Forenzní vyšetřování a Compliance

Compliance

Náš tým vám pomůže vytvořit nebo posoudit programy týkající se oblasti compliance, risk managementu, etiky a corporate governance, které používáte ve vaší firmě. Naši odborníci mají zkušenosti s proaktivními compliance programy, které mohou snížit riziko non-compliance a minimalizovat tak případné pokuty i poškození firemní pověsti. Zkušenosti našeho týmu zahrnují řadu oblastí od lokálních regulací v České a Slovenské republice přes britský UK Bribery Act až po americký zákon o zahraničních korupčních praktikách (FCPA).

Na práci compliance officerů se v návaznosti na rostoucí regulatorní požadavky každým rokem zvedají nároky. Legislativní prostředí se neustále mění a pokrývá stále více oblastí. Spolu s množstvím roste také komplexnost regulací a právo je čím dál přísněji prosazováno jak českými úřady, tak zejména těmi zahraničními.

Naši odborníci v oblasti compliance a etiky pomáhají společnostem vytvořit programy compliance a etiky přímo na míru, aby dokázaly reflektovat jejich priority a staly se nedílnou součástí firemní kultury. Společnost se tak může posouvat dopředu a zaměřit se na svou hlavní činnost.

Řízení licenčních práv

Řízení licenčních práv

Naše celosvětová síť odborníků na licenční práva pomáhá společnostem optimalizovat zdroje příjmů z licenčních poplatků a zhodnocovat a chránit jejich duševní vlastnictví. Naši odborníci provedli stovky kontrol plateb licenčních poplatků v různých průmyslových odvětvích po celém světě. V naprosté většině případů jsme objevili podhodnocení výnosů z licenčních poplatků způsobené administrativní či účetní chybou nebo chybnou interpretací licenční smlouvy.

Spory z práv duševního vlastnictví

Práva duševního vlastnictví, jako jsou např. patenty, autorská práva či průmyslové vzory, často patří k nejhodnotnějším aktivům společnosti. V případě sporu týkajícího se práv duševního vlastnictví působíme v roli nezávislého znalce, což obvykle zahrnuje vyčíslení škody způsobené porušením práv duševního vlastnictví klienta.

Forenzní vyšetřování

Vyšetřování

Náš tým odborníků na forenzní šetření vám pomůže při prevenci, odhalování, vyšetřování a nápravě důsledků podvodného jednání a nekalých praktik včetně majetkové zpronevěry, úplatkářství a porušování etických pravidel. Naši forenzní účetní specialisté, v úzké spolupráci s odborníky na forenzní technologie, dokáží identifikovat podvody, odhalit plný rozsah škod, analyzovat získané důkazy a připravit závěrečné zprávy, které mohou být v případě potřeby použity v soudním sporu. Naše služby můžete využít také, pokud usilujete o náhradu škody. 

Vyšetřování pro porušení předpisů USA

V důsledku nedávných velkých firemních skandálů v USA kladou dnes úřady i veřejnost mimořádný důraz na spolehlivost a pravdivost finančních výkazů společností. Evropské společnosti registrované na amerických kapitálových trzích podléhají předpisům Komise pro cenné papíry (SEC) a Ministerstva spravedlnosti USA. Mimoto jsou v případě účetních nesrovnalostí tyto společnosti a jejich vedoucí pracovníci osobně vystaveni riziku hromadných žalob dotčených osob. Náš tým se specializuje na pomoc podnikům podléhajícím předpisům SEC v oblasti řízení a minimalizace rizika akciových sporů a při dodržování právních předpisů. Naši forenzní odborníci vám dokáží pomoci mimo jiné s požadavky odstavce č. 404 zákona Sarbanes Oxley, amerického protikorupčního zákona FCPA nebo s šetřením podle odstavce 10A zákona SEC z roku 1934. 

Corporate Intelligence

Podceňování rizik spojených s třetími stranami může mít značný negativní dopad na finanční zdraví i dobrou pověst jednotlivých podnikatelů i celých společností. Můžeme vám pomoci posoudit integritu třetích stran a jejich propojení s dalšími subjekty, a poskytnout vám tak komplexní obraz o vztazích vaší společnosti s třetími stranami, umožnit přípravu strategie a usnadnit obchodní rozhodnutí.

Naši specialisté na corporate intelligence vyhledají, zanalyzují a prověří dostupné informace a data z veřejně dostupných zdrojů a placených databází s cílem zhodnotit potenciální rizika z obchodních vztahů se třetími stranami, jako jsou dodavatelé a kontraktoři, klienti a partneři nebo subjekty, do kterých vaše společnost plánuje investovat. 

Kontakty

Kateřina Halásek Dosedělová

Kateřina Halásek Dosedělová

Forenzní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 369 351

Kateřina Skryjová

Kateřina Skryjová

Dispute Advisory Centre of Excellence, PwC Česká republika

Tel: +420 724 061 816

Zůstaňte s námi v kontaktu