Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Mezinárodní zdanění a navrhování vhodných daňových struktur

Specializovaný tým odborníků společnosti PwC vám odpoví na otázky týkající se mezinárodních transakcí, navrhne daňově optimální strukturu podnikání či doporučí změnu existující struktury, čímž vám umožní snížit daňové náklady a zvýšit zisky.

 • Jste zahraniční společnost, která hodlá investovat v České republice?
 • Jste česká společnost, která plánuje expanzi svých aktivit do zahraničí?
 • Může vaše společnost využít holdingové či finanční struktury s mezinárodními prvky za účelem optimalizace skupinové daňové zátěže?
 • Hradí vaše společnost platby do zahraničí např. ve formě dividend, úroků či poplatků za služby?
 • Spolupracujete v České republice se zahraničními partnery?
Specializovaný tým odborníků společnosti PwC vám odpoví na otázky týkající se mezinárodních transakcí, navrhne daňově optimální strukturu podnikání či doporučí změnu existující struktury, čímž vám umožní snížit daňové náklady a zvýšit zisky.
 • Jste zahraniční společnost, která hodlá investovat v České republice?
 • Jste česká společnost, která plánuje expanzi svých aktivit do zahraničí?
 • Může vaše společnost využít holdingové či finanční struktury s mezinárodními prvky za účelem optimalizace skupinové daňové zátěže?
 • Hradí vaše společnost platby do zahraničí např. ve formě dividend, úroků či poplatků za služby?
 • Spolupracujete v České republice se zahraničními partnery?
 •  
Specializovaný tým odborníků společnosti PwC vám odpoví na otázky týkající se mezinárodních transakcí, navrhne daňově optimální strukturu podnikání či doporučí změnu existující struktury, čímž vám umožní snížit daňové náklady a zvýšit zisky.
 • Jste zahraniční společnost, která hodlá investovat v České republice?
 • Jste česká společnost, která plánuje expanzi svých aktivit do zahraničí?
 • Může vaše společnost využít holdingové či finanční struktury s mezinárodními prvky za účelem optimalizace skupinové daňové zátěže?
 • Hradí vaše společnost platby do zahraničí např. ve formě dividend, úroků či poplatků za služby?
 • Spolupracujete v České republice se zahraničními partnery?
 •  

Typické projekty

Transakce s mezinárodním prvkem

 • poradenství v oblasti mezinárodní fakturace za zboží či služby včetně poradenství při aplikaci srážkové daně
 • problematika vzniku a zdanění stálých provozoven v České republice i v zahraničí
 • analýza smluv z pohledu daňové optimalizace včetně posouzení daňové uznatelnosti poplatku za manažerské služby

Navržení holdingových či finančních struktur

 • návrh optimální daňové strategie pro podnikání v České republice i v zahraničí
 • návrh a realizace daňově efektivních holdingových a finanční struktur
 • návrh struktur využívajících tzv. daňové ráje

Optimalizace existujících struktur

 • revize existujících strategií a struktur podnikání a doporučení úprav, které umožní  dosáhnout daňových úspor
 • návrh struktur pro změnu vlastnictví nehmotného majetku (jako např. ochranných známek) v rámci skupiny

 

K dostání v anglickém originále


Kontakty

David Borkovec

David Borkovec

Market leader pro Českou republiku, PwC Česká republika

Tel: +420 724 369 345

Zůstaňte s námi v kontaktu