Daňové poradenství pro právnické osoby

Společnost PwC vám nabízí komplexní služby v oblasti daní z příjmu právnických osob.

Naši konzultanti spolupracují v České republice i na mezinárodní úrovni, aby vám mohli poskytnout ucelené řešení pro veškeré daňové záležitosti. Zároveň vás budou včas informovat o změnách daňové legislativy, které mají přímý dopad na vaše odvětví. Zajistíme, aby vaše podnikání bylo v souladu se všemi právními předpisy a abyste mohli efektivně řídit své výdaje.

Naše služby

Příprava daňových přiznání právnických osob

Náš specializovaný tým se postará o celý proces přípravy a podání přiznání – od úvodních konzultací přes zajištění a zpracování podkladů v souladu s daňovými předpisy až po vyplnění a podání daňového přiznání. Součástí našich služeb je také odborná pomoc při jednáních s finančním úřadem.


Nabídka základních služeb

  • zpracování a podávání daňových přiznání
  • lokální daňové poradenství bez přeshraničního prvku
  • asistence při jednání s finančními úřady
  • ověření přípravy daňových přiznání a administrativních postupů

Mezinárodní zdanění

  • Jste zahraniční společnost, která hodlá investovat v České republice?
  • Jste česká společnost, která plánuje expanzi svých aktivit do zahraničí?
  • Může vaše společnost využít holdingové či finanční struktury s mezinárodními prvky za účelem optimalizace skupinové daňové zátěže?
  • Hradí vaše společnost platby do zahraničí např. ve formě dividend, úroků či poplatků za služby?
  • Spolupracujete v České republice se zahraničními partnery?

Specializovaný tým odborníků společnosti PwC vám odpoví na otázky týkající se mezinárodních transakcí, navrhne daňově optimální strukturu podnikání či doporučí změnu existující struktury, čímž vám umožní snížit daňové náklady a zvýšit zisky.

Poznejte nás více

R&D odpočet, investiční pobídky, dotace

Víte o všech možnostech finanční podpory z veřejných zdrojů, na něž by váš podnik mohl dosáhnout? V České republice existuje několik způsobů financování investic a výzkumných a vývojových činností prostřednictvím veřejné podpory. Ta zahrnuje jak přímé poskytnutí finančních prostředků z veřejných rozpočtů na konkrétní investiční projekt, tak nepřímé formou slevy na dani či odpočtu od základu daně. 

Poznejte nás více

Daňové aspekty při správě podnikových financí

Naši daňoví specialisté na finance a treasury pomohou vaší společnosti snížit náklady navržením daňově efektivní kapitálové struktury a dalším daňovým poradenstvím v oblasti podnikových financí. Naše služby zahrnují poradenství v oblasti leasingu, projektování finančních transakcí, daňově výhodná řešení uspořádání podnikových financí, posouzení daňových dopadů finančních produktů apod.


Nabídka služeb

Poradenství v oblasti nemovitostí

Poskytujeme poradenství pro fondy, společnosti i jednotlivce, kteří se zabývají investováním do nemovitostí, jejich developmentem, financováním, provozem a výstavbou, a to v široké škále záležitostí napříč regionem.

PwC Česká republika má tým zkušených profesionálů, kteří jsou připraveni spolupracovat s hráči na tomto trhu při řešení záležitostí, které jsou v oblasti nemovitostí aktuální.

 

Poznejte nás více

Vedení mezd dodavatelským způsobem

ste společnost, která hledá zpracovatele mezd pro dočasnou výpomoc nebo pro dlouhodobější spolupráci?

Je pro vás výhodnější přesunout administrativu spojenou se zpracováním mezd na zkušené odborníky nebo potřebujete poradit s otázkami mzdové problematiky?

Zaměstnáváte zahraniční odborníky na základě smlouvy o mezinárodním pronájmu pracovní síly a potřebujete pro ně vést mzdovou agendu v České republice?

Společnost PwC vám může pomoci zavést a vést mzdové účetnictví podle legislativy platné v České republice.


Poznejte nás více

Vedení účetnictví dodavatelským způsobem

Jste společnost, pro kterou je efektivnější si nechat vést celé účetnictví nebo jeho dílčí část certifikovanými účetními profesionály a soustředit se tak více na vlastní předmět činnosti?

Potřebujete sestavit statutární výkazy nebo připravit výkazy pro další instituce jako jsou finanční úřady, Český statistický úřad nebo Česká národní banka?

Nevíte si rady s nastavením účetního systému, potřebujete dočasnou výpomoc účetního odborníka nebo rekonstrukci účetnictví?


Poznejte nás více

Revize, nastavení a posouzení zralosti procesů daňové agendy

V rámci revize daňových procesů pomůžeme vaší společnosti s nezávislým uceleným zmapováním, kritickým posouzením a nastavením efektivně fungujícího interního procesního systému v oblasti daňové agendy. 

Cílem je zvýšit schopnost řídit daňová rizika a příležitosti, kterým je vaše společnost vystavena a připravit podklad pro vedení společnosti, na základě kterého může učinit tzv. „in control statement“, tj. prohlásit, že má daňovou agendu pod kontrolou.

Jako zkušení profesionálové ve všech daňových oblastech, od jednání s daňovou správou až po sledování legislativní změn a trendů daňové politiky, vám nabízíme naši pomoc i při nastavování a revizi interních metodických procesů a postupů v oblasti daňové agendy.


Poznejte nás více

Součástí našich služeb je také související lokální daňové poradenství bez přeshraničního přesahu, a dále pak i odborná pomoc při jednáních s finančním úřadem.

Kontakty

David Borkovec

David Borkovec

partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 369 345

Tomáš Urbášek

Tomáš Urbášek

partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 369 349

Matěj Čaňo

Matěj Čaňo

partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 602 624 166

Petr Mašek

Petr Mašek

Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 369 356

Jan Fischer

Jan Fischer

Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 369 346