Fúze a akvizice – daňové poradenské služby

View this page in: English

Fúze a akvizice jsou považovány za jeden z nejúčinnějších nástrojů při realizaci podnikatelské vize. Proto, aby vaše strategie přinášela požadované výsledky (snížení nákladů, zvýšení podílu na trhu), je nezbytné citlivě navrhnout a realizovat její jednotlivé kroky s ohledem na optimalizaci vaší celkové daňové pozice.

Střední a východní Evropa patří k oblastem, ve kterých má společnost PwC jedinečný tým odborníků zaměřených na oblast fúzí a akvizic. Pražská kancelář PwC si navíc v průběhu let vybudovala pozici specializovaného střediska pro poskytování služeb daňového poradenství při fúzích a akvizicích pro finanční investory (zejména fondy privátního kapitálu - private equity), a to jak pro Českou republiku, tak i pro celý středoevropský region.

Od roku 1993 společnost PwC realizovala v České republice řadu projektů fúzí a akvizic, a to včetně regionálních a globálních projektů. Náš tým odborníků pokrývá všechny oblasti daňových a právních služeb. Z tohoto důvodu jsme schopni zajistit posouzení daného problému ze všech relevantních hledisek a nalézt nejlepší řešení pro každý aspekt vašeho obchodního plánu. Náš pražský tým nyní sestává z 11 daňových odborníků, z nichž se někteří věnují výlučně poradenství pro finanční investory (private equity) v regionu střední a východní Evropy. S podporou globální sítě PwC je tak pražská kancelář jedinečným místem pro pokrytí všech vašich obchodních potřeb.

 

S čím vám můžeme pomoci:

Jelikož víme, že každá transakce přináší nové otázky a výzvy, vždy s vámi úzce spolupracujeme, abychom vytvořili celistvé a vašim potřebám vyhovující řešení pro všechny fáze vaší transakce – od plánování přes implementaci až po dokončení projektu. Nalezením příležitostí, optimalizací finanční struktury a řízením rizika pro každý kritický bod transakce zajišťujeme, že synergie plynoucí z vaší transakce nejsou narušeny nepředpokládanými náklady nebo neočekávanými překvapeními.

 

Naše služby zahrnují:

 • daňové hloubkové prověrky (due diligence) při akvizici nebo prodeji společnosti, asistenci při prodeji (vendor assistance)
 • lokální reorganizace včetně jejich implementace
 • daňové strukturování transakcí, včetně vyhotovení zprávy o daňových aspektech transakce (tzv. structure report), která je akceptována českými a evropskými bankami
 • asistenci s implementací akviziční struktury včetně přípravy modelu finančních toků, vyhodnocení požadavků na daňové rezidenství a související administrativy
 • poradenství související s daňovým a účetním posouzením transakčních nákladů
 • poradenství související s refinancováním
 • celkovou koordinaci a řízení projektu včetně koordinace poradců pracujících na přípravě struktury transakce a jejího financování a implementaci
 • poradenství týkající se strategie budoucího prodeje společnosti
 • asistenci s přípravou daňově efektivních motivačních plánů pro management
 • poradenské služby po realizaci akvizice s cílem zajistit daňově optimální integraci cílové společnosti do vaší skupiny, včetně praktické implementace fúzí, rozdělení společností či jiných forem reorganizace
 • revize kupní smlouvy z daňového a souvisejícího právního hlediska

 

Náš přístup

Pro výběr a realizaci nejvhodnějšího způsobu restrukturalizace používáme metodu mnohokrát ověřenou v praxi. Tato metoda sestává z těchto částí:

 • analýza relevantních podkladových informací, analýza daňové pozice a kvantifikace identifikovaných rizik
 • identifikace možných restrukturalizačních scénářů a zohlednění jejich daňových, účetních a právních dopadů v souvislosti s vašimi plány a celkovým cílem transakce
 • asistence při výběru optimální varianty restrukturalizace
 • implementace zvoleného scénáře a poradenské služby po dokončení implementace