Expanzia: Ako vstúpiť na zahraničný trh?

Nech nie sú geografické hranice prekážkou, ale výzvou

Expanzia podnikania do zahraničia môže priniesť nespočetné množstvo príležitostí pre rast. Paradoxne, globálna expanzia vyžaduje znalosť lokálnych pomerov. Expanzia do zahraničia so sebou prináša súbor špecifických výziev, ako napríklad manažment dodávateľského reťazca, výroby, budovanie zákazníckej základne a vytvorenie štruktúry. Navyše sa budete musieť popasovať aj s novými finančnými a daňovými pravidlami a v neposlednom rade s novou kultúrou na pracovisku, ktorá výrazne ovplyvní váš spôsob riadenia ľudských zdrojov.

Náš tím vám pomôže:

  • vypracovať stratégiu rastu na medzinárodných trhoch tak, aby podporovala vaše korporátne ciele,
  • vypracovať stratégiu vstupu na nový trh,
  • poradíme vám pri medzinárodných fúziách a akvizíciách,
  • vytvoriť multi-národnú daňovú stratégiu a plány.