Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

PwC's Academy Latvija

Esi izcils savā nozarē! Piedāvājam mācību programmas kvalifikācijas celšanai nodokļu, grāmatvedības, juridiskajās un informācijas drošības jomās, kā arī izstrādājam individuālas mācību programmas tieši Jūsu uzņēmuma vajadzībām. Mācības notiek pieredzējušu un augsti kvalificētu PwC lektoru vadībā.

PwC's Academy vebināri

  Vebinārs Norise Cena
Nodokļu un juridiskie jautājumi Klientu lojalitātes un darbinieku motivēšanas veicināšanas izdevumi 2022. gada 28. septembris
Tiešsaistē
90 EUR + PVN līdz 5. septembrim
105 EUR + PVN no 6. septembra
6 akadēmiskās stundas 
  Nodokļu piemērošanas skaidrojumi darbinieku kustībai no Latvijas un uz Latviju 2022. gada 5. oktobris
Tiešsaistē

110 EUR + PVN līdz 5. septembrim
120 EUR + PVN no 6. septembra
4 akadēmiskās stundas 

  Uzņēmumu reorganizācija - vai un kā to iespējams paveikt paša uzņēmuma spēkiem? Video ieraksts 75 EUR + PVN
65 EUR + PVN MindLink.lv abonentiem

3 akadēmiskās stundas
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)
  Kā sagatavoties VID AML pārbaudei Video ieraksts 50 EUR + PVN
4 akadēmiskās stundas
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)
  Nodokļu jaunumi 2022 Video ieraksts 50 EUR + PVN
3 akadēmiskās stundas
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)
Transfertcenas Transfertcenu ABC Video ieraksts 50 EUR + PVN
3 akadēmiskās stundas
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)
  Transfertcenu aspekti un riski preču izplatītājiem, vairumtirgotājiem Video ieraksts 50 EUR + PVN
3 akadēmiskās stundas
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)
  Transfertcenu aspekti un riski loģistikas un centrālās noliktavas pakalpojuma sniedzējam Video ieraksts 50 EUR + PVN
3 akadēmiskās stundas
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)
  Nemateriālo aktīvu transfertcenu aspekti Video ieraksts 50 EUR + PVN
3 akadēmiskās stundas
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)
Nodokļu pamatkurss Nodokļu pamatkurss - pilna programma Video ieraksti - 6 mēnešu mācību programma 1800 EUR + PVN 
83 akadēmiskās stundas
12 moduļi
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)

* mācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos
  Ievads Latvijas nodokļu sistēmā
(Nodokļu pamatkursa modulis)
Video ieraksts 35 EUR + PVN
Bezmaksas
, ja iegādājaties kādu no Nodokļu pamatkursa moduļiem

2 akadēmiskās stundas
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)
  Nodokļi fiziskās personas ienākumiem 
(Nodokļu pamatkursa modulis)
Video ieraksts 350 EUR + PVN
5 nodarbības
20 akadēmiskās stundas
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)

* mācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos
  Pievienotās vērtības nodoklis 
(Nodokļu pamatkursa modulis)
Video ieraksts
690 EUR + PVN 
7 nodarbības
28 akadēmiskās stundas
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)

* mācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos
  Uzņēmumu ienākuma nodoklis 
(Nodokļu pamatkursa modulis)
Video ieraksts
530 EUR + PVN
6 nodarbības
24 akadēmiskās stundas 
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)

* mācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos
  Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis
(Nodokļu pamatkursa modulis)
Video ieraksts 25 EUR + PVN
1 akadēmiskā stunda
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)
  Nekustamā īpašuma nodoklis
(Nodokļu pamatkursa modulis)
Video ieraksts 25 EUR + PVN
1 akadēmiskā stunda
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)
  Transfertcenas
(Nodokļu pamatkursa modulis)
Video ieraksts 25 EUR + PVN
1 akadēmiskā stunda
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)
  Mikrouzņēmumu nodoklis
(Nodokļu pamatkursa modulis)
Video ieraksts 25 EUR + PVN
1 akadēmiskā stunda
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)
  Muitas nodoklis
(Nodokļu pamatkursa modulis)
Video ieraksts 25 EUR + PVN
1 akadēmiskā stunda
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)
  Akcīzes nodoklis
(Nodokļu pamatkursa modulis)
Video ieraksts 25 EUR + PVN
1 akadēmiskā stunda
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)
  Dabas resursu nodoklis
(Nodokļu pamatkursa modulis)
Video ieraksts 25 EUR + PVN
1 akadēmiskā stunda
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)
  VID kontroles pasākumi
(Nodokļu pamatkursa modulis)
Video ieraksts

35 EUR + PVN
Bezmaksas
, ja iegādājaties kādu no Nodokļu pamatkursa moduļiem

2 akadēmiskās stundas
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)

Ilgtspēja (ESG) Ilgtspēja šķērsgriezumā - ieskats ESG jomās Video ieraksts 50 EUR + PVN
2 akadēmiskās stundas
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)
Grāmatvedība IFRS jaunumi Video ieraksts

40 EUR + PVN
3 akadēmiskās stundas
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)    

  IAS 37 Uzkrājumi, iespējamās saistības un aktīvi Video ieraksts 40 EUR + PVN
3 akadēmiskās stundas
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)    
  Konsolidācijas pamati Video ieraksts 80 EUR + PVN
7 akadēmiskās stundas
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)   
  Konsolidācija - sarežģītāki gadījumi un praktiski piemēri Video ieraksts

80 EUR + PVN
7 akadēmiskās stundas
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)    

Risku vadība NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma Video ieraksts 80 EUR + PVN 
3 akadēmiskās stundas
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)
  Risku vadība Video ieraksts 50 EUR + PVN
3 akadēmiskās stundas
(video ieraksts + prezentācijas materiāli)
Mācības angļu valodā IFRS Update 2022 2022. gada 17. novembrī
Tiešsaistē
250 EUR + PVN
8 akadēmiskās stundas
  ESG awareness E-learning 198 EUR + PVN
6 moduļi
Iespējama arī atsevišķu moduļu iegāde
(32 - 50 EUR + PVN)


Informācija par pieteikšanos vebināriem

Dalību reģistrē, aizpildot pieteikuma formu, kas pieejama katra vebināra aprakstā. Dalībnieka reģistrācijas apstiprinājumu nosūtām e-pastā. Ja rodas kādi jautājumi, aicinām sazināties ar mums: lv_pwckursi@pwc.comlinda.grasmane@pwc.com, t. +371 67094400.

Ja vebināram nereģistrējas pietiekams skaits dalībnieku, tas var tikt pārcelts uz vēlāku laiku vai atcelts. Par vebināra pārcelšanu reģistrējušos dalībniekus informē savlaicīgi, vienlaikus mēģinot vienoties par savstarpēji pieņemamu norises laiku. 

Lektori

Vebināru lektori ir pieredzējuši un augsti kvalificēti PwC Latvijas biroja speciālisti. Atsevišķiem vebināru moduļiem var tikt piesaistīti ārējie lektori.

Norēķini 

Rēķinu par dalību vebinārā nosūtām uz pieteikumā reģistrēto e-pasta adresi. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Atsaucot savu dalību vēlāk nekā piecas dienas pirms vebināra, dalība netiek anulēta un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā. 

Individuāli izstrādāti vebināri / semināri / kursi / mācības uzņēmumiem 

Piedāvājam programmā iekļautos vai citus ar mūsu darbības jomu saistītus vebinārus vai mācību programmas pielāgot tieši Jūsu uzņēmuma vajadzībām, kā arī vadīt un pielāgot mācības uzņēmuma nokomplektētām grupām. Aicinām sazināties ar mums: lv_pwckursi@pwc.com, linda.grasmane@pwc.com, t. +371 67094400.

Sazinieties ar mums

Inga Ķempele

Inga Ķempele

Projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Linda Grasmane

Linda Grasmane

Projektu koordinatore, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums