Spotřební daně

Tým odborníků PwC vám pomůže při splnění všech povinností, které pro vás vyplývají ze zákona o spotřebních daních a souvisejících předpisů. Pomůžeme vám zorientovat se v zákonné úpravě a přijmout potřebná opatření.

Pod spotřební daně spadá daň z lihu, piva, vína a meziproduktů, minerálních olejů a daň z tabákových výrobků. Plátcem spotřebních daní jsou zpravidla fyzické nebo právnické osoby, které zmíněné produkty vyrábějí, či s nimi obchodují. Povinnosti však mohou dopadnout i na osoby, které uvedené výrobky nakupují včetně spotřební daně, nebo od spotřební daně osvobozené. Ti si však dopady zákona o spotřebních daních na svoji společnost často vůbec nepřipouštějí. O to horší mohou být finanční důsledky dlouhodobého zanedbání těchto povinností. Povinnosti vyplývající ze zákona o spotřebních daních mohou vzniknout například i těm, kdo skladují či přepravují „větší množství“ výrobků podléhajících spotřebním daním, nejsou schopni prokázat zdanění výrobků nakoupených včetně spotřební daně, nakupují výrobky od spotřební daně osvobozené, míchají minerální oleje apod.

Sankce za porušení předpisů upravujících spotřební daně nejsou zanedbatelné a ukládají se i za nesplnění povinností výlučně administrativního charakteru. Uložení sankcí navíc v budoucnu může výrazně zkomplikovat (či dokonce znemožnit) získání jakéhokoliv povolení týkajícího se spotřebních daní (čímž může dojít například k zamezení možnosti nakupovat výrobky od spotřební daně osvobozené).

 

Naše služby

 • posouzení obchodních transakcí a výrobních procesů z pohledu spotřebních daní
 • asistence s registrací ke spotřebním daním, příprava přiznání a veškeré související administrativy
 • kontrola splnění zákonných povinností ve vztahu k zákonu o spotřebních daní a všem souvisejícím právním předpisům 
 • zjištění správné sazby spotřební daně
 • poradenství týkající se nakládání s výrobky osvobozenými od spotřební daně
 • asistence při žádosti o statut oprávněného příjemce
 • asistence při získání povolení k provozování daňového skladu
 • poradenství související s provozováním daňového skladu
 • poradenství v souvislosti se zajištěním daně
 • asistence při jednání s celními orgány ohledně stanovisek k výkladu sporných ustanovení zákona o spotřebních daních
 • podpora při veškerých jednáních s celními úřady

Kontakty

Martin Diviš

Martin Diviš

vedoucí partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 602 749 934