Udržitelnost a klimatická změna (ESG)

Důležitost tématu udržitelnosti roste, ať už jste firma, investor, spotřebitel či vládní instituce. Pomáháme našim klientům reagovat na výzvy, které téma společenské a environmentální odpovědnosti přináší, a být připraveni na budoucí uspořádání světa.

Chytré podnikání pro silnější budoucnost

Udržitelnost a sociální odpovědnost není jen o odškrtávání položek na seznamu povinností daných zákonem či mateřskou společností. Správná strategie udržitelného podnikání myslí na to, jak zůstat pro zákazníky relevantní i v budoucnu, a získat tím tolik potřebný náskok před konkurencí. Motivací pro vaši ESG transformaci by tak měla být především touha dělat věci jinak, závazek vůči lidem i planetě jako celku. Naši kolegové z ESG týmů mají zájem hledat řešení a technologie, které zajistí bezpečný svět pro generaci jejich i vašich potomků.

Playback of this video is not currently available

1:30

Our moment

Zmírnění dopadů klimatických změn je pravděpodobně největší výzva, před kterou kdy lidstvo stálo. A už i u nás se to naplno začíná projevovat v požadavcích na základní fungování byznysu. Bez dobře nastavené ESG strategie nebude firma dříve nebo později schopna na trhu uspět.

Jan Brázda

Partner PwC a teamleader pro udržitelnost a ESG služby

Czech ESG Survey 2022

 • Jaké jsou motivace českých firem v oblasti ESG?
 • Jak rezonuje téma ESG v představenstvech českých firem?
 • Odepřou si investoři část výnosu na úkor udržitelnosti aktiva?  

Stáhněte si výsledky

Jak s ESG pomáháme našim klientům

Od prvních krůčků k pochopení celé problematiky, přes nastavení komplexní strategie až po konkrétní aplikace v praxi a měření dopadů. Experti PwC vám mohou pomoci, ať už s ESG teprve začínáte, nebo potřebujete poradit, jak dál.

Nejčastější typy služeb v oblasti ESG

ESG strategie a dekarbonizace


 • Zamezit změně klimatu je momentálně asi největším úkolem lidstva. Toho však nepůjde dosáhnout, dokud své fungování a následně i emise nesníží drtivá většina aktérů, v čele s firmami a jejich zaměstnanci. Přejít na udržitelnější podnikání je komplexní záležitost. Neexistují tu univerzální a rychlá řešení, naopak se musí postupovat holisticky, strategicky a aplikovat konkrétní kroky, které pomohou co nejefektivněji „zezelenat“ právě vaši společnost. Pomůžeme vaší firmě nastavit udržitelné cíle a vytvoříme strategii k jejich dosažení, tak aby nadále mohla prosperovat jak vaše společnost, tak i planeta.

Jan Brázda

E-mail | LinkedIn


Ondřej Ptáček

E-mail | LinkedIn

Měření uhlíkové stopy


 • Základním předpokladem ke snižování uhlíkové stopy je znalost její aktuální hodnoty. Zároveň je důležité mít přehled o tom, která část byznysu k celkové hodnotě uhlíkové stopy nejvíce přispívá. Není to nutnost jen pro samotnou dekarbonizaci, ale i ke splnění dalších regulatorních požadavků, jako je například nefinanční reporting nebo hodnota uhlíkové stopy určitého produktu. Samotné měření uhlíkové stopy je poměrně složitou a náročnou záležitostí, a proto klientům předáváme spolu s výpočtem i nástroj pro kalkulaci a řízení uhlíkové stopy do budoucna. S ním budete schopni sledovat, jak se vaše uhlíková stopa v čase vyvíjí, a také si budete moci nasimulovat, o kolik se vám uhlíková stopa změní, pokud implementujete nové technologie nebo třeba přejdete na zelenou energii.

