Ekologické daně

V lednu 2008 byly do českého daňového systému zavedeny tzv. ekologické daně, které jsou součástí ekologické daňové reformy. Daň ze zemního plynu, z pevných paliv a z elektřiny se uplatňuje především při dodání těchto energetických produktů konečným spotřebitelům dodavatelem a při spotřebě nezdaněných nebo osvobozených energetických produktů. Ekologické daně se dotýkají hlavně výrobců, dodavatelů a některých spotřebitelů energetických produktů. 

Přestože je zákonná úprava těchto daní poměrně jednoduchá, některé oblasti mohou být pro daňové subjekty nejednoznačné. Daňové subjekty musí splňovat specifické administrativní povinnosti. Na druhou stranu zákon v mnoha případech umožňuje využít určité formy daňového zvýhodnění. Správné ošetření ekologických daní tak může vaší společnosti přinést nezanedbatelné úspory.

Naše služby

Rozsah a aplikace osvobození od ekologické daně

Pomůžeme vám určit rozsah činností, které je možno osvobodit od daně, včetně: Omezení rizika neoprávněného uplatnění osvobození, maximalizace využití osvobození a přípravy či revize žádosti o aplikaci osvobození.

Zpracování daňových přiznání

Zpracujeme a podáme řádné daňové přiznání i daňové přiznání při opravách dokladů.

Energetické produkty a jejich spotřeba

I samotné energetické produkty a způsob jejich spotřeby mají důležité dopady na vaše daňové povinnosti (např. stanovování hodnot spalného tepla u pevných paliv nebo poměrové využití tepla vznikajícího při výrobě elektřiny). Pomůžeme vám omezit finanční rizika a minimalizovat náklady související s ekologickými daněmi.

Přeshraniční obchody

Pomůžeme vám prokázat dodání energetických produktů mimo daňové území.

Zvláštní režimy dodání

Pomůžeme vám stanovit optimální režim pro nakládání s energetickými produkty a případné související daňové povinnosti.

Správné plnění administrativních povinností

Poradíme vám s administrativními povinnostmi souvisejícími s ekologickou daní: Poradenství ohledně povinnosti vést předepsanou evidenci, poradenství ohledně povinnosti vystavovat stanovené doklady a eliminace rizika finančních sankcí při neplnění daňových povinností.

Kontakty

Martin Diviš

Martin Diviš

vedoucí partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 602 749 934