Trendy v poisťovníctve

View this page in: English Napriek špecifikám, ktoré nepochybne slovenský poistný trh má, je zo strategického pohľadu pre poisťovne nevyhnutné prispôsobiť sa globálnym trendom, ktoré na ne vplývajú.