Uhlíkové clo CBAM

Pomůžeme vám s implementací Nařízení mechanismu CBAM a připravíme vás na reporting uhlíkového cla.

Co to je CBAM neboli uhlíkové clo? 

 • V červenci 2021 přijala Evropská komise návrh nařízení na zavedení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, anglicky Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Podstatou CBAM je výběr tzv. uhlíkového cla z dovozu surovin a výrobků, jejichž výroba je spojena s emisí velkého množství skleníkových plynů. Dovozci budou muset na základě emisí obsažených v dovezeném zboží nakupovat tzv. CBAM certifikáty, jejichž cena bude odvozena od ceny evropských emisních povolenek.

Koho se CBAM týká?

 • CBAM se týká dovozců následujících komodit a produktů ze třetích zemí: železa a oceli, hliníku, cementu, elektrické energie, vodíku, hnojiv, některých prekurzorů (aktivní katodové materiály) a omezeně i navazujících výrobků (např. šrouby a vruty).

Kdy a jak začne fungovat?

 • Nařízení o CBAM již bylo schváleno Evropskou komisí i parlamentem a jeho účinnost je aktuálně navržena od 1. října 2023, kdy začne tzv. přechodné období. Během něj budou mít dovozci zboží povinnost pouze informovat o emisích obsažených v dovezeném zboží – CBAM nebude spojeno s platební povinností. Přechodné období bude trvat do 31. prosince 2025. Od 1. ledna 2026 bude nutné se při dovozu vybraného zboží (viz dále) registrovat u CBAM autority a jako schválený deklarant podávat roční hlášení a platit za emise obsažené v dovezeném zboží.

Kdo bude za správu a výběr CBAM odpovídat? 

 • Centrální správní orgán CBAM (jednotný pro celou EU, prozatím nebyl ustanoven) a celní správy jednotlivých zemí EU.

Jak se emise obsažené v dovezeném zboží spočítají?

 • Obsažené emise se spočítají pomocí metod daných nařízením a na základě informací o skutečných emisích vznikajících při výrobě, které poskytne dovážejícím společnostem přímo výrobce zboží ze třetí země. K dispozici budou i standardní hodnoty emisí, které na základě údajů výrobních zařízení s nejhoršími výsledky stanoví sama Evropská komise.

 

V jaké podobě budou informace předávány?

Zpráva CBAM

Čtvrtletní výkaz podávaný v přechodném období – vždy do konce následujícího měsíce po konci čtvrtletí.

Obsahuje informace o:

 • celkovém množství dovezeného zboží v tunách nebo megawatthodinách (elektřina)
 • celkových skutečně obsažených emisích v tunách emisí CO₂ na tunu/megawatthodinu
 • celkových skutečně obsažených nepřímých emisích v tunách emisí CO₂ na tunu (neplatí pro elektřinu)
 • ceně uhlíku uhrazené v zemi původu zboží

Prohlášení CBAM

Roční výkaz podávaný od roku 2026 – vždy k 31. květnu následujícího roku.

Obsahuje informace o:

 • celkovém množství dovezeného zboží v tunách nebo megawatthodinách
 • celkových obsažených emisích v tunách emisí CO₂ na tunu/megawatthodinu
 • celkovém počtu odevzdávaných CBAM certifikátů dle celkových obsažených emisí po případném snížení o cenu uhlíku zaplacenou v zemi původu

S čím dokážeme pomoci

Náš tým je připraven pomoci s povinnostmi spojenými s CBAM:

 • monitoring CBAM legislativy a jejího vývoje
 • analýza možného dopadu CBAM opatření na vaši společnosti s ohledem na dovážené zboží, jeho množství a způsob výroby
 • výpočet dat pro CBAM výkazy
 • stanovení přímých a nepřímých emisí souvisejících s výrobou
 • příprava čtvrtletních CBAM výkazů
 • získání autorizace k dovozu sledovaných výrobků
 • příprava ročních výkazů a správa CBAM certifikátů

Kontakty

Aleš Reho

Aleš Reho

Uhlíkové clo (CBAM), PwC Česká republika

Tel: +420 731 477 937

Barbora Novotná

Barbora Novotná

Uhlíkové clo (CBAM), PwC Česká republika

Tel: +420 730 184 601