Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Menu

O nás

Loading Results

Intelligent Risk Monitoring

Pomůžeme vám s identifikací a zmírněním finančních, daňových, podvodných, compliance a reputačních hrozeb

Naše služba Intelligent Risk Monitoring nabízí automatizované řešení, které umožňuje prověřování velkého množství třetích stran a identifikaci finančních, daňových, podvodných, compliance a dalších rizik.

Naše řešení automaticky shromažďuje data o společnostech z veřejných rejstříků a jiných veřejně dostupných zdrojů (například finanční nebo geografické údaje). Pro každou testovanou entitu je následně provedena série testů k posouzení celkové rizikovosti.

Playback of this video is not currently available

2:30

Intelligent Risk Monitoring

- 2019 Czech Crisis Survey

Screening třetích stran je standardní proces při navázání, ale i pokračování obchodní spolupráce s třetími stranami. Jeho cílem je chránit společnosti před různými riziky, jako jsou:

Funkce

Analýza rizik připravena na míru dle individuálních potřeb klienta


  • Služba Intelligent Risk Monitoring využívá řadu testů navrhnutých týmem expertů z PwC. Každému testu je přiřazena váha podle specifické situace a potřeb klienta. Na základě výsledků testů se vypočítá celkové hodnocení rizika pro každou testovanou společnost pokrývající finanční, provozní, daňové a reputační aspekty. Klienti si mohou váhy a parametry testů kdykoli přizpůsobit sami podle svých preferencí na základě specifických požadavků jejich společností. Tímto způsobem jsou výsledky šité na míru přímo konkrétnímu klientovi.

Podpora při pravidelném screeningu třetích stran


  • Naše služba představuje dokonalé řešení vhodné nejen pro jednorázové prověření obchodních partnerů našich klientů, ale také pro pravidelné ověřování (v závislosti na obchodních potřebách může být na měsíční, čtvrtletní, půlroční nebo roční bázi).

Prověření stávajících a nových obchodních partnerů


  • Naše řešení lze použít k ověření vašich současných i potenciálních obchodních partnerů, se kterými byste chtěli spolupracovat.

Podpora při dokumentaci dodržování povinnosti náležité péče


  • Intelligent Risk Monitoring umožňuje prokázat v případě kontroly ze strany daňových úřadů, že třetí strany byly dostatečně prověřené. Součástí výstupu mohou být exporty ve formátu PDF s digitálním podpisem a časovým razítkem, aby se zajistila nepopiratelná dokumentace o vykonaní screeningu.

Analýza velkého počtu třetích stran pomocí dat z více zdrojů  • Pomocí našeho řešení lze ověřovat stovky až tisíce třetích stran na základě údajů z obchodních rejstříků, finančních informací, informací o stavu DPH, sankčních seznamů, národních „blacklistů“, tiskových informací, vládních doporučení, geografických údajů a mnoho dalších.

Analýza založená na osvědčených postupech PwC zohledňuje místní specifika a regulaci


  • Intelligent Risk Monitoring je založen na naší metodologii screeningu třetích stran, která byla vytvořena na základě kombinace zkušeností získaných během investigativních a compliance projektů pro naše klienty a rozsáhlé znalosti v oblasti business intelligence, a zohledňuje regulatorní požadavky, doporučení a minulá rozhodnutí finanční správy a jiných relevantních orgánů státní správy.

Jaké jsou výstupy našeho řešení?

 pdf red

PDF export

Export výsledků ve formátu PDF obsahuje hlavní zjištění včetně informací o provedených testech. Dodatečné detaily a popisy testů jsou zahrnuty v příloze.

 trust red

Elektronický podpis

Elektronický podpis s časovým razítkem k ověření souboru. Důvěryhodné časové razítko umožňuje spolehlivě potvrdit čas vytvoření a zamezit manipulaci s dokumentem.

 cybersecurity red

Zabezpečení

Jakmile je náš výstup nahrán, nikdo, dokonce ani vlastník dokumentu, jej nemůže změnit.

 pdf red

Interaktivní vizualizace

Výsledky naší analýzy
jsou prezentovány ve formě přehledné interaktivní vizualizace přímo v naší platformě.

Mapa regionálního pokrytí

V této chvíli poskytujeme naše služby pro tyto oblasti:

Česká republika Slovenská republika
Maďarsko Polsko

Částečné pokrytí

Rusko Rumunsko Ukrajina
Slovinsko Chorvatsko  

Další země v regionu střední a východní Evropy jsou v současné době ve vývoji. V případě dotazů ohledně konkrétního území nás neváhejte kontaktovat.

Výhody

Identifikace dodavatelů silně závislých na vaší firmě

Naše služba Intelligent Risk Monitoring umožní identifikovat dodavatele, kteří jsou na vaší společnosti silně závislí pomocí finančních údajů z externích zdrojů a vámi poskytnutých údajů.

Identifikace rizik plynoucích z geografické polohy

Naše řešení ověřuje také rizika spojená s geografickým umístěním obchodních partnerů, například jejich sídlo ve virtuálních kancelářích, sdílení adresy s jinými rizikovými společnostmi apod.

Automatizace procesu prověřování dodavatelů a zákazníků

Komplexní analýza rizik spolupráce s obchodními partnery je složitý proces, který vyžaduje použití různých zdrojů informací. Automatizace tohoto procesu pomocí naší služby Intelligent Risk Monitoring ušetří váš čas a zvýší efektivitu procesů.

Automatické získávání registračních údajů

Služba Intelligent Risk Monitoring automaticky načte a vyplní registrační, finanční a další data dostupná prostřednictvím API, což umožní flexibilní přístup k rozsahu provedených analýz a výrazně ušetří čas.

Automatická analýza varovných signálů

Pomocí našeho nástroje lze provádět řadu testů a hodnotit rizika třetích stran plně automaticky, takže je možné okamžitě reagovat na identifikované varovné signály.

Identifikace nespolehlivých zákazníků a distributorů

Nástroj Intelligent Risk Monitoring analyzuje finanční ukazatele protistran na základě kterých vyhodnotí finanční situaci podniku a potenciální míru rizika.

Zajímá vás, jak může náš nástroj pomoci vaší společnosti?

Pokud jsme vás zaujali, kontaktujte naše experty.

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Sirshar Qureshi

Sirshar Qureshi

partner, Forenzní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 602 348 926

Martin Diviš

Martin Diviš

vedoucí partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 602 749 934

Pavel Jankech

Pavel Jankech

FTS – Forenzní technologie, PwC Česká republika

Tel: +420 739 342 277

Hide