Komplexní ověřování obchodních partnerů přímo v prostředí SAP

Zkontrolujte si v přímo SAP, zda je váš dodavatel spolehlivý. Naše řešení integrované přímo do systému zároveň uloží výsledek kontroly pro případnou kontrolu ze strany finanční správy.

Rizika obchodování s nespolehlivými dodavateli

Pokud zaplatíte dodavateli, který je finanční správou veden jako nespolehlivý plátce, stáváte se automaticky ručitelem za DPH, kterou má dodavatel povinnost odvést do státního rozpočtu. V případě, že dodavatel DPH neodvede, bude stát vymáhat peníze od vás. Aktuálně finanční správa eviduje kolem 6 tisíc nespolehlivých plátců.

Do pozice ručitele se můžete dostat také v případě plateb dodavatelům na zahraniční bankovní účty nebo tuzemské bankovní účty, které nejsou zveřejněny na stránkách finanční správy. Prověření DIČ, která evidujete u svých dodavatelů, vás také může ochránit před výzvami finančního úřadu v souvislosti s kontrolním hlášením. Výzva k opravě údajů vyplněných v kontrolním hlášení vám může přijít i jen kvůli jednomu překlepu v DIČ dodavatele. Lhůta pro odpověď na takovou výzvu je pouze 5 pracovních dnů a její nedodržení je sankcionováno.

Playback of this video is not currently available

4:01

Komplexní ověřování obchodních partnerů přímo v prostředí

Přínosy

Zjednodušení správy kmenových dat
Soulad procesů s daňovou legislativou
Snížení rizika daňových incidentů
Eliminace dodatečných aktivit mimo SAP systém

Základní funkce

Integrace veřejné služby/seznamu do systému SAP

Integrace veřejně dostupných služeb z adresy https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_pub/izdr/izdr.faces do prostředí SAP. Poskytujeme jednoduchý program na kontrolu libovolných DIČ bez nutnosti předcházejícího uložení subjektu jako obchodního partnera:

Kontrola jednotlivých DIČ při zadávaní obchodního partnera

Při úpravě dat obchodního partnera zkontrolujeme, zda se zvolené DIČ nachází v seznamu nespolehlivých plátců DPH a tuto informaci uživatelům zobrazíme:

Hromadná periodická kontrola DIČ na úrovni kmenových dat

Samostatný program zkontroluje kompletní seznam obchodních partnerů a jejich DIČ na základě aktuálně publikovanému seznamu nespolehlivých plátců DPH:

Hromadná kontrola DIČ

Ukládání protokolů o kontrolách a jejich využití

Veškeré kontroly DIČ se průběžně ukládají a používají v dalším zpracování. Zároveň slouží jako podklad pro dodržování omezení, které si poskytovatel služby stanovil. Poskytujeme možnost upravovat parametry služby podle potřeby pomocí jednoduchých nastavení:

Ukládání protokolů

Kontakty

Martin Diviš

Martin Diviš

vedoucí partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 602 749 934

Vladimír  Jaroš

Vladimír Jaroš

Digital Enablement, PwC Česká republika

Tel: +420 734 527 144

Tomáš Vlk

Tomáš Vlk

Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 737 718 281

Vlastimil Košík

Vlastimil Košík

SAP & Tools, PwC Česká republika

Tel: +420 730 184 612