Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

Studijní kurzy pokrývající právní, forenzní a další aspekty whistleblowingu

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

Pojmem whistleblowing (z anglického „pískání na píšťalku“) označujeme situaci, kdy jednotlivci upozorní svou organizaci (svého zaměstnavatele) či jiný zákonem určený subjekt na nezákonné nebo neetické praktiky. Jedná se o klíčový prvek pro udržení integrity a transparentnosti ve společnosti. Správné nastavení whistleblowing agendy jde ruku v ruce s celkovým zlepšením compliance, pomáhá předcházet či minimalizovat korupci a nedodržování zákonných povinností.

Pokud chcete mít jistotu, že máte interně vše správně nastaveno, rádi vás přivítáme na našich kurzech, kde vám nabídneme nejen odborné znalosti, zkušenosti a osvědčené postupy, ale i návod, jak postupovat v případě prvních oznámení. 

 

Nový zákon o ochraně oznamovatelů vyžaduje, aby společnosti s více než 50 zaměstnanci měly implementovaný interní oznamovací systém.

Know-how

Ujistěte se, že rozumíte svým povinnostem a vše máte nastaveno správně. Předáme vám potřebné znalosti, zkušenosti a osvědčené postupy.

Řešení oznámení

Pod vedením zkušeného psychologa vám poradíme, jak postupovat v případě prvních oznámení.

Proč studovat s PwC Akademií?

Globální síť pro sdílení znalostí a zkušeností

Jsme součástí globální sítě PwC profesionálů, která pokrývá problematiku whistleblowingu v různých odvětvích.

Spoluvytváříme firemní kulturu

Podílíme se na vytváření firemních compliance programů a spolupodílíme se na vytváření firemních hodnot a cílů.

Flexibilita a aktuálnost

Sledujeme regulace, vývoj a trendy, máme nejčerstvější informace z mnoha oborů, a tyto informace sdílíme.

Zkušení experti z mnoha oborů

Sdílíme zkušenosti a praktická řešení z mnoha různých oborů podnikání a umíme rychle reagovat na proměny firemního prostředí.

Prakticky zaměřené a interaktivní kurzy

Náš kurz je vysoce interaktivní a důkladně vás připraví na legislativní požadavky spojené s whistleblowingem.

Kontinuální zlepšování

Pravidelně hodnotíme a aktualizujeme naše kurzy, efektivně reagujeme na změny na trhu a pečlivě sledujeme vývoj v oblasti compliance.

Nabídka školících kurzů

Ochrana oznamovatelů v ČR (whistleblowing)

Prezenční kurz pokrývající právní, forenzní a psychologické aspekty

Tento kurz je rozdělen do čtyř částí, z nichž každá je pečlivě navržena tak, aby účastníkům poskytla komplexní pohled a konkrétní nástroje k úspěšnému nastavení vnitřního oznamovacího systému. Účastníci si osvojí nejen možnosti a odpovědnosti oznamovatelů při podání oznámení, ale získají i základní zaškolení týkající se komunikačních pravidel a dovedností při přijímání a zpracování oznámení. Důraz bude kladen i na rozvoj emočních dovedností zaměřených na emoční péči a emoční zdraví.

Školení zároveň jako jedno z prvních poskytuje psychologickou průpravu pro řešení a nakládání s oznámeními a komunikaci s oznamovateli, včetně možnosti zdokonalení se v emočně komunikačních dovednostech a zvládání emočně vypjatých situacích, ke kterým v rámci šetření oznámení může dojít.

Obsah kurzu:
  • Právní část: úvod do whistleblowingu jako nástroje firemního compliance, oznamovací systém a jeho pravidla (včetně softwarových řešení), nástrahy skupinového řešení whistleblowingu, příslušná osoba a její role při řešení oznámení, více příslušných osob, odpovědnost společnosti a managementu, příjem a řešení oznámení, ukázka postupu při řešení oznámení a návrhu opatření, praktické otázky řešení whistleblowingu.
  • Psychologicko-poradenská část: emoční inteligence (rozpoznávání a reakce na emoce s empatií), komunikace s oznamovateli (efektivní komunikační techniky a jakému jednání se při diskusi s oznamovateli vyhnout), řízené rozhovory s oznamovateli, podezřelými a svědky (na co si dát pozor, co nezanedbat, čemu se vyvarovat), psychická odolnost (nástroje pro zvládání stresu a emocionálního vyhoření spojeného s náročnými případy), etika a profesionalita (porozumění etickým standardům a zachování důvěrnosti při práci s oznámeními).
  • Forenzní část – interní šetření: role příslušné osoby a spoluřešitele při šetření oznámení, hlavní cíle a základní zásady interního šetření včetně klíčových předpokladů pro úspěšné provedení, průběh interního šetření a jeho hlavní kroky, vedení a průběh investigativního interview, techniky vedení interview, principy a praktické aspekty, příklady z praxe a chyby, kterým je třeba se v průběhu interního šetření a investigativního interview vyvarovat.
  • Workforce people: nerovné zacházení, šikana, mobbing, platové rozdíly (netransparentní odměňování, platová diskriminace, atd.), firemní kultura a její DNA (jak fungují procesy, interní komunikace, atd.).

Kurz je určen pro příslušné osoby, personalisty, manažery, státní instituce a pro vedení firem a organizací, kterých se týká whistleblowing a kteří chtějí mít svůj oznamovací systém správně a prakticky nastaven a být připraveni na řešení oznámení a jejich specifika ze všech perspektiv.

Podrobnosti ke kurzu:

Časová dotace: 1 den
Forma: prezenční

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu získáte PwC certifikát. 

 

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing): Česko – Slovensko

Průřezový webinář pokrývající právní aspekty, forenzní přístup a srovnání s právní úpravou Slovenska

Seznámíme Vás se základními informacemi potřebnými pro pochopení problematiky ochrany oznamovatelů a nastavení oznamovacího systému. Poskytneme vám ucelený přehled o možnostech a způsobech přijímání oznámení a řešení oznámení. Ukážeme vám možné způsoby navrhování postupů řešení a opatření pro vedení. Upozorníme na související rizika. Srovnáme pro vás českou a slovenskou právní úpravu, a podělíme se o několikaleté slovenské praktické zkušenosti s whistleblowingem. 

Zaměříme se i na řešení oznámení z forenzního hlediska a v rámci speciální části se budeme věnovat i problematice interního vyšetřování, výslechů a vedení pohovorů. Firemní kulturu považujeme za důležitou součást whistleblowingu a ukážeme vám, jak ji správně nastavit.

Obsah kurzu:
  • Právní část – Česko: přehled povinností, oznamovací systém a jeho pravidla, odpovědnost za porušení povinností, problematika příjmu a řešení oznámení, praktické otázky řešení whistleblowingu.
  • Právní část – Slovensko: základní aspekty slovenské úpravy whistleblowingu, srovnání s českou regulací, zkušenosti a praxe po téměř 10 letech účinnosti.
  • Forenzní část – interní šetření: role příslušné osoby a spoluřešitele při šetření oznámení, hlavní cíle a základní zásady interního šetření včetně klíčových předpokladů pro úspěšné provedení, průběh interního šetření a jeho hlavní kroky, vedení a průběh investigativního interview, techniky vedení interview, principy a praktické aspekty, příklady z praxe a chyby, kterým je třeba se v průběhu interního šetření a investigativního interview vyvarovat.
  • Firemní kultura: firemní kultura a její DNA (jak fungují procesy, interní komunikace, atd.), nastavení firemní kultury, nerovné zacházení, šikana, mobbing, platové rozdíly (netransparentní odměňování, platová diskriminace).

Kurz je určen pro příslušné osoby, personalisty, manažery a pro vedení firem a organizací, kterých se týká whistleblowing a kteří chtějí mít svůj oznamovací systém správně a prakticky nastaven a být připraveni na řešení oznámení a jejich specifika. Kurz je vhodný také pro subjekty, které mají vazbu na Slovenskou republiku.

Podrobnosti ke kurzu:

Časová dotace: půlden
Forma: online

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu získáte PwC certifikát. 

 


V rámci školení vás seznámíme s právním základem potřebným pro správné nastavení oznamovacího systému a poskytneme vám ucelený přehled o možnostech a způsobech řešení oznámení a jednotlivých postupech a jejich rizicích.


Lektoři

Petra Kinclová

Petra je advokátkou PwC Legal s více než 15letou praxí. Pracovala pro přední české i mezinárodní advokátní kanceláře, působila jako asistent soudce. Vystudovala práva a geografii a historii na UK v Praze, mezinárodní obchod na CIC Melbourne.
Petra se v advokacii zaměřuje na obecné obchodní a pracovní právo a regulatoriku související s podnikáním českých i zahraničních firem. Má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů ve správních a občanskoprávních řízeních. Dva roky učila na základní škole, účastní se projektu advokáti do škol, školí a pořádá webináře a semináře v oblastech týkající se její specializace.

