ESG strategie

Pomůžeme vaší firmě nastavit udržitelné cíle a vytvoříme ESG strategii k jejich dosažení.

Co to je ESG?

Zkratka ESG reprezentuje 3 okruhy faktorů napomáhajících ke společensky udržitelnému rozvoji firem:

Environmentální

 • snížení emisí uhlíku
 • oběhové hospodářství a best practice
 • energetické úspory

Sociální

 • spokojenost zákazníků a zaměstnanců
 • lidská práva
 • gender & diverzita

Governance

 • struktura orgánů
 • implementace ISO standardů
 • efektivní compliance program

Co to je ESG strategie nebo strategie udržitelnosti?

Význam ESG strategie spočívá v zapojení konceptu udržitelného podnikání do popředí strategických úvah a plánování vrcholových představitelů společností. Top management hledá rovnováhu mezi vzrůstajícími legislativními požadavky a atraktivitou značky pro své zákazníky a zároveň se snaží uplatnit etické principy podnikání. Strategie udržitelnosti projektů se čím dál častěji stává cestou k získání náskoku před konkurenty.

S čím dokážeme pomoci

Chcete přecházet na obnovitelné zdroje energie?

Najdeme řešení vašich energetických potřeb zahrnující vlastní obnovitelné zdroje nebo vyjednání PPA (Power Purchase Agreement).

Máte vůči mateřské společnosti závazek být zelenější?

Nebo byste si rádi takový závazek dali sami? Vymyslíme vám dlouhodobou strategii udržitelnosti, která bude mít opravdový dopad na životní prostředí a zároveň vám zajistí konkurenční výhodu a posune vás obchodně vpřed.

Chcete ušetřit díky úsporám energie?

Naplánujeme rekonstrukci budov tak, abyste zlepšili jejich energetickou účinnost, a zároveň vám navrhneme nejvýhodnější finanční řešení tohoto environmentálního projektu.

Co kdybyste mohli optimalizovat vaši výrobu, a ještě u toho byli zelenější?

Transformujeme výrobu tak, aby byla výkonnější, výhodnější i zelenější zároveň.

Přemýšlíte nad nákupem elektrických vozidel?

Pomůžeme vám s finančním modelováním vašich potřeb.

Zajímá vás, jak šetřit vodou a papírem?

Na základě našich auditů vám nabídneme ty nejlepší cesty realizace environmentálních projektů spojených s vodou a papírem. Navrhneme řešení pro digitální kontraktaci a online management dokumentů a korporátních procesů včetně virtuálních valných hromad.

Rádi byste si tato řešení obstarali levně?

PwC vás provede celým procesem financování z dotačních programů EU, od výběru vhodného projektu až po podání přihlášky. Nastavíme compliance při čerpání, abyste peníze nemuseli později vracet.

Zmírnění dopadů klimatických změn je pravděpodobně největší výzva, před kterou kdy lidstvo stálo. A už i u nás se to naplno začíná projevovat v požadavcích na základní fungování byznysu. Bez dobře nastavené ESG strategie nebude firma dříve nebo později schopna na trhu uspět.

Jan Brázda

Partner PwC a teamleader pro udržitelnost a ESG služby

V oblasti strategie udržitelného podnikání vám pomůžeme:

 • Identifikovat oblasti, na které se zaměřit, protože v nich lze očekávat největší tlak, a zvýšit povědomí o tom, která opatření přijmout, aby se vaše podnikání stalo udržitelnějším.
 • Strategii založit na 17 globálních Cílech udržitelnosti stanovených OSN – SDGs, se znalostí mezinárodně uznávaných nefinančních reportingových metodik a podporou zpracovaných odvětvových benchmarků.
 • Stanovit priority kombinovaně z pohledu udržitelnosti a pohledu obchodních příležitostí. Tím zajistit lepší řízení rizik, zvýšit efektivitu, zlepšit výnosový potenciál a zaměřit se na identifikaci nových příležitostí.
 • Formulovat strategii udržitelnosti z krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého hlediska, vyhodnotit rizika a navrhnout další postup pro oblasti, které budou vykazovat největší rozdíl vůči plánovanému strategickému směřování.
 • Realizovat pro vás strukturované dotazníkové šetření – stakeholder dialog, aby vaše strategie reflektovala požadavky a názory zainteresovaných stran, které se v čase mění.
 • Podpořit provázání a integraci vaší vize udržitelnosti do celkové korporátní strategie.
 • Vytvořit komplexní soubor programového zaměření udržitelnosti včetně realistických cílů (KPIs), který bude obsahovat nejdůležitější iniciativy a změnové návrhy.
 • Nastavit systém governance, odpovědností, reportingových linií, souboru ukazatelů výkonnosti a měřitelných cílů, aby se strategie propsala do konkrétních aktivit, ujasnily se kompetence a informace byly dostupné včas.
 • Harmonizovat sběr dat a reportingu (zpráva o udržitelnosti) napříč jednotlivými často mezinárodně zastoupenými jednotkami prostřednictvím zvolených softwarových řešení.
 • Nastavit interní prostředí sdílení informací, které by podporovalo změnu, iniciaci nových myšlenek a spolupráci mezi jednotlivými odděleními.
 • Zhodnotit a nastavit vztahy s vašimi dodavateli tak, aby bylo dosaženo očekávané úrovně deklarovaných politik v dodavatelském řetězci a zároveň mohlo dojít k prohloubení spolupráce při designu nových výrobků.
 • Definovat, naplnit a implementovat závazky iniciativy SBTi včetně závazku Net Zero.

Kontakty

Jan Brázda

Jan Brázda

Partner a Sustainability Leader, PwC Česká republika

Tel: +420 731 635 035

Ondřej Ptáček

Ondřej Ptáček

ESG projekty a strategie, PwC Česká republika

Tel: +420 770 104 795