Ako optimalizovať ľudský kapitál?

Sú vaši ľudia vašou konkurenčnou výhodou?

Vaši najlepší zamestnanci sú kľúčom k úspechu vašej firmy. Máte vo firme stratégiu na udržanie kľúčových ľudí?

Systémy odmeňovania sa môžu často zdať príliš komplexné a ich implementácia pre súkromnú firmu ako nákladná. Pre zamestnancov je však dôležité vedieť, že ich prínos je docenený.

Náš tím vám pomôže:

  • vytvoriť efektívne programy odmeňovania,
  • nastaviť program benefitov,
  • zistiť spokojnosť vašich ľudí,
  • zistiť, či platíte svojich ľudí dobre a adekvátne v porovnaní s ich hodnotou na trhu práce.