PwC's Academy Latvija

Esi izcils savā nozarē! Piedāvājam mācību programmas kvalifikācijas celšanai nodokļu, grāmatvedības, juridiskajās un informācijas drošības jomās, kā arī izstrādājam individuālas mācību programmas tieši Jūsu uzņēmuma vajadzībām. Mācības notiek pieredzējušu un augsti kvalificētu PwC lektoru vadībā.

Aicinām iesaistīties Digitālās akadēmijas veidošanā! PwC's Academy ietvaros uzsākam jaunu praktisku mācību kursa ciklu, ar kura palīdzību ikvienam ir iespēja attīstīt digitālās prasmes ikdienas lietošanai. Piemēram, grāmatvedības vai jebkuru citu pienākumu veikšanā, kur datu apstrāde aizņem daudz laika vai kur nepieciešams regulāri veikt atkārtotas vai līdzīgas darbības un procesus. Lai kursa programmā ikviens rastu sev aktuālus risinājumus, aicinām iesūtīt Jūsu situāciju piemērus, kuri aizņem pārāk daudz laika vai ir citā veidā neefektīvi procesi, kuriem Jūs vēlētos rast risinājumu.

Aptauja

 

PwC's DIGITAL ACADEMY LATVIJA

 

  Vebinārs Norise   Cena
  Modulis 1 
Datu apstrāde un efektīva Excel funkcionalitātes izmantošana

Modulis 2
EDS un citu datu apstrāde ar Excel un Power query

Modulis 3
Vadības atskaites un to vizualizācija
Videoieraksts23.02.2023.

14.00 - 16.00


23.03.2023.

14.00 - 16.00
 

Dalība vienā modulī 
130 EUR + PVN

 

Dalība divos moduļos 
230 EUR + PVN

 

Dalība trīs moduļos 
340 EUR + PVN


Ja kāds no moduļiem jau noticis, un vēlaties iegādāties notikušo moduli kopā ar kādu no nākošajiem moduļiem, izdevīgā iegādes cena ir spēkā. Par notikušo moduli nodrošināsim videoierakstu.

 

PwC's ESG ACADEMY LATVIJA

 

 

Modulis 1 
Ilgtspējas loma un nozīme uzņēmējdarbībā

Modulis 2
Ilgtspējas jomas normatīvais regulējums un aktuālās prasības

Modulis 3
Ilgtspējas pārskata izveide un ieteikumi veiksmīgākai tā sagatavošanai

Videoieraksts16.02.2023.

10.00 - 12.00


16.03.2023.

10.00 - 11.30

 

Dalība vienā modulī 
115 EUR + PVN

 

Dalība divos moduļos 
195 EUR + PVN

 

Dalība trīs moduļos 
280 EUR + PVN

 

Ja kāds no moduļiem jau noticis, un vēlaties iegādāties notikušo moduli kopā ar kādu no nākošajiem moduļiem, izdevīgā iegādes cena ir spēkā. Par notikušo moduli nodrošināsim videoierakstu.

 

NODOKĻU PAMATKURSS

 

  Pievienotās vērtības nodoklis 
(Nodokļu pamatkursa modulis)
11.01.2023. - 01.03.2023.
14.00 - 17.30, trešdienās

Tiešsaistē
 

900 EUR + PVN
30 akadēmiskās stundas / 8 nodarbības

* mācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos

Ja kāda no nodarbībām jau notikusi, un vēlaties iegādāties pilnu mācību moduli, par notikušajām nodarbībām nodrošināsim videoierakstus.

  Uzņēmumu ienākuma nodoklis 
(Nodokļu pamatkursa modulis)
08.03.2023. - 19.04.2023.
14.00 - 17.30, trešdienās

Tiešsaistē
 

780 EUR + PVN  
26 akadēmiskās stundas / 7 nodarbības

* mācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos

  VID kontroles pasākumi
(Nodokļu pamatkursa modulis)
26.04.2023.
14.00 - 16.15

Tiešsaistē
 

90 EUR + PVN
Bezmaksas
, ja iegādājaties pilnu Nodokļu pamatkursu, kā arī moduļu "Nodokļi fiziskās personas ienākumiem," "Pievienotās vērtības nodoklis" un "Uzņēmumu ienākuma nodoklis" apmeklētājiem.

3 akadēmiskās stundas

  Ievads Latvijas nodokļu sistēmā
(Nodokļu pamatkursa modulis)
Videoieraksts  

70 EUR + PVN
Bezmaksas
, ja iegādājaties pilnu Nodokļu pamatkursu, kā arī moduļu "Nodokļi fiziskās personas ienākumiem," "Pievienotās vērtības nodoklis" un "Uzņēmumu ienākuma nodoklis" apmeklētājiem.

2 akadēmiskās stundas

  Nodokļi fiziskās personas ienākumiem 
(Nodokļu pamatkursa modulis)
Videoieraksts  

620 EUR + PVN
20 akadēmiskās stundas / 5 nodarbības 

* mācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos

  Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis
(Nodokļu pamatkursa modulis)
Videoieraksts   40 EUR + PVN
1 akadēmiskā stunda
  Nekustamā īpašuma nodoklis
(Nodokļu pamatkursa modulis)
Videoieraksts   40 EUR + PVN
1 akadēmiskā stunda
  Transfertcenas
(Nodokļu pamatkursa modulis)
Videoieraksts   70 EUR + PVN
2 akadēmiskās stundas
  Nodokļu pamatkurss - pilna 6 mēnešu mācību programma

19.10.2022. - 26.04.2023.
14.00 - 17.30, trešdienās

Notikušajām nodarbībām pieejami videoieraksti.

