Služby pro vlastníky rodinných podniků

Aby po mně nezůstala potopa...

Proč spolupracovat s námi?

Rodinný podnik je komplexní organismus se složitou strukturou vztahů, názorů a postojů. Kromě tvrdých dat zde hraje značnou roli i emoční rovina. Jako váš poradce vám budeme naslouchat, zohledníme všechny roviny a přineseme návrhy a doporučení, ze kterých budete těžit.

Zkušenosti

 • Rodinným podnikům v ČR radíme desítky let. Mnohé s námi spolupracují od svého začátku a základem této spolupráce jsou osobní vztahy našich odborníků s vlastníky těchto podniků. Inspirace a zkušenosti čerpáme i v zahraničí, kde má svobodné podnikání mnohem delší tradici.

Vše pod jednou střechou

 • Můžete s námi řešit vše, co potřebujete v oblasti podnikového poradenství, právních, daňových či účetních služeb, a to nejen v ČR, ale skoro ve všech zemích světa.

Jeden kontakt

 • Snažíme se, abyste vy i vaše rodiny u nás měli jedinou, důvěryhodnou a dostatečně zkušenou kontaktní osobu, která podrobně zná vaši situaci a vzájemné vztahy. Naši odborníci disponují nejlepšími znalostmi a bohatými zkušenostmi a díky znalosti celého portfolia služeb PwC dokážou vyřešit i komplikovanější případy.

Dlouhodobý vztah založený na důvěře

 • S klienty si budujeme dlouhodobé vztahy na osobní úrovni.

Diskrétnost

 • Dodržíme nejen potřebnou diskrétnost při řešení vaší situace, ale zárověň také zajistíme ochranu vašich osobních dat a citlivých informací.

Vysoká kvalita služeb

 • Naše vysoce kvalitní služby využívají privátní i korporátní klienty. Kvalita je jednou ze základních hodnot, kterou naši klienti v rámci zpětné vazby opakovaně chválí.

Když budujete firmu, řešíte obvykle spoustu problémů souvisejících s vlastní podnikatelskou činností, s provozem, financováním, lidmi... Nezbývá vám mnoho času přemýšlet o tom, co bude za deset či více let.

Rodinný podnik je v této oblasti velmi specifický právě proto, že se na jeho chodu podílí rodina. A rodinné vztahy a vazby jsou jiné a složitější než ty čistě profesionální.

Ptáte se nás:

 • Jak vytvořit stabilní a udržitelnou firmu?
 • Jak řídit růst firmy?
 • Jaká je hodnota firmy a jak ji mohu zvýšit?
 • Jak minimalizovat podnikatelská rizika?
 • Jak připravit firmu na prodej či předání?
 • Jak řídit financování a likviditu?
 • Jak spravovat kurzová rizika?
 • Jak nastavit vhodný model odměňování manažerů?
 • Je firma připravena na digitální věk?
 • Jak ošetřit ochranu duševního vlastnictví?

Máme pro vás řešení:

 • Pomůžeme s restrukturalizací nebo s optimalizací organizační struktury
 • Identifikujeme podnikatelská rizika a pomůžeme je řídit
 • Připravíme vaši firmu na prodej či předání
 • Vypracujeme nástupnický plán včetně realistického časového harmonogramu
 • Vyřešíme za vás veškeré právní a daňové otázky
 • Pomůžeme vám s finančním řízením vaší firmy, se správou pohledávek a řízením likvidity
 • Poskytneme vám strategické poradenství při digitální transformaci firmy

Ptáte se nás:

 • Jak se připravit a jak postupovat v okamžiku, kdy již nebudete chtít aktivně řídit celou firmu?
 • Jak připravit sebe, svou rodinu a podnik na neočekávané události?
 • Zda zúžit nebo rozdělit společné jmění?
 • Kdo je schopen vás v budoucnu nahradit?
 • Na co všechno myslet dopředu?

Máme pro vás řešení:

 • Připravíme vlastnickou strategii, plán nástupnictví a pomůžeme ji odkomunikovat rodinným příslušníkům a dalším relevantním účastníkům
 • Připravíme veškeré materiály a právní dokumentaci upravující role, povinnosti či práva mezi vlastníkem, rodinou a managementem
 • Ošetříme daňové aspekty nejen v souladu se zákony, ale i z hlediska optimalizace daňové struktury
 • Pomůžeme vám omezit rizika podnikání ve vztahu ke společnému jmění
 • Pomůžeme optimálně předat majetek další generaci tak, aby byla respektována vaše přání
 • Pomůžeme vám se sepsáním závěti

Ptáte se nás:

 • Jaká pravidla platí mezi vlastníkem, rodinnými členy a managementem podniku?
 • Zda jsou dostatečně vyjasněny role rodinných příslušníků v podniku?
 • Jak si nejlépe „vychovat“ svého nástupce a připravit ho na budoucí roli?
 • Jak zajistit, aby váš nástupce ctil stejné principy, hodnoty a cíle, které definují vaši značku v současnosti?
 • Zda ustanovit nějaký neutrální orgán (např. výkonnou radu) pro případ rodinného sporu či blokování rozhodnutí některého společníka?

Máme pro vás řešení:

 • Poradíme vám ohledně zapojení členů rodiny do vedení
 • Nastavíme plán pro odměňování členů rodiny
 • Pomůžeme vám sepsat rodinnou ústavu

Ptáte se nás:

 • Jak svůj majetek dobře zabezpečit z hlediska budoucího vývoje a potenciálních rizik?
 • Jak své jmění co nejlépe investovat?
 • Potřebujete poradit se zamýšlenou akvizicí?
 • Jak spravovat své nemovitosti?
 • Jak vymezit vazby mezi osobním a firemním majetkem?
 • Jak právně zajistit předání majetku rodině nebo správci?
 • Jaký je váš plán pro případ odchodu/neočekávané události některého člena rodiny?
 • Zda a jak darovat část majetku na dobročinné účely?

Máme pro vás řešení:

 • Poradíme vám, jakou formou nejlépe vlastnit a financovat rodinný majetek
 • Provedeme daňovou a právní optimalizaci struktur rodinného majetku
 • Pomůžeme vám s akvizicemi nových podniků
 • Poradíme vám s investicemi do nemovitostí a jejich zajištěním
 • Založíme pro vás rodinnou nadaci nebo svěřenský fond

Kontakty

Zenon Folwarczny

Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 369 353

Buďte s námi v obraze