Intelligent Risk Monitoring

Pomůžeme vám s identifikací a zmírněním finančních, daňových, podvodných, compliance a reputačních hrozeb

Naše služba Intelligent Risk Monitoring nabízí automatizované řešení, které umožňuje prověřování velkého množství třetích stran a identifikaci finančních, daňových, podvodných, compliance a dalších rizik.

Naše řešení automaticky shromažďuje data o společnostech z veřejných rejstříků a jiných veřejně dostupných zdrojů (například finanční nebo geografické údaje). Pro každou testovanou entitu je následně provedena série testů k posouzení celkové rizikovosti.

Playback of this video is not currently available

2:30

Intelligent Risk Monitoring

- 2019 Czech Crisis Survey

Screening třetích stran je standardní proces při navázání, ale i pokračování obchodní spolupráce s třetími stranami. Jeho cílem je chránit společnosti před různými riziky, jako jsou:

Riziko podvodu

Monitorujte změny u obchodních partnerů a identifikujte možná daňová, finanční a právní rizika, jako jsou případy platební neschopnosti nebo daňové problémy.

 • Vaše společnost může být použita jako „kouřová clona“ ve schématech karuselových podvodů nebo se ve vašem portfoliu mohou nacházet falešní dodavatelé. Monitorováním svých obchodních partnerů můžete obdržet včasné varování o potenciálním podvodném jednání.
 • Ke snížení rizik spojených s podvodnými společnostmi, společnostmi v insolvenci, společnostmi se skrytým vlastnictvím (shell companies) nebo společnostmi s možným reputačním rizikem je zapotřebí provádět pravidelný a aktuální monitoring třetích stran.

Riziko daňového podvodu

Detekujte a průběžně se chraňte před schématy karuselových podvodů a připravte se na případnou daňovou kontrolu.

 • V mnoha jurisdikcích vyžadují daňové úřady důkladnou due diligence dodavatele. V případě podezření na daňové podvody mohou odmítnout odpočet DPH nebo vymáhat ručení za daň nezaplacenou jinou společností – nespolehlivým plátcem daně.
 • Náš nástroj kontroluje rizika související s daňovými podvody. Dokumentace testování uložená v nástroji vám umožní prokázat finanční správě náležitou péči v momentě transakce.

Zajištění konzistence monitorování rizika v rámci celé skupiny

Důsledně kontrolujte portfolio dodavatelů napříč celou skupinou a spravujte rizika na jednom místě.

 • Pro zachování konzistence v rámci skupiny je zapotřebí používat stejné metriky a metodiku pro hodnocení svých obchodních partnerů.
 • Střední a východní Evropa je ve srovnání se západní Evropou považována za rizikovější region. Z toho důvodu je vhodné přijmout osvědčenou automatizovanou platformu pro monitorování rizik třetích stran, jako je například naše služba „Intelligent Risk Monitoring”.

Sankční seznamy

Ověřte, zda se váš obchodní partner nenachází na sankčním seznamu.

 • Prověřujte pravidelně své obchodní partnery a vyhnete se pokutám a jiným postihům za spolupráci se společnostmi vedených na sankčních seznamech. 

Střet zájmů

Identifikujte vazby mezi zaměstnanci a obchodními partnery.

 • Klíčoví zaměstnanci mohou mít vazby na vaše dodavatele nebo zákazníky, což představuje riziko střetu zájmů. Naše řešení dokáže tyto vazby mezi zaměstnanci a obchodními partnery automaticky odhalit.
 • Identifikujte propojené dodavatele a/nebo účastníky výběrových řízení, abyste se ujistili, že tendr není zmanipulovaný.

 

Reputační rizika

Identifikuje společnosti bez obchodní historie, „skořápkové” společnosti, ready-made společnosti, společnosti na černých seznamech, dlužníky.

Spolupráce s některými společnostmi může představovat reputační riziko – příkladem je covidová krize, během které bylo odhaleno mnoho případů, kdy se „spící“ ready-made společnosti náhle probudily a začaly nabízet zásoby zdravotnického zboží veřejným subjektům. Buď zboží nedodaly vůbec, dodaly nekvalitní nebo předražené zboží. To vedlo k negativní mediální publicitě a podrobnějšímu zkoumání distribuce veřejných peněz. Takovým situacím by se dalo snadno předejít, kdyby byli dodavatelé prověřování z veřejně dostupných zdrojů.

