Nástroj ETR+

Nástroj pro analýzu daňové pozice skupiny firem

ETR+ (z angl. zkratky “Effective Tax Rate”) je platforma PowerBI fungující přes webové rozhraní pro analýzu a uživatelsky přívětivé zobrazení pozice daně z příjmu právnických osob (DPPO) pro skupinu společností v rámci koncernu resp. nadnárodní společnosti.

Hlavní přínosy platformy

Stanovení celkové daňové pozice a volitelné porovnání v rámci odvětví a/nebo s vybranou skupinou konkurentů.

Analýza jednotlivých příspěvků DPPO dle entity a jurisdikce a zaměření se tak na podrobnější analýzu.

Vyhodnocení efektivní daňové sazby (tzv. ETR) dle konkrétní entity a/nebo jurisdikce a porovnání ETR s nominální sazbou v každé jednotlivé jurisdikci.

Nástroj ETR+ obsahuje 3 přehledné předdefinované “karty”. Klientská data se prostřednictvím PwC cloudu nahrají do platformy ETR+ a následně jsou na těchto datech zobrazeny pomocí PowerBI jednotlivé karty, které přehledně zobrazí závislosti a vztahy mezi danými daty.

Základní funkce

Karta „Celkový přehled skupiny“ obsahuje:

 • Celkový pohled na ETR a ev. srovnání s odvětvím a/nebo konkurencí,
 • Suma konkrétních ukazatelů (výnosy, EBIT, PBT a daňová povinnost, tzn. DPPO)
 • Zobrazení jednotlivých období vs. víceleté časové řady

Karta jurisdikcí, entit a funkcí (těchto entit) zobrazuje:

 • ETR za konkrétní entitu (jurisdikci) v porovnání s domácí sazbou DPPO
 • Sloupcový přehled jurisdikcí (s proklikem na jednotlivé entity) znázorňující kumulativní daňovou povinnost (za DPPO)
 • Možnost zobrazení vybraných entit dle jejich charakterizace (tj. funkčně-rizikového profilu)

Karta pro jednotlivou entitu (společnost) obsahuje:

 • Dynamický pohled na ETR za sledované období
 • Časovou řadu znázorňující daňovou povinnost (DPPO) za jednotlivé roky
 • Přehled výnosů od 3.stran vs. výnosy od spojených osob

Jak to funguje?

 • ETR+ funguje přes webové rozhraní (včetně vestavěné aplikace PowerBI), a tedy snadno dostupný prostřednictvím webového prohlížeče
 • ETR+ nevyžaduje instalaci speciálního SW/program, a tedy může fungovat bez dalších IT požadavků
 • ETR+ se obvykle jednorázově nastaví a pak je možné provádět roční, čtvrtletní (ev. měsíční) aktualizace dle frekvence nahrávání vstupních dat
 • Úvodní nastavení ETR+ obsahuje také přizpůsobení nástroje na míru, aby obsahoval požadované ukazatele a analýzy

Nastavení na míru – ukazatele a doplňky dle specifických požadavků

Platformu ETR+ je možné upravit na míru a doplnit / rozšířit ukazatele jako např.:

 • Poměr daňově neuznatelných nákladů k celkovým nákladům
 • Ukazatel nízké kapitalizace
 • Přehled přenositelných daňových ztrát včetně jejich ev. expirace

Jazyk

ETR+ nabízí přehledné “karty” v češtině nebo v angličtině.

Prostředí nástroje ETR+
 

Celkový přehled skupiny

 • Celkový pohled na ETR ve srovnání s odvětvím a/nebo konkurencí
 • Suma konkrétních ukazatelů (výnosy, EBIT, PBT a daňová povinnost)
 • Zobrazení jednotlivých období vs. víceleté časové řady

Karta jurisdikcí, entit a funkcí

 • ETR za konkrétní entitu (jurisdikci) v porovnání s domácí sazbou DPPO
 • Sloupcový přehled jurisdikcí (s proklikem na jednotlivé entity) znázorňující kumulativní daňovou povinnost
 • Možnost zobrazení vybraných entit dle jejich charakterizace (tj. funkčně-rizikového profilu)

Karta samostatné entity

 • Dynamický pohled na ETR za sledované období
 • Časová řada znázorňující daňovou povinnost za jednotlivé roky
 • Přehled výnosů od 3.stran vs. výnosy od spojených osob

Kontakty

Tomáš Urbášek

Tomáš Urbášek

partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 369 349

Igor Wotke

Igor Wotke

Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 735 792 013