Řízení rizik

View this page in: English Řížení rizik - landing page

Pomůžeme vám v těchto oblastech:

Analýza dat, reporting a digitalizace

Nejcennějším aktivem dnešní ekonomiky jsou informace. Digitalizace, zpracování a analýza dat vám pomohou najií poklady ukryté ve vašich datech. Naše služby jsou zaměřeny na maximalizaci vašich výnosů.

ERP & Performance

Zefektivněte procesy uvnitř i vně vašich podnikových systémů. Specializujeme se na SAP, jeho efektivní využívání, analýzu přístupů a zajištění bezpečnosti. Dále se zaměřujeme na nástavby k podnikovým systémům pro konsolidaci, business modelování, zrychlení a zjednodušení účetních činností (závěrka, reporting) a automatizaci dalších procesů.

Interní audit

V interním auditu neexistuje jeden přístup, který by vyhovoval všem. Měl by být vždy upraven na míru dané organizace. Této filozofii přizpůsobujeme naši PwC metodologii i portfolio služeb, které poskytujeme.

 • Interní audit

  Cesta k účinnějšímu kontrolnímu prostředí, řízení rizik a efektivnější správě organizace Více

 

IT bezpečnost

Globalizace, zvýšená konkurence a potřeba zvyšovat přidanou hodnotu pro zákazníky nutí společnosti úzce propojovat své počítačové systémy s technologiemi, internetem, třetími stranami a jejich zákazníky. Tato propojení přinášejí nové hrozby proti kterým vám pomůžeme se účinně bránit.

 • Soulad se zákonem

  Patříte do kritické informační a komunikační infrastruktury nebo provozujete významný informační systém podle zákona 181/2014 Sb.? Více

Odolnost podniku, řízení rizik a důvěryhodnost

Společnost je z pohledu důvěryhodnosti a odolnosti závislá na efektivní kombinaci opatření z oblasti řízení rizik, spolehlivosti služeb a řízení kontinuity. PwC vaší firmě nabízí integrovaný rámec pro identifikaci, hodnocení a ošetření širokého spektra rizik a také služby, které vám pomohou se připravit a vypořádat s jakoukoliv nenadálou situací, která má negativní dopad na vaší společnost. Nefinanční audit a ověřovací zprávy pro třetí strany vám navíc pomohou zvýšit kredibilitu u vašich zákazníků, investorů či regulátorů.

Projektové řízení

V rámci projektového managementu poskytujeme služby ve všech oblastech spojených s projektovým a programovým dohledem, vytvářením projektových kanceláří, školením a certifikací PRINCE2®

 • PwC Project care

  75 % všech významných projektů je výrazně zpožděno nebo prodraženo oproti plánu a 25 % z nich končí celkovým neúspěchem. Více

 • PRINCE2®
  Školení a certifikace

  Certifikace PRINCE2 představuje jednu z cest pro budování profilu úspěšného projektového manažera. Je vhodná pro všechny zaměstnance, kteří jsou zahrnuti v projektech, projektové a týmové manažery, projektový dohled a audit. Více

Treasury - řízení finančních & komoditních rizik

Nenechte se nachytat:
Rozumějte finančním rizikům a řiďte je

Náš tým odborných poradců pomáhá společnostem řídit finanční rizika. Nabízíme integrovaná řešení a znalosti v oblasti regulatoriky, vnitřních kontrol, informačních technologií, účetnictví a řízení rizik.

Poskytneme vám plnou podporu při dosažení vašich strategických obchodních cílů.

Více informací