Infrastrukturní, privatizační a PPP projekty

View this page in: English

PwC je předním finančním poradcem veřejného sektoru na celém světě. Institucím státní správy radíme při privatizacích, pomáháme jim strukturovat obchodní transakce, zajišťovat financování projektů a realizovat veřejné zakázky. Celosvětové odborné zázemí a zkušenosti citlivě kombinujeme s důvěrnou znalostí místních podmínek. Naším cílem je být styčným bodem mezi veřejným a soukromým sektorem.


Nabídka služeb:


Privatizace

Strukturování a realizace procesu privatizace tak, aby splnil požadavky vlády a zároveň byl přijatelný a zajímavý pro investory.

 • Studie proveditelnosti
 • Návrh privatizačních plánů
 • Řízení procesu privatizace pro vládu či vládní agentury
 • Příprava vhodných nabídek a způsobu financování pro soukromé zájemce o privatizaci
 • Zajištění souladu s legislativou
 • Restrukturalizace předchozích privatizací
 • Poradenství s realizací fúzí a akvizic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)

Radíme institucím státní správy, jak vytvářet prospěšná partnerství se soukromými investory. Soukromému sektoru pomáháme vytvářet kvalitní nabídky, získávat finanční zdroje a realizovat projekty.


Služby pro veřejný sektor:

 • návrh struktury partnerství se soukromým sektorem
 • vypracování smlouvy
 • řízení veřejných zakázek

Služby pro soukromý sektor:

 • vypracování strategie nabídky a partnerství s veřejným sektorem
 • zajištění potřebných informací

Další služby:

 • příprava projektu a analýza rizik
 • vytváření finančního modelu
 • řízení projektů
 • vytváření finanční struktury
 • získávání finančních zdrojů
 • vyjednávání smluvních podmínek

Finanční poradenství

Pomůžeme vám efektivně využít omezené finanční prostředky k pořízení nového majetku či k novým investicím s cílem dosáhnout co nejvyšších výnosů s minimálními riziky.

 • návrh vhodné struktury financování
 • realizace transakce

Akvizice a odprodeje

Vyhodnocení možných alternativ, identifikace potencionálních cílových subjektů či kupců, navržení strategie a realizace transakce.Soukromé investiční fondy

Pomůžeme vašemu podniku najít soukromé zdroje, které vám umožní uskutečnit vaše obchodní záměry. Soukromým investorům poradíme, jak efektivně investovat do projektů infrastruktury, veřejných služeb a dalších vládních projektů.

 • zajištění dodatečných soukromých zdrojů pro nové projekty a akvizice realizované ve spolupráci se soukromým sektorem
 • hloubková prověrka (due diligence) pro soukromé či hlavní finanční investory

Strukturované financování

Navrhneme soukromým organizacím i veřejným institucím takovou strukturu financování, která vám umožní maximálně využít hodnotu skrytou v hotovostních tocích.

 • návrh a realizace strukturovaného financování
 • vytvoření individuálního finančního modelu pro soukromý i veřejný sektor
 • identifikace vhodného způsobu distribuce úvěrových rizik v rámci ČR i v zahraničí
 • daňové a účetní poradenství a post-transakční podpora