Převodní ceny


V rámci celosvětového obchodu získávají stále více na významu obchodní transakce probíhající v rámci nadnárodních společností. Transakce mezi spojenými osobami jsou ovlivněny českými právními předpisy, pro daňové účely je posuzováno splnění tzv. pravidla tržního odstupu. Důsledkem nesprávného nastavení převodních cen může být doměření daně, penále a úrok z prodlení. V případě společností, které obdržely investiční pobídky, může dokonce nesprávné nastavení převodních cen způsobit i případnou ztrátu těchto pobídek.

Vytvoření Specializovaného finančního úřadu v roce 2012, povinná příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob v souvislosti s transakcemi se spojenými osobami od období 2014, či zavedení místních šetření pro sběr informací, to vše dokazuje, že české finanční úřady rozpoznávají důležitost převodních cen. Důsledkem toho se výrazně zvýšil počet daňových kontrol zaměřených na transakce se spojenými osobami, zvláště pak ty, které souvisí se službami, funkcemi s nízkými riziky a ztrátami.

Naše služby

Náš tým v České republice se specializuje na české i mezinárodní zdanění. Naši experti v oblasti převodních cen disponují znalostmi lokálních specifik a zároveň rozsáhlými mnohaletými zkušenostmi získanými v zahraničí. Díky globální síti PwC navíc můžeme získat podporu od svých kolegů ze zahraničních kanceláří PwC. Mezi typické služby, které poskytujeme v oblasti převodních cen, například patří:

 • asistence při přípravě dokumentace převodních cen
 • asistence při přípravě a vyjednávání závazného posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami (z angl. Advance Pricing Agreement „APA“)
 • asistence při přípravě srovnávacích studií (benchmarking)
 • asistence při přípravě expertních ocenění v oblasti převodních cen
 • asistence při value chain transformacích (tj. restrukturalizacích skupiny nebo transakcí)
 • poradenství v oblasti plánování a rozvoje lokální a regionální politiky převodních cen
 • posouzení dodržení principu tržního odstupu ve vztahu k současným nebo plánovaným transakcím se spojenými osobami
 • simulace daňové kontroly převodních cen
 • posouzení dodržení lokálních podmínek v oblasti investičních pobídek a cenových regulací
 • asistence při posouzení správnosti vnitropodnikových dohod a smluv z daňového pohledu
 • asistence v průběhu auditů převodních cen, zahájených finanční správou
 • asistence při posouzení dopadů Akčního plánu OECD ohledně rozmělňování základu daně a přesouvání zisků (z angl. Base Erosion and Profit Shifting „BEPS“)
 • příprava přílohy k daňovému přiznání – Přehled transakcí se spojenými osobami
 • zhodnocení základních rizik
 • detailní revize převodních cen

Kontakty

Natalia Pryhoda

Natalia Pryhoda

Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 359 075