Vedení účetnictví dodavatelským způsobem

Jste společnost, pro kterou je efektivnější si nechat vést celé účetnictví nebo jeho dílčí část certifikovanými účetními profesionály a soustředit se tak více na vlastní předmět činnosti?

Potřebujete sestavit statutární výkazy nebo připravit výkazy pro další instituce jako jsou finanční úřady, Český statistický úřad nebo Česká národní banka?

Nevíte si rady s nastavením účetního systému, potřebujete dočasnou výpomoc účetního odborníka nebo rekonstrukci účetnictví?

Naše služby


Vedení statutárního účetnictví pro podnikatele i neziskové organizace

 • komplexní zpracování účetnictví v souladu s platnou legislativou v České republice
 • zpracování dílčích oblastí účetnictví (např. dlouhodobý majetek, vyúčtování cestovních náhrad služebních cest, odsouhlasení pohledávek a závazků k rozvahovému dni, vystavování faktur …)
 • finanční služby (bezhotovostní platební styk a komunikace s bankami)
 • sledování dočasného vysílání zaměstnanců a vedení mzdové agendy (blíže Vedení mezd dodavatelským způsobem)

Výkaznictví

 • příprava statutárních výkazů v souladu s platnou legislativou v České republice
 • příprava výkazů v souladu s IFRS, US GAAP

Reporting

 • příprava reportingu podle individuálních potřeb klienta
 • příprava reportingu pro konsolidaci skupiny podniků a přehledu rozdílů mezi statutárními výkazy a reportingem pro potřeby konsolidace skupiny podniků
 • nastavení převodového můstku mezi statutárním účetnictvím a manažerským reportingem

Výkaznictví ve vztahu k úřadům a institucím

 • k finančním úřadům (např. registrace k daním, příprava výkazů ke srážkovým daním, oznamovací povinnost subjektu ve vztahu k platbám jednotlivcům, oznámení o uzavření specifických smluv)
 • k České národní bance (např. oznámení peněžních transakcí mezi ČR a jinými zeměmi, příprava výkazů)
 • k Českému statistickému úřadu (příprava  výkazů u vybrané účetní jednotky)
 • ke zdravotním pojišťovnám a správám sociálního zabezpečení (blíže Vedení mezd dodavatelským způsobem)

Kontrola účetnictví a poskytnutí certifikovaného účetního odborníka

 • poskytnutí certifikovaného účetního odborníka po delší dobu jako dohled nad vaším interním účetnictvím nebo pro zpracování reportingu přímo ve vaší společnosti
 • poskytnutí certifikovaného účetního odborníka po dobu dočasné nepřítomnosti vašeho odborníka
 • nastavení interních účetních procesů a vytvoření interních účetních směrnic

Další účetní projekty

 • nastavení účetního systému v nové účetní jednotce
 • asistence při výběru a implementaci účetního systému
 • reorganizace účetního systému
 • rekonstrukce účetnictví
 • podpora při řešení účetních metodických problémů
 • účetní poradenství a interpretace účetní legislativy

Kontakty

Martina Seidlová

Martina Seidlová

Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 373 628