Daň z přidané hodnoty (DPH)

Ať už podnikáte v rámci ČR, nebo působíte i na zahraničních trzích, je důležité mít pod kontrolou náklady spojené s DPH a zajistit dodržování všech právních předpisů. PwC vám nabízí služby specializované skupiny odborníků na nepřímé daně, kteří vám pomohou vyřešit problematiku spojenou s DPH tak, abyste ji nejen pravidelně odváděli, ale skutečně aktivně řídili, a dosahovali tak možných úspor. Naše služby se zaměřují především na tři hlavní oblasti: strategie a rizika, vylepšení marže a zdokonalení procesů.

Naše služby

 • pomoc při registraci k DPH a při její správě
 • příprava přiznání k DPH a záznamní evidence
 • příprava souvisejících výkazů (kontrolní hlášení, souhrnné hlášení)
 • prověření správného uplatnění sazeb DPH
 • zastupování zahraničních subjektů při vracení české DPH
 • zastupování českých společností, které mohou žádat vrácení DPH ze zahraničí
 • analýza nákladů za účelem maximálního využití nároku na vrácení DPH
 • vypracování projektů na dosažení co největších úspor v souvislosti s DPH
 • plánování v oblasti hotovostních toků
 • prověření správné aplikace (částečného) osvobození od DPH
 • pomoc při identifikaci a sestavení efektivních schémat DPH v oblasti marketingu
 • analýza účetních dat za účelem identifikace potenciálních rizik či chyb nebo příležitostí k úspoře DPH

Odvětové specializace

Specializujeme se na automobilový průmysl, energetiku, finanční služby, farmaceutický průmysl, telekomunikace, trh s nemovitostmi, veřejný sektor a mnoho dalších. Pro každé odvětví můžeme sestavit tým odborníků například v těchto oblastech:

 • příprava daňových přiznání a souvisejících výkazů
 • elektronická fakturace, elektronická archivace
 • poradenství v daňových sporech týkajících se DPH
 • marketingová řešení

Využívané nástroje a postupy

 • VAT Spectrum 
 • Data Analyser
 • Data Analyser pro finanční sektor
 • Global VAT online s informacemi o DPH ve více než 70 státech
 • modely pro částečné osvobození od daně
 • nástroje pro řízení rizik
 • marketingové aspekty DPH
 • celková kontrola DPH ve společnosti
 • procedury při žádání o vrácení daně
 • hromadné prověření DIČ (pdf 361 KB)

Ověřování obchodních partnerů

Kontakty

Martin Diviš

Martin Diviš

vedoucí partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 602 749 934