Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Menu

O nás

Loading Results

R&D odpočet, investiční pobídky, dotace


Víte o všech možnostech finanční podpory z veřejných zdrojů, na něž by váš podnik mohl dosáhnout? V České republice existuje několik způsobů financování investic a výzkumných a vývojových činností prostřednictvím veřejné podpory. Ta zahrnuje jak přímé poskytnutí finančních prostředků z veřejných rozpočtů na konkrétní investiční projekt, tak nepřímé formou slevy na dani či odpočtu od základu daně. V České republice se konkrétně jedná o:

  • investiční pobídky formou slevy na dani, převodu pozemku za zvýhodněnou cenu či přímé finanční podpory
  • dotace ze Strukturálních a investičních fondů EU
  • odpočet od základu daně na výzkum a vývoj

Naši odborníci mají vynikající přehled o hospodářské soutěži, systémech investičních pobídek na regionální, národní i mezinárodní úrovni i legislativě EU. Poskytnou vám tak komplexní poradenské služby související se všemi aspekty čerpání investičních pobídek, veřejných dotací a grantů, slev na dani, prostředků ze strukturálních fondů EU či z jiných veřejných zdrojů.


Naše služby

Komplexní analýza pozitiv a negativ spojených s investováním v České republice. Daňové poradenství související s níže uvedenými oblastmi s ohledem na efektivní využití veřejných zdrojů pro vaši investici.

Firemní aktivity, pro které lze získat podporu

  • zavedení nové, rozšíření stávající výroby
  • realizace projektů v oblasti inovací či výzkumu a vývoje  
  • zavedení energetických úspor ve výrobě
  • realizace interních školení, zřízení školicího střediska
  • realizace veřejně prospěšných projektů (muzea, školy, oprava kulturních památek atd.)
  • investice do infrastruktury cestovního ruchu (zřízení ubytovacích kapacit, kongresová turistika, výstavba sportovišť atd.)

 

Kontakty

Jan  Brázda

Jan Brázda

partner, Investiční projekty a infrastruktura, PwC Česká republika

Tel: +420 731 635 035

Petr Mašek

Petr Mašek

Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 369 356