Pavel Štefek

E-mail | LinkedIn


Ondřej Rybka

E-mail | LinkedIn

Nefinanční reporting


 • Velká společnost bude muset ve výroční zprávě za rok 2025 kromě klasické účetní závěrky vykazovat i to, jak její obchodní činnost ovlivňuje životní prostředí, jakou produkuje uhlíkovou stopu nebo jaký má celkový vliv na své okolí. Jinými slovy bude vytvářet "Nefinanční reporting za dané období", který bude muset být ověřen auditorem. Kromě konzultačních služeb našich týmů a ověření nefinančního reportingu v tomto ohledu nabízíme i naši aplikaci ESG Management Solution, která pomůže vašim interním zaměstnancům zpracovat ESG data roztříštěná po celé firmě a transformovat je v aktiva, která budete moci transparentně zveřejňovat obchodním partnerům i finančním institucím. Aplikace data nejen shromažďuje, ale provádí výpočty nefinančních indikátorů, vyhodnocuje KPI a vše potřebné exportuje ve formě interaktivních dashboardů. Veškeré informace máte navíc bezpečně na jednom místě a snadno auditovatelné do budoucna.

Pavel Štefek

E-mail | LinkedIn


Ondřej Rybka

E-mail | LinkedIn


Petra Jirková Bočáková

E-mail | LinkedIn

Udržitelné řízení firem a rovné odměňování


 • Řízení společnosti lze nastavit efektivněji v souvislosti s udržitelností. Oblasti řešení zahrnují například právní compliance s důrazem na společenskou odpovědnost a dobrou pověst společnosti. Evropská komise také plánuje zavedení povinné due diligence udržitelnosti v dodavatelsko-odběratelském řetězci pro velké korporace, na kterou je potřeba se už nyní připravit. Další ze služeb v tomto oboru je řešení právních aspektů nahrazování papírových smluv a dokumentů digitálními – tzv. paperless office. Velkým tématem je i problematika rovnosti odměňování mužů a žen. PwC je jediným tuzemským subjektem, který provádí audit systému odměňování a revizi HR směrnic za účelem získání prestižní švýcarské certifikace Equal Salary.

Radek Buršík

E-mail | LinkedIn


Andrea Linhartová Palánová

E-mail | LinkedIn

ESG procurement a dodavatelský řetězec


 • Emise z dodavatelského řetězce jsou průměrně jedenáctkrát vyšší než provozní emise. Abyste mohli naplnit cíle klimatické neutrality a sociálně odpovědného zadávání, musíte pečlivě řídit, co a od koho odebíráte. Nastavíme pro vás pravidla udržitelného nákupu a připravíme výběrová řízení dle ESG zásad v souladu s cíli a prioritami společnosti, a to nejen při zadávání veřejných zakázek. Pomůžeme vám i s monitoringem vznikající legislativy a úpravou smluvní dokumentace.

Jiří Jakoubek

E-mail | LinkedIn


Radek Buršík

E-mail | LinkedIn

Udržitelné financování


 • Mezi první instituce, které po svých obchodních partnerech či klientech vyžadují ESG data, patří banky a pojišťovny. Vedou je k tomu jak vlastní závazky, tak i regulace v čele se SFRD. Výsledkem toho jsou těžší úvěrové podmínky pro firmy, které buď daty nedisponují, nebo zanechávají na životním prostředí negativní stopu. Poradíme vám, jak se ve světě odpovědných financí a investic orientovat a jak náročné požadavky bank naplňovat.
  Se silnějším důrazem na udržitelnost ale nepřichází pouze regulace, ale i nové možnosti, jak ji financovat. Na trhu již existuje celá řada udržitelných finančních nástrojů, jako jsou například zelené nebo sociální dluhopisy. Pomůžeme vám vybrat tu nejvhodnější formu financování a zároveň vás provedeme celou transakcí.

Více o tématu


Petr Chadima

E-mail | LinkedIn


Vincent Santamaria

E-mail | LinkedIn

Nízkoemisní energetika a vodík


 • Decentralizace a dekarbonizace energetiky jsou velmi aktuální fenomény. Řešení lze připravit na míru pro firmy i samosprávy, a to jak s využitím již klasických aplikací obnovitelných zdrojů energií, tak i v kombinaci s moderními modely, jako je komunitní a komunální energetika, agrovoltaika nebo power purchase agreements (PPA). Navíc na trhu rapidně přibývají i nové zdroje, jako je nízkoemisní vodík coby energetické médium s obrovským potencionálem. Na základě zkušeností z významných projektů vám například poradíme, jak využít volné plochy na svých budovách či pozemcích tak, abyste díky nim mohli získávat energii z obnovitelných zdrojů, ale zároveň neomezovali jejich jiné využití.

