Provozní poradenství

Pomáháme vám zvýšit ziskovost vnitřních transformací podniku.

S čím dokážeme pomoci

Náš tým expertů na transformace podniků a zvyšování provozní výkonnosti má za sebou řadu úspěšně realizovaných projektů s vysokou ekonomickou návratností.

Identifikujeme úzká místa vašeho podniku, určíme příležitosti pro zlepšení a navrhneme plán změn. Jejich implementací následně realizujeme skutečné a hmatatelné výsledky.

Pomáháme najít správné řešení ve všech oblastech provozu společnosti

Industry 4.0

Propojujeme svět nových technologií a efektivitu podniků

 • zhodnocení připravenosti podniků pro implementaci IoT
 • určení technologických investic s rychlou návratností
 • projektové řízení při zavádění nových technologií

Zvyšování produktivity

 • optimalizace a re-design procesů, snížení nákladů
 • lean Six Sigma, redukce plýtvání, zkrácení lead time
 • zvýšení produktivity a kvality výrobků

Strategický nákup

 • vyhledávání nových dodavatelů po celém světě
 • RFI, RFQ, vyjednávání podmínek, kontraktace dodavatelů
 • transformace nákupní funkce (struktura, procesy, KPI, IT)

Správa aktiv

 • řízení životního cyklu výrobních zařízení
 • aplikace metodiky Total productive maintenance (TPM)
 • správa investic (zhodnocení návratnosti a řízení zakázky)

Dodavatelský řetězec

 • logistika a skladování, propojení dodavatelského řetězce
 • řízení pracovního kapitálu a skladových zásob
 • efektivní řešení interní i externí logistiky podniku

Integrované plánování

 • jednotné plánování podnikových zdrojů a investic
 • odstranění nepřesností a neefektivit v plánování výroby
 • nižší náklady na plánování, přesnější odhady výnosů

Řízení změn a lidských zdrojů

 • sledování výkonnosti, KPI, role a odpovědnosti pracovníků
 • náročné řízení změn
 • hodnocení a rozvoj zaměstnanců

Zvyšování výnosů

 • zdokonalení prodejní činnosti a péče o zákazníky
 • cenotvorba, řízení marží a produktového portfolia
 • optimalizace prodejních kanálů a obchodního týmu

Výhody spolupráce s PwC

 • velká zkušenost týmu s náročnými transformacemi
 • reálné úspory s přímým dopadem do výsledovky
 • naše odměna se odvíjí od vašich skutečných benefitů
 • rychlé výsledky (3–5x rychlejší než interní projekty)
 • silný projektový management a metodiky PwC
 • minimální narušení běžného provozu
 • implementace dlouhodobě udržitelných změn

Kontakty

Jiří Jakoubek

Jiří Jakoubek

Provozní poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 604 581 898

Zůstaňte s námi v kontaktu