  2190 EUR + PVN

91 akadēmiskā stunda
25 nodarbības
12 moduļi

* mācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos

 

 

VEBINĀRU VIDEOIERAKSTI

 

 

Nodokļi Nodokļu piemērošana sociālo tīklu konkursiem Videoieraksts   45 EUR + PVN
1 akadēmiskā stunda
Bonusā - dokumentu noformēšanas sagataves
  Nodokļu piemērošanas skaidrojumi darbinieku kustībai no Latvijas un uz Latviju Videoieraksts   120 EUR + PVN
4 akadēmiskās stundas 
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)
  Klientu lojalitātes un darbinieku motivēšanas veicināšanas izdevumi Videoieraksts

  105 EUR + PVN
6 akadēmiskās stundas 
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)
  Uzņēmumu reorganizācija - vai un kā to iespējams paveikt paša uzņēmuma spēkiem? Videoieraksts   75 EUR + PVN
65 EUR + PVN MindLink.lv abonentiem

3 akadēmiskās stundas
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)
  Kā sagatavoties VID AML pārbaudei Videoieraksts   50 EUR + PVN
4 akadēmiskās stundas
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)
  Nodokļu jaunumi 2022 Videoieraksts   50 EUR + PVN
3 akadēmiskās stundas
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)
Transfertcenas Transfertcenu ABC Videoieraksts   50 EUR + PVN
3 akadēmiskās stundas
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)
  Transfertcenu aspekti un riski preču izplatītājiem, vairumtirgotājiem Videoieraksts   50 EUR + PVN
3 akadēmiskās stundas
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)
  Transfertcenu aspekti un riski loģistikas un centrālās noliktavas pakalpojuma sniedzējam Videoieraksts   50 EUR + PVN
3 akadēmiskās stundas
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)
  Nemateriālo aktīvu transfertcenu aspekti Videoieraksts   50 EUR + PVN
3 akadēmiskās stundas
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)
Grāmatvedība

Bezmaksas ievadlekcija PwC Digitālās Akadēmijas satura apskatam

Videoieraksts   Bezmaksas
1 akadēmiskā stunda
(videoieraksts)
  IFRS jaunumi Videoieraksts  

40 EUR + PVN
3 akadēmiskās stundas
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)    

  IAS 37 Uzkrājumi, iespējamās saistības un aktīvi Videoieraksts   40 EUR + PVN
3 akadēmiskās stundas
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)    
  Konsolidācijas pamati Videoieraksts   80 EUR + PVN
7 akadēmiskās stundas
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)   
  Konsolidācija - sarežģītāki gadījumi un praktiski piemēri Videoieraksts  

80 EUR + PVN
7 akadēmiskās stundas
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)    

Risku vadība NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma Videoieraksts   80 EUR + PVN 
3 akadēmiskās stundas
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)
  Risku vadība Videoieraksts   50 EUR + PVN
3 akadēmiskās stundas
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)

 

 

MĀCĪBAS ANGĻU VALODĀ

 

 

  ESG awareness E-learning    
  ACCA DipIFR course packages      
  CIMA CFO program From 13 February 2023    


Informācija par pieteikšanos vebināriem

Dalību reģistrē, aizpildot pieteikuma formu, kas pieejama katra vebināra aprakstā. Dalībnieka reģistrācijas apstiprinājumu nosūtām e-pastā. Ja rodas kādi jautājumi, aicinām sazināties ar mums: lv_pwckursi@pwc.comlinda.grasmane@pwc.com, t. +371 67094400.

Ja vebināram nereģistrējas pietiekams skaits dalībnieku, tas var tikt pārcelts uz vēlāku laiku vai atcelts. Par vebināra pārcelšanu reģistrējušos dalībniekus informē savlaicīgi, vienlaikus mēģinot vienoties par savstarpēji pieņemamu norises laiku. 

Lektori

Vebināru lektori ir pieredzējuši un augsti kvalificēti PwC Latvijas biroja speciālisti. Atsevišķiem vebināru moduļiem var tikt piesaistīti ārējie lektori.

Norēķini 

Rēķinu par dalību vebinārā nosūtām uz pieteikumā reģistrēto e-pasta adresi. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Atsaucot savu dalību vēlāk nekā piecas dienas pirms vebināra, dalība netiek anulēta un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā. 

Individuāli izstrādāti vebināri / semināri / kursi / mācības uzņēmumiem 

Piedāvājam programmā iekļautos vai citus ar mūsu darbības jomu saistītus vebinārus vai mācību programmas pielāgot tieši Jūsu uzņēmuma vajadzībām, kā arī vadīt un pielāgot mācības uzņēmuma nokomplektētām grupām. Aicinām sazināties ar mums: lv_pwckursi@pwc.com, linda.grasmane@pwc.com, t. +371 67094400.

Sazinieties ar mums

Inga Ķempele

Inga Ķempele

Projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Linda Grasmane

Linda Grasmane

Projektu koordinatore, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums