainable Future - PROOF instead of PROMISES
Za PwC řečníci: Jan BrázdaOndřej RybkaVincent Santamaria
Odkaz na akci
14. 6. 2023 Udržitelnost pro výrobu a obchod
Za PwC řečník Ondřej Ptáček
Odkaz na akci

Chytré podnikání pro silnější budoucnost

Udržitelnost a sociální odpovědnost není jen o odškrtávání položek na seznamu povinností daných zákonem či mateřskou společností. Správná strategie udržitelného podnikání myslí na to, jak zůstat pro zákazníky relevantní i v budoucnu a získat tím tolik potřebný náskok před konkurencí. Motivací pro vaši ESG transformaci by tak měla být především touha dělat věci jinak, závazek vůči lidem i planetě jako celku. Naši kolegové z ESG týmů mají zájem hledat řešení a technologie, které zajistí bezpečný svět pro generaci jejich i vašich potomků.

Playback of this video is not currently available

1:30

Our moment

Softwarové řešení pro nefinanční reporting & ESG

Nástroj ESG Management Solution vám pomůže s komplexním nastavením ESG reportingu v souladu se směrnicemi NFRD a CSRD. Řešení je navrženo dále také v souladu s GRI. Zajistíme komplexní digitalizaci firemních ESG procesů až po kontinuální výpočet uhlíkové stopy v čase.

Více informací

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'výsledků'}}
{{contentList.loadingText}}

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Jan Brázda

Jan Brázda

Partner a Sustainability Leader, PwC Česká republika

Tel: +420 731 635 035

Hide