ESG vzdělávání a budování kapacit

Pomáháme našim klientům vzdělávat se v oblasti ESG a reagovat tak na výzvy, které téma společenské a environmentální odpovědnosti přináší

Nahlédněte s námi do světa ESG

ESG (Environmental, Social and Governance) je jednou z největších výzev ve světě byznysu. Firmy si uvědomují, že jejich environmentální a sociální dopad má pro jejich dlouhodobou udržitelnost a konkurenceschopnost naprosto zásadní význam.
Jak se ale vyznat v ESG regulacích? A jak zůstat pro své zákazníky relevantní? Pomůžeme Vám zorientovat se ve světě ESG, nastavit strategii, která bude odpovídat požadavkům Vaší firmy a získat přehled o nejnovějších změnách, novinkách a trendech. Kromě komplexních řešení ve všech oblastech ESG, nabízíme i ucelené vzdělávací programy pro jednotlivce i firmy, které Vás provedou problematikou ESG od A až po Z. 

 

Globální síť pro sdílení znalostí a zkušeností

Jsme součástí globální sítě PwC profesionálů, která pokrývá problematiku ESG v různých odvětvích.
 

Spoluvytváříme budoucnost ESG

Odborníci ze sítě PwC spolupracují s mezinárodními organizacemi, které určují budoucí ESG trendy a regulace.
 

Flexibilita a aktuálnost

Neustále sledujeme vývoj ESG trendů a regulací, abyste měli vždy nejčerstvější informace.

Zkušení experti

Komplexní vzdělávací řešení v oblasti ESG zastřešují zkušení odborníci, kteří mají bohaté zkušenosti přímo z praxe v oblasti ESG.

Oceňované zprávy o udržitelnosti

PwC experti mají dlouholetou praxi v přípravě ESG reportů, které získávají ocenění i pozornost cílových skupin.

Prakticky zaměřené
a interaktivní kurzy

Naše vzdělávací programy jsou vysoce interaktivní a důkladně Vás připraví na Vaši roli v ESG a nefinančním reportingu.

Komplexní vzdělávací řešení v klíčových oblastech udržitelnosti (ESG)

Výkaznictví o udržitelnosti (ESG reporting)

Směrnice o podávání zpráv podniků
o udržitelnosti (CSRD), mezinárodní rámce
a standardy ESG (IFRS, GRI, SDGs, Evropské standardy výkaznictví o udržitelnosti (ESRS) atd.); Nařízení o uveřejňování informací souvisejících s udržitelností v oblasti finančních služeb (SFDR) atd.
Více informací

Správa udržitelnosti (ESG)

ESG správní standardy a prámce (Pracovní skupina pro zveřejňování finančních informací
v souvislosti se změnou klimatu (TCFD), SBTi aj.); systémy řízení kvality (ISO 14091, ISO 55 001, PAS 2080 atd.); Směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD); ESG DD dodavatelských řetězců; odpovědnost
a odměňování členů orgánů společností atd.

Udržitelné (ESG) finance

Udržitelné finanční produkty; investování
s dopadem; zelené dluhopisy a úvěry; evropský standard zelených dluhopisů (EU GBS), Fond InvestEU (rozpočtové záruky EU); zelené značky; zelené úvěry; sociální dluhopisy, dluhopisy vázané na udržitelnosti nebo udržitelnost; fondy EU 2021–2027; PPP
a udržitelnost, finanční cestovní mapy udržitelnosti atd.

Udržitelná (ESG) aktiva a projekty

Investování v souladu s EU Taxonomií, prověřování udržitelnosti (klimatické, environmentální a sociální); zásada významně nepoškozovat (DNSH); zásada energetické účinnosti v první řadě (EE1st); měření uhlíkové stopy a GHG protokol, ESG a Net Zero strategie a přechodové plány atd.
Více informací

Pomáháme našim klientům reagovat na výzvy, které ESG přináší. Nabízíme systémový přístup k řešení všech oblastí, které se týkají správy udržitelnosti, udržitelných aktiv, projektů a financí i nefinančního reportingu.
Naše vzdělávací programy Vám zároveň pomohou získat ucelený přehled o nejnovějších změnách, novinkách a trendech v oblasti ESG.

Radka Nedvědová

ESG & reporting udržitelného rozvoje

Otevřené kurzy pro jednotlivce

Aktuálně nabízíme tři kurzy, které Vám pomohou získat přehled v klíčových otázkách udržitelného rozvoje.

Zjistit více

 

Školení na míru

Rádi Vám připravíme ESG školení v češtině nebo angličtině, které ušijeme na míru potřebám a očekáváním Vaší společnosti. 

Kontaktujte nás

Vzdělávací programy

ESG & nefinanční reporting

Moduly programu:
 • ESG přehledně,
 • Příprava ESG reportu – obsah,
 • Příprava ESG reportu – postup,
 • ESG reporting – regulace a dobrovolné rámce,
 • ESG reporting – mezinárodní standardy (úvod).

Více informací

Doplňující volitelné moduly:
 • ESG reporting – povinnosti v EU (zaměření na CSRD & ESRS)
 • ESG reporting – povinnosti v EU (zaměření na taxonomii)
 • Měření a vykazování uhlíkové stopy

Více informací
 

Udržitelná aktiva a projekty: EU Taxonomie, ESG a DNSH v kontextu financování a fondů EU

Kurz pro soukromý sektor a veřejné podniky
Moduly programu:
 • ESG a EU Taxonomie – základy, význam, oblasti uplatnění, příklady aplikace a výhled,
 • Základy pravidel udržitelnosti EU na investičních projektech fondů EU 2021–2027,
 • Klimatické (mitigace a adaptace) prověřování investičních projektů, 
 • Environmentální a sociální prověřování investičních projektů,
 • Správa, standardy a systémy řízení kvality ve vztahu k udržitelnosti a ESG,
 • Projektový cyklus a veřejné zadávání versus udržitelnost a ESG.

 Více informací

 

EU Taxonomie, ESG a udržitelnost v kontextu udržitelných financí, investic a pravidel fondů EU 2021–2027

Kurz pro územní samosprávy a státní sektor
Moduly programu:
 • ESG a EU Taxonomie – základy, význam, oblasti uplatnění, příklady aplikace a výhled,
 • Základy pravidel udržitelnosti EU na investičních projektech fondů EU 2021–2027,
 • Klimatické (mitigace a adaptace) prověřování investičních projektů, 
 • Environmentální a sociální prověřování investičních projektů,
 • Správa, standardy a systémy řízení kvality ve vztahu k udržitelnosti a ESG,
 • Projektový cyklus a veřejné zadávání versus udržitelnost a ESG.

 Více informací

Kontakty

Anna Tubert

Anna Tubert

Junior Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu