PwC Case study:

Příprava výkazů DPH pomocí nástroje VAT Spectrum

Jak významně zefektivnit a zrychlit přípravu měsíčních výkazů DPH

 

Klient: velkodistributor elektroniky

Naše role: Analýza současného procesu přípravy výkazů DPH a jeho optimalizace

Naše služby: DPH, VAT Spectrum

Situace a zadání klienta:

Kvůli zastaralému účetnímu systému probíhala příprava výkazů DPH u našeho klienta v podstatě výhradně manuální formou. Zodpovědní pracovníci trávili doslova několik dnů v každém měsíci ručním filtrováním, tříděním a přepisováním dat z excelových tabulek do všech relevantních výkazů DPH (přiznání k DPH, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení).

Sestavování výkazů probíhalo často na poslední chvíli před lhůtou pro jejich podání, což obvykle vyústilo v chyby, jejichž odstranění finanční úřad vyžadoval. To s sebou samozřejmě přinášelo další práci, finanční náklady a taktéž riziko potenciálních sankcí ze strany FÚ. Vzhledem k těmto dlouhodobým problémům se vedení společnosti rozhodlo investovat do zlepšení procesu přípravy výkazů DPH. Vybralo si nástroj VAT Spectrum od PwC, který tuto problematiku řeší.

 

Příprava výkazů DPH je proces, jenž lze do značné míry automatizovat s pomocí technologií, které provedou za uživatele všechny rutinní kontroly účetních dat, zajistí jejich integritu napříč všemi výkazy nebo ověří správnost vykazovaných DIČ v kontrolním hlášení. Tím se minimalizuje čas potřebný k sestavení výkazů i počet chyb, které se v nich mohou objevit.

Martin Diviš partner PwC

Řešení: PwC VAT Spectrum

V rámci úvodního workshopu jsme zmapovali současnou podobu procesu přípravy výkazů DPH vč. jednotlivých rutinních kroků při každoměsíční přípravě vstupních dat. Toto shromáždění a přípravu dat pro výkazy jsme automatizovali klientovi na míru. Veškerá potřebná data jsou následně každý měsíc nahrána do standardizovaného nástroje VAT Spectrum, kde probíhají další kontroly konzistence a příprava finálních výkazů ve formátu vyžadovaném finanční správou.

VAT Spectrum je webová aplikace běžící v zabezpečeném cloudovém prostředí PwC. Uživatelé se do ní standardně přihlašují přes internetový prohlížeč. V jednoduchém uživatelském rozhraní nahrají připravená data. VAT Spectrum následně z těchto dat sestaví veškeré výkazy DPH, zkontroluje DIČ protistran v rejstříku DPH plátců a VIES, podrobí všechny transakce přednastaveným DPH testům, vše uloží do databáze a přehledně zobrazí uživateli. Ten v několika jednoduchých krocích získá xml soubory, které následně podá v digitální formě na finanční úřad.

 

Aplikace VAT Spectrum je postavená na technologiích .NET, Angular a SQL Server. Klientská data se ukládají do šifrované SQL databáze s využitím multi-tenant architektury k zajištění vysokých bezpečnostních standardů. Multi-tenant architektura je implementována na úrovni samotné databáze, což znamená, že pro každého klienta je vytvořeno zcela oddělené prostředí s definovanými přístupovými právy. Tato technika představuje standardní způsob oddělení klientských dat a je efektivní prevencí proti široké škále útoků. Všechna data jsou pak na disku (at rest) šifrována, stejně tak během komunikace (in transit).

Nasazování změn ze strany PwC probíhá automatizovaně pomocí tzv. CI/CD (continuous integration & continuous delivery) pipeline. Před nasazením kterékoli změny do produkčního prostředí musí kód projít bezpečnostním skenem nástroje Veracode pro identifikaci případných zranitelností. Následně jsou automaticky spuštěny funkční testy pro ověření hlavních funkcionalit a reportů. Poté jsou změny nasazeny na testovací prostředí, v němž funkcionalitu ověřují naši daňoví odborníci, a po akceptaci dále nasazeny do produkčního prostředí. Díky automatickým nástrojům je tento proces velmi efektivní a značně napomáhá agilnímu přístupu k vývoji aplikace.

    

Kompletní dobu přípravy všech povinných výkazů DPH jsme zkrátili z několika dnů na jednotky hodin.

    


Výsledky

Zaměstnancům našeho klienta odpadly nekonečné hodiny strávené přípravou dat pro výkazy každý měsíc. Všechna data z účetního systému jsou automaticky zpracována a zodpovědní pracovníci se mohou soustředit pouze na kontrolu faktur, které systém sám označí jako potenciálně problémové. Díky nástrojům zajišťujícím vnitřní integritu dat přímo uvnitř aplikace VAT Spectrum skončily také dřívější problémy s vazbami mezi jednotlivými reporty DPH.  

 


Benefity PwC VAT Spectra


VAT Spectrum automatizuje rutinní operace s daty, provádí kontroly konzistence dat a veškerá data archivu


Na přípravě výkazů DPH může velmi jednoduše spolupracovat více uživatelů zároveň a tuto agendu lze snadno předat


Uživatel má v jednoduchém rozhraní přehled o lhůtě pro podání výkazů, vývoji daňové povinnosti či výsledky testování účetních transakcí z pohledu DPH


Výkazy jsou připraveny přesně dle požadavků finančního úřadu a minimalizují tak hrozbu sankcí ze strany finanční správy


Business PwC VAT Spectrum je napojeno na registr plátců DPH i VIES a umožňuje tak online kontrolu správnosti vykázaných DIČ


Data jsou uchovávána v cloudu, který splňuje nejpřísnější standardy na zabezpečení dat, nástroj prochází kontrolou zdrojového kódu

    

Martin Diviš

Martin Diviš

Daňové a právní služby

Tomáš Hajdůšek

Tomáš Hajdušek

Daňové a právní služby

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'výsledků'}}
{{contentList.loadingText}}
Zůstaňte s námi v kontaktu