Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Revize, nastavení a posouzení zralosti procesů daňové agendy

V rámci revize daňových procesů pomůžeme vaší společnosti s nezávislým uceleným zmapováním, kritickým posouzením a nastavením efektivně fungujícího interního procesního systému v oblasti daňové agendy. 

Cílem je zvýšit schopnost řídit daňová rizika a příležitosti, kterým je vaše společnost vystavena, a připravit podklad pro vedení společnosti, na základě kterého může učinit tzv. „in control statement“, tj. prohlásit, že má daňovou agendu pod kontrolou.

Jako zkušení profesionálové ve všech daňových oblastech, od jednání s daňovou správou až po sledování legislativní změn a trendů daňové politiky, vám nabízíme naši pomoc i při nastavování a revizi interních metodických procesů a postupů v oblasti daňové agendy.

Využijeme diagnostický webový nástroj analyzující zralost daňové funkce (T3M). Ten byl vyvinut na základě principů COSO a navržen tak, aby poskytoval nejen jednoduchý přehled o aktuálním stavu dílčích interních procesů společnosti, ale také zprostředkoval konfrontaci s požadovaným, společností definovaným, stavem a doporučení na změnu. Pro zájemce o hlubší vhled do zralosti své daňové funkce v kontextu nejlepší   praxe nabízí nástroj možnost mezinárodního srovnání.

V rámci našich služeb posoudíme zralost vašich aktuálně nastavených interních procesů v oblasti daňové agendy, pomůžeme vám definovat cílový stav a společně navrhneme doporučení vedoucí k jeho dosažení. Výsledkem je stav, kdy je společnost schopna prohlásit, že má daňovou agendu pod kontrolou na požadované úrovni zralosti. 


Zaměříme se zejména na: 

  • přístup společnosti k daňovým rizikům v rámci interních procesů společnosti
  • soulad firemní strategie a cílů s interními procesy v oblasti daňové agendy
  • procesy v oblasti daňové operativy
  • schopnost společnosti zajistit dostatečnou dokumentaci pro případné daňové spory
  • schopnosti interních procesů v oblasti daňové agendy minimalizovat daňová rizika související s chodem společnosti
  • schopnost společnosti zajistit dostatečnou znalost interních postupů a legislativy pro výkon činnosti v oblasti daní
  • schopnost společnosti identifikovat rizika a daňové příležitosti, včetně posouzení jejich dopadu na společnost
  • schopnost efektivně monitorovat a průběžně testovat nastavení interních procesů v oblasti daňové agendy


Výstupem revize procesů společnosti v oblasti daňové agendy je zpráva dokládající aktuální stav a obsahující doporučení pro zvolený cílový stav včetně akčního plánu. Vybraným zaměstnancům společnosti je přidělen přístup do rozhraní T3M, v němž mohou zaznamenávat jednotlivá opatření v návaznosti na naše doporučení, přikládat editovatelnou evidenci stavu a v reálném čase sledovat dosažené a požadované úrovně zralosti, atd. Pro zájemce je sestavena mezinárodní srovnávací zpráva. V případě zájmu pomůžeme také s implantací změn.   

Kontakty

Tomáš Hunal

Tomáš Hunal

Partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 516

Tomáš Urbášek

Tomáš Urbášek

partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 542 520 255

Zůstaňte s námi v kontaktu