Aká je aktuálna situácia na trhu v odmeňovaní?

Zobraziť túto stránku v: English

Srdečne Vás pozývame do ďalšieho ročníka PayWell, nástroja na plánovanie odmeňovania, ktorý už po 25. krát otvára oddelenie Poradenstva pre ľudské zdroje spoločnosti PwC.

Ak máte záujem o bližšie informácie, radi sa s Vami osobne stretneme, prípadne, prosím, kontaktujte Janu Steskálovú, tel.: +421 911 620 534

Radi by ste mali vo svojich rukách nástroj, ktorý vám pomôže pri riadení ľudského kapitálu? Zaujímajú vás trendy v personálnej politike a stratégií?

Interaktívna štúdia PayWell – nástroj na plánovanie odmeňovania poskytuje aktuálny prehľad situácie v odmeňovaní na trhu vrátane informácií a trendov týkajúcich sa personálnej politiky a stratégie. Máme zmapovaných takmer 500 pracovných pozícií.

Výstupy zo štúdie vám pomôžu efektívne plánovať odmeňovania vašich zamestnancov, uspieť v konkurencii o získanie, udržanie a motiváciu kvalitných pracovníkov. Pomáhajú tiež pri prehodnocovaní stratégie odmeňovania, vrátane klasifikácie pracovných pozícií, prípravy rozpočtu mzdových nákladov, vytvárania štruktúry a úrovní platov, identifikácie nefinančných stimulov, návrhov riešení v súvislosti s daňovou optimalizáciou, či prepojenia odmeňovania na hodnotenie výkonu zamestnancov.

Čo všetko dostanete

Výstupy projektu PayWell sú k dispozícii on-line v slovenskom a anglickom jazyku. Kompletný výstup obsahuje:

  • JobPage – prehľadná analýza miezd pre danú pozíciu usporiadaná na jednom liste (formát A4)
  • Individuálne porovnanie – nástroj, ktorý umožňuje interaktívne porovnávať platové údaje spoločnosti s trhovými dátami a podľa potreby ich modelovať
  • Správa o zamestnaneckých výhodách - prehľadne obsahovo a graficky spracované analýzy poskytujú pohľad na benefity poskytované na slovenskom trhu, v sektoroch a podľa pracovných kategórií
  • Individuálne porovnanie poskytovaných benefitov - porovnanie balíka poskytovaných benefitov vo vašej spoločnosti s celým trhom aj sektorom
  • Materiály zaoberajúce sa aktuálnou pracovnou legislatívou
  • Katalógy pracovných pozícií s popismi práce
  • Prílohy - aktuálne trendy v riadení ľudských zdrojov

Ako ste na tom v porovnaní s vašou konkurenciou?

Porovnajte sa s ďalšími spoločnosťami vo vašom sektore a zistite, ktoré indikátory riadenia ľudských zdrojov majú vplyv na finančné výsledky vašej spoločnosti.

Zistite viac o štúdií HR Controlling

Výsledky platovej štúdie PayWell 2016

 

Pre viac informácií kontaktuje Janu Steskálovú, tel.: +421 911 620 534.