Tomáš Sádlík

Tomáš Sádlík je manažerem v týmu forenzního oddělení společnosti PwC v Praze a má více než 15 let zkušeností jako profesionál v oblasti boje proti podvodům. V rámci forenzní činnosti se Tomáš zaměřuje na vyšetřování, projekty integrity due diligence, prevenci podvodného jednání, boj proti úplatkářství a korupci a compliance. Před působením v PwC Tomáš pracoval v jedné z hlavních českých bank na oddělení Řízení rizik podvodů, kde se zaměřoval na vyšetřování a hodnocení rizik podvodů a compliance.

Karel Kolář

Karel má více jak 20 let zkušeností v bankovnictví a finančních službách. Před příchodem do PwC pracoval v bankovním sektoru, kde získal zkušenosti s většinou procesů a produktů. Poté řídil založení a rozvoj Nebankovního úvěrového registru v České republice. Karel má bohaté zkušenosti z projektového managementu, implementace designu a optimalizace procesů a produktů, s důrazem na klienta z jihovýchodní Evropy, Afriky a Asie. Karel se specializuje na Performance management, HR Target Operating Models, procesní design, Sales incentives a odměňování.

Andrea Linhartová Palánová

Andrea má více než 20 let zkušeností v oblasti Leadership Development, firemních transformací a řízení změny. Realizovala procesně-personální audity pro klienty z oblasti výroby, automotiv, ICT. Pracovala pro mezinárodní společnosti v Čechách i v zahraničí, kde působila na manažerských pozicích v procurementu, HR i marketingu. Spoluzaložila dvě společnosti (v oblasti IT a cestovního ruchu). V posledních patnácti letech se zaměřuje na poradenství v oblasti HR spojené s využitím dat. Získala švýcarskou certifikaci k realizaci pay gap auditů.

Kateřina Halásek Dosedělová

Kateřina je ředitelkou oddělení forenzních služeb PwC a víceprezidentkou české pobočky ACFE. Má více jak 18 let zkušeností v oblasti vyšetřování podvodného a neetického jednání ve společnostech, jak v České republice tak v regionu střední a východní Evropy a zemích Společenství nezávislých států. V rámci své práce se zabývá také nastavováním účinných interních kontrolních mechanismů a testováním jejich efektivnosti s cílem snížit riziko podvodného jednání a zajištění souladu s regulatorními požadavky.
Kateřina je certifikovaný vyšetřovatel podvodů (CFE) and certifikovaná účetní (FCCA).

Jan Jaroš

Honza je advokát, psychoterapeut a zapsaný mediátor. Má zkušenosti z mezinárodních advokátních kanceláři, konzultačních společností a také z psychologických poraden a krizových center. Vystudoval práva a psychologii na UK, kde také pokračuje v rámci doktorských studií. V rámci své konzultační a mediační praxe se zaměřuje na podporu týmů napříč nejrůznějšími typy společností, exekutivní koučink a stále častěji i na žádané psychologické intervence. Vedle toho působí jako lektor, v rámci akademického světa jako vyučující na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a konečně i jako psychoterapeut se soukromou psychoterapeutickou praxí.

Lucia Glasová

Lucia je manažerkou v PwC Slovensko, kde vede oddělení lidských zdrojů. Specializuje se na sociální oblast ESG včetně řízení a navrhování strategie a analýz měření úspěšnosti diverzity, rovnosti a inkluze (DEI), komunikaci a značku zaměstnavatele, vzdělávání a rozvojové postupy včetně strategie přístupu založeného na dovednostech, prověření a audit podmínek rovnosti příležitostí a odměňování (EQUAL-SALARY certifikace) a na zvyšování dovedností pro udržitelnou budoucnost. Lucia má více než 18 let zkušenosti v oblasti lidských zdrojů (všechny oblasti zaměstnanecké zkušenosti) a ve strategickém a projektovém managementu. Zkušenosti získala během působení v korporátních společnostech.

Termíny a detaily školení

Termín Kurz CPD body Jazyk

Místo

Cena bez DPH Registrace

31. 10. 2024
9:00–17:00

Ochrana oznamovatelů v ČR (whistleblowing)
Prezenční kurz (seminář)

7

CZE

PwC (Praha)

7 500 Kč

Přihlásit se

5. 11. 2024
9:00-13:00

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing): Česko – Slovensko
Online kurz (webinář)
4

CZE

Online

5 000 Kč

Přihlásit se

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Seznamte se se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie https://www.pwc.com/cz/cs/akademie/terms-conditions.html

Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie *

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Anna Tubert

Anna Tubert

Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu