PwC's Academy Latvija

Mācību programmas kvalifikācijas celšanai nodokļu, grāmatvedības, juridiskajās, ilgtspējas (ESG), automatizācijas (Digital), risku vadības u.c. jomās. Izstrādājam arī individuālas mācību programmas tieši Jūsu uzņēmuma vajadzībām. Mācības vada pieredzējuši un augsti kvalificēti PwC lektori. Nodarbības notiek tiešsaistē jebkurā datorā ar interneta pieslēgumu, lai Jūs ērti varētu plānot savu laiku.

Vebināru kalendārs

 

Datums | Laiks

Cena

Valoda

Norise

 

Diversity Management: from Competence to Strategy

Module 1 | 10.09.2024.
 

Module 2 | 17.09.2024.

 

Module 3 | 24.09.2024. 

 

14.00 - 17.00

490 EUR + VAT (fee for all 3 modules = 9 hours)
If 2 or more representatives of the same organization apply for the training, we offer a 15% discount.
ENG Online Register
  Datums | Laiks Cena Valoda Norise  
Modulis Nr. 1
Ievads: Ilgtspējīga attīstība un tās loma uzņēmējdarbībā
1,5 stunda
Noticis 19.10.2023.                        
Viena moduļa cena
(videoieraksts un prezentācijas materiāli)
160 EUR + PVN                                                                                            
LAT Videoieraksts
Iegādāties
Modulis Nr. 2
Ilgtspējas stratēģiju izveide un ESG risku vadība - praktisks ceļvedis
1,5 stunda
Noticis 31.10.2023. 
Divu moduļu cena
(videoieraksts un prezentācijas materiāli)
260 EUR + PVN 
LAT Videoieraksts Iegādāties
Modulis Nr. 3
Ilgtspējas jomas normatīvais regulējums CSRD, ESRS un ES Taksonomija
2 stundas
Noticis 16.11.2023. 
Trīs moduļu cena 
(videoieraksts un prezentācijas materiāli)
360 EUR + PVN          
LAT Videoieraksts Iegādāties
Modulis Nr. 4
Ilgtspējas pārvaldība, piegādes ķēdes un pienācīga rūpība
1,5 stunda
Noticis 30.11.2023. 
Četru moduļu cena
(videoieraksts un prezentācijas materiāli)
460 EUR + PVN                        
LAT Videoieraksts Iegādāties
Modulis Nr. 5
Ilgtspējas pārskata izveide un ārējās pārbaudes (audits)
1,5 stunda
Noticis 14.12.2023.
Piecu moduļu cena 
(videoieraksts un prezentācijas materiāli)
560 EUR + PVN  
LAT Videoieraksts Iegādāties
Modulis Nr. 6
Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķini un to nozīme ilgtspējas ziņošanā
1,5 stunda
Noticis 25.04.2024.   
Sešu moduļu cena 
(videoieraksts un prezentācijas materiāli)
660 EUR + PVN  
LAT Videoieraksts Iegādāties

 

Datums | Laiks

Cena

Valoda

Norise

 

Bezmaksas ievadlekcija PwC Digitālās Akadēmijas satura apskatam 1 stunda Bezmaksas LAT Videoieraksts Reģistrēties

Modulis Nr. 1
Datu apstrāde un efektīva Excel funkcionalitātes izmantošana

1.5 stunda

Viena moduļa cena
(videoieraksts un materiāli)
130 EUR + PVN

LAT

Videoieraksts

Iegādāties

Modulis Nr. 2
EDS un citu datu apstrāde ar Excel un Power query
1.5 stunda Divu moduļu cena 
(videoieraksts un materiāli)
230 EUR + PVN
LAT Videoieraksts

Iegādāties

Modulis Nr. 3
Vadības atskaites un to vizualizācija
1.5 stunda Trīs moduļu cena 
(videoieraksts un materiāli)
340 EUR + PVN
LAT Videoieraksts

Iegādāties

 

Datums | Laiks

Cena

Valoda

Norise

 

Nodokļu pamatkurss
Iespēja izvēlēties pilnu kursu vai atsevišķus moduļus
12 moduļi
27 nodarbības
85 akadēmiskās stundas
Noticis 2023. gada novembrī - 2024. gada aprīlī

1752 EUR + PVN (2190 EUR - 20%) līdz 30.06.2024.
(mācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos) 

 

Bonusā 2 vebināri:
"Ievads Latvijas nodokļu sistēmā" (2 akad. stundas, videoieraksts, 70 EUR vērtībā)
"VID kontroles pasākumi" (3 akad. stundas, videoieraksts, 90 EUR vērtībā) 


Cenā iekļauti katras nodarbības materiāli un pareizo atbilžu faili.                                                              

LAT Videoieraksti Iegādāties

Nodokļi fiziskās personas ienākumiem