Jan Brázda

E-mail | LinkedIn


Ondřej Ptáček

E-mail | LinkedIn

Ekologické daně a uhlíkové clo


 • Jednou ze silných motivací firem k ESG transformaci je i regulace. Například ve formě klasických daní, které mají za cíl snížit spotřebu fosilních paliv a tím pádem i množství vypouštěných emisí. Kromě zmíněné spotřební či silniční daně se čím dál častěji mluví i o tzv. uhlíkovém clu a jiných regulatorních opatřeních.

Aleš Reho

E-mail | LinkedIn


Pavel Štefela

E-mail | LinkedIn

ESG vzdělávání a budování kapacit


 • Základem úspěšného vedení ESG agendy a dosahování cílů jsou kompetentní lidé. Agenda ESG jde napříč různými funkcemi a do všech úrovní organizace. Ne každá firma má již svůj ESG tým a bude tedy potřebovat odborníky z vlastních řad nebo zvenčí. Také stávající ESG specialisté potřebují průběžně rozšiřovat své znalosti, aby dokázali aktivně reagovat na nové trendy a požadavky.

  Proto Vám nabízíme komplexní a ucelený vzdělávací program, který vedou naši odborníci z praxe. S naší pomocí můžete budovat a rozvíjet kapacity ve všech hlavních oblastech - od investování do udržitelných aktiv a projektů až po přípravu nefinančních zpráv o udržitelném podnikání.

Více o tématu


Radka Nedvědová

E-mail | LinkedIn


Petr Dovolil

E-mail | LinkedIn

ESG Due Diligence


 • Hlavním účelem Environmental, Social & Governance (ESG) Due Diligence je varovat před potenciálním kontroverzním nebo nezákonným chováním společnosti a zároveň poskytovat informace o zodpovědných ekologických a sociálních programech. Záležitosti životního prostředí, sociálních věcí a řízení (ESG) jsou nyní klíčovou součástí procesu investičního rozhodování a správy portfolia. Lepší ESG management poskytuje investorům příležitost zmírnit rizika a vytvářet vyšší hodnotu pro jejich portfoliové společnosti. PwC poskytuje adaptivní přístup ke každému posouzení ESG Due Diligence v závislosti na rizicích identifikovaných v cílových společnostech. PwC již dodala několik ESG projektů klientům z oblasti finančních služeb, automobilového průmyslu nebo energetiky. Naše služby zahrnují zejména vyhodnocení environmentálního a sociálního postavení společnosti, bezpečnosti práce, systému správy společnosti a zúčastněných stran, vyřízení povolení a souvisejících žádostí, ekologické a sociální audity a evaluaci personální politiky a kodexu chování. Proces spočívá nejdříve v revizi stávajících ESG zásad na podnikové úrovni a implementaci napříč zeměmi a zapojenými provozními aktivy. Dále provedeme analýzu mezer ze strategické, implementační, regulační a tržní perspektivy. Poté porovnáme, jestli jsou firemní zásady ESG v souladu s národními předpisy a mezinárodními smlouvami. A nakonec, na základě identifikovaných rizik, posoudíme potenciální závazky ESG a možné finanční dopady.

Více o tématu


Ondřej Ptáček

E-mail | LinkedIn


Strahinja Mladenović

E-mail | LinkedIn


ESG Management Solution

Chytré řešení pro nefinanční reporting a řízení ESG dat

Více informací

Akce PwC na téma ESG

Pořádáme pravidelné setkání i webináře, abychom zvýšili povědomí o ESG, ukázali konkrétní dopady a řešení, nastínili příležitosti.

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Jan Brázda

Jan Brázda

ESG partner pro ČR, PwC Česká republika

Tel: +420 731 635 035

Hide