Funkce

Analýza rizik připravena na míru dle individuálních potřeb klienta


 • Služba Intelligent Risk Monitoring využívá řadu testů navrhnutých týmem expertů z PwC. Každému testu je přiřazena váha podle specifické situace a potřeb klienta. Na základě výsledků testů se vypočítá celkové hodnocení rizika pro každou testovanou společnost pokrývající finanční, provozní, daňové a reputační aspekty. Klienti si mohou váhy a parametry testů kdykoli přizpůsobit sami podle svých preferencí na základě specifických požadavků jejich společností. Tímto způsobem jsou výsledky šité na míru přímo konkrétnímu klientovi.

Podpora při pravidelném screeningu třetích stran


 • Naše služba představuje dokonalé řešení vhodné nejen pro jednorázové prověření obchodních partnerů našich klientů, ale také pro pravidelné ověřování (v závislosti na obchodních potřebách může být na měsíční, čtvrtletní, půlroční nebo roční bázi).

Prověření stávajících a nových obchodních partnerů


 • Naše řešení lze použít k ověření vašich současných i potenciálních obchodních partnerů, se kterými byste chtěli spolupracovat.

Podpora při dokumentaci dodržování povinnosti náležité péče


 • Intelligent Risk Monitoring umožňuje prokázat v případě kontroly ze strany daňových úřadů, že třetí strany byly dostatečně prověřené. Součástí výstupu mohou být exporty ve formátu PDF s digitálním podpisem a časovým razítkem, aby se zajistila nepopiratelná dokumentace o vykonaní screeningu.

Analýza velkého počtu třetích stran pomocí dat z více zdrojů • Pomocí našeho řešení lze ověřovat stovky až tisíce třetích stran na základě údajů z obchodních rejstříků, finančních informací, informací o stavu DPH, sankčních seznamů, národních „blacklistů“, tiskových informací, vládních doporučení, geografických údajů a mnoho dalších.

Analýza založená na osvědčených postupech PwC zohledňuje místní specifika a regulaci


 • Intelligent Risk Monitoring je založen na naší metodologii screeningu třetích stran, která byla vytvořena na základě kombinace zkušeností získaných během investigativních a compliance projektů pro naše klienty a rozsáhlé znalosti v oblasti business intelligence, a zohledňuje regulatorní požadavky, doporučení a minulá rozhodnutí finanční správy a jiných relevantních orgánů státní správy.

Mapa regionálního pokrytí

V této chvíli poskytujeme naše služby pro tyto oblasti:

Česká republika Slovenská republika
Maďarsko Polsko

Částečné pokrytí

Rusko Rumunsko Ukrajina
Slovinsko Chorvatsko  

Další země v regionu střední a východní Evropy jsou v současné době ve vývoji. V případě dotazů ohledně konkrétního území nás neváhejte kontaktovat.

Výhody

Identifikace dodavatelů silně závislých na vaší firmě

Naše služba Intelligent Risk Monitoring umožní identifikovat dodavatele, kteří jsou na vaší společnosti silně závislí pomocí finančních údajů z externích zdrojů a vámi poskytnutých údajů.

Identifikace rizik plynoucích z geografické polohy

Naše řešení ověřuje také rizika spojená s geografickým umístěním obchodních partnerů, například jejich sídlo ve virtuálních kancelářích, sdílení adresy s jinými rizikovými společnostmi apod.

Automatizace procesu prověřování dodavatelů a zákazníků

Komplexní analýza rizik spolupráce s obchodními partnery je složitý proces, který vyžaduje použití různých zdrojů informací. Automatizace tohoto procesu pomocí naší služby Intelligent Risk Monitoring ušetří váš čas a zvýší efektivitu procesů.

Automatické získávání registračních údajů

Služba Intelligent Risk Monitoring automaticky načte a vyplní registrační, finanční a další data dostupná prostřednictvím API, což umožní flexibilní přístup k rozsahu provedených analýz a výrazně ušetří čas.

Automatická analýza varovných signálů

Pomocí našeho nástroje lze provádět řadu testů a hodnotit rizika třetích stran plně automaticky, takže je možné okamžitě reagovat na identifikované varovné signály.

Identifikace nespolehlivých zákazníků a distributorů

Nástroj Intelligent Risk Monitoring analyzuje finanční ukazatele protistran na základě kterých vyhodnotí finanční situaci podniku a potenciální míru rizika.

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Sirshar Qureshi

Sirshar Qureshi

partner, Forenzní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 602 348 926

Martin Diviš

Martin Diviš

vedoucí partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 602 749 934

Hide