Forenzní technologie

Digitální forenzika

Smazání emailu pravdu neskryje

90 % firemních dat obíhá v elektronické podobě. Náš tým forenzních specialistů pomůže klientovi zvládnout enormní množství elektronických dat. A právním a dalším potřebným týmům umožní zorientovat se v nich při krizových událostech.

Nalezněte svou jehlu v kupce sena za pomoci PwC eDiscovery solution.     

 

Digitální forenzika a forenzní datová analýza se vypořádávají s překážkami a riziky prohlubující se digitalizace a elektronizace současného byznysu. Ať čelíte jakékoli krizové situaci či internímu podvodu, eDiscovery solution vám umožní nalézt cestu v digitální džungli a poskytne vám ty správné nástroje k překonání vašich potíží.

Forenzní datová analýza

Každá třetí česká firma se stala obětí interního podvodu. Patříte mezi ty šťastné dvě třetiny, kterých se toto tvrzení netýká?

Průměrná škoda způsobená podvody v dodavatelských řetězcích je 200 000 USD. To je dáno tím, že podvod probíhá dlouhou dobu, obvykle roky, než je odhalen. Jak takové ztrátě předejít? Proaktivní PwC řešení Procurement Health Check dokáže odhalit podezřelé chování mezi dodavateli ještě dříve, než k samotnému podvodu dojde.

 

Máte podezření na podvod uvnitř firmy, ale nevíte kde začít hledat? Kupujete společnost a chcete vědět, co vše se v ní skrývá? Proaktivní PwC řešení Procurement Health Check odhalí plný rozsah problémů. Včasná, rychlá a plně automatizovaná kontrola, kterou toto naše řešení nabízí, významně sníží škodu způsobenou odhalenými podvody.

Hodnocení a kontrola obchodních partnerů

I čestní podnikatelé se mohou stát obětí podvodu

Naše služba Intelligent Risk Monitoring nabízí automatizované řešení, které umožňuje prověřování velkého množství třetích stran a identifikaci finančních, daňových, podvodných, compliance a dalších rizik.

Naše řešení automaticky shromažďuje data o společnostech z veřejných rejstříků a jiných veřejně dostupných zdrojů (například finanční nebo geografické údaje). Pro každou testovanou entitu je následně provedena série testů k posouzení celkové rizikovosti.

Pomůžeme vám s identifikací a zmírněním finančních, daňových, podvodných, compliance a reputačních hrozeb.

Ochrana osobních údajů

Víte, kde jsou vaše osobní data uložena?

GDPR přináší novou legislativu a silnou regulaci nakládání s osobními údaji. Prvním krokem na cestě k tomu vyhovět novým požadavkům a vyhnout se pokutě v maximální výši 4 % obratu firmy je zjistit, kde vaše citlivá data jsou a jakým způsobem se s nimi musí nakládat. Proaktivní PwC řešení vaše citlivá data nalezne a provede vás novou legislativou.

 

Nová pravidla ohledně práv a povinností při zpracování osobních údajů vstupují v platnost 27. května. Proaktivní PwC řešení GDPR compliance vás provede legislativními změnami a umožní vám odstartovat novou éru ochrany osobních údajů v čele peletonu.

Naše další produkty

Leela

Nechce se vám to číst? Náš robot to přečte za vás.

Leela je inteligentní automatizovaný nástroj vyvinutý PwC k monitorování online prodeje. Simuluje chování tisíců uživatelů, automaticky extrahuje data ze stránek online prodejců a analyzuje získané informace. Nemusíte trávit věčnost pročítáním recenzí a komentářů či hledáním padělků vašich produktů.

Je váš byznys obětí černého trhu? Leela pomohla našemu klientovi odhalit rozsah obchodu s padělky jeho zboží a spočítat škodu, kterou mu černý trh způsobil. Náš nástroj obstará potřebné důkazy pro další právní kroky chránící váš byznys a investice.

 

Chová se vaše distribuční síť podezřele? Leela pomohla našemu klientovi zdokumentovat nabídky jeho zboží napříč online prodejními platformami a odhalit podvodné chování v jeho distribuční síti.

Ochrana před ztrátou dat

Nenechávejte vaše cennosti bez dozoru

S novými pravidly GDPR se pochopitelná pozornost věnuje zabezpečení dat a ochraně před jejich únikem. Když vaši firmu opouští zaměstnanci, mají-li externí konzultanti či dodavatelé přístup k vaším databázím, případně není-li zřejmé, kde všude se vaše citlivé údaje nachází, měli byste se mít na pozoru. Proaktivní PwC řešení vám pomůže překonat problémy mimo jiné v následujících oblastech:
 

  • Vyšetřování datových úniků
    Náš forenzní tým pomůže klientovi odhalit, kudy byla jeho data vynesena mimo firmu.

  • Podpora při kyberútoku či zanedbání ochrany dat
    Naše technické týmy hbitě reagují na prolomení vaší ochrany. Naleznou zdroj problému, vyčíslí a zmírní způsobenou škodu, napraví zjištěné slabiny a minimalizují riziko do budoucna.
  • Management informačního rizika, prevence budoucích problémů
    Pomůžeme našim klientům zvýšit povědomí o informační bezpečnosti a zajistíme, že jejich zaměstnanci budou tou nejlepší ochranou před budoucími problémy.

Forenzní analýza telefonů a počítačů

Najdeme vše, co jste po přečtení nespálili

Forenzní analýza počítačů a mobilních telefonů jsou základem oddělení forenzních technologií v PwC. Naši forenzní technici jsou experti v zajišťování podezřelých dat a v analýze elektronických důkazů. Jsme vybaveni těmi nejmodernějšími nástroji a technologií.

Kontakty

Zůstaňte s námi v kontaktu