Mezinárodní zdanění


Náš specializovaný tým odborníků Vám nabízí své služby v oblasti mezinárodního zdanění. Dle Vašeho zadání navrhne nejvhodnější strukturu Vašeho podnikání či vybraných transakcí z pohledu daní či Vám pomůže s  změnou stávající struktury tak, aby odpovídala požadavkům měnícího se podnikatelského a regulatorního prostředí.

Pro koho jsou naše služby určeny?

 • podnikatelé podnikající v České republice i v zahraničí 
 • zahraniční společnosti podnikající nebo investující v České republice
 • finanční instituce
 • fondy kolektivního investování
 • svěřenské fondy, trusty a nadace
 

Naše služby

 • pomoc s nastavením efektivní podnikatelské struktury naplňující standardy současné doby i výhled možných změn v daňové regulatorice v ČR i v zahraničí
 • revize stávající podnikatelské struktury a návrh na její  možnou úpravu
 • restrukturalizace v rámci skupiny (Fúze a ostatní druhy přeměn společností, přesídlení sídla v rámci EU atd.)
 • posouzení aplikace oznamovací povinnosti dle směrnice DAC6 a asistence s přípravou a podáním příslušných oznámení
 • daňové služby spojené s transakcemi se zahraničním prvkem (posouzení vzniku stálé provozovny či jiné formy uplatnění zdanění při podnikání v zahraničí, aplikace evropských směrnic v oblasti daní atd.)
 • koordinace mezinárodních projektů  ve spolupráci s příslušnými pobočkami PwC v dotčených zahraničních jurisdikcích
 • zastupování před správci daně v ČR či v zahraničí, například ohledně vydání závazných posouzení k plánované struktuře/transakci apod

Kontakty

David Borkovec

David Borkovec

partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 369 345