Clo

Vstup České republiky do EU sice odstranil celní řízení pro transakce v rámci unie, na ČR se ale nyní vztahuje soustava unijních předpisů upravujících obchod se státy mimo EU.

Nedodržení nebo porušení těchto pravidel může vést k přísným finančním postihům, jako jsou například pokuty za nesprávnou aplikaci celních sazeb nebo nemožnost nárokovat vrácení dovozní DPH. Tým odborníků PwC vám pomůže vyřešit veškeré nejasnosti a obtíže spojené s výkladem a aplikací celních předpisů a sazebníků.

Naše služby

 • posouzení správného sazebního zařazení zboží
 • asistence při stanovení celní hodnoty
 • poradenství týkající se odkladu platby cla
 • poradenství při určování původu zboží
 • asistence při realizaci různých celních režimů
 • poradenství při aplikaci zjednodušených celních řízení
 • poradenství při přípravě elektronického celního prohlášení a při elektronické výměně informací
 • asistence s certifikací tzv. Oprávněného hospodářského subjektu
 • poradenství při rozhodování o aplikaci jednotlivých celních předpisů a požadavků
 • asistence při žádostech o poskytnutí výjimky či o vrácení cel
 • podpora při žádostech o celní úlevy v rámci systému investičních pobídek
 • spolupráce při tvorbě a realizaci nových strategií s cílem maximalizovat zisky z prodeje a distribuce zboží
 • analýza obchodních postupů za účelem snížení nákladů na zahraniční obchod
 • studie dopadů dovozu zboží ze zemí, na něž se vztahují preferenční celní režimy
 • podpora při veškerých jednáních s celními a finančními úřady

Kontakty

Martin Diviš

Martin Diviš

vedoucí partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 602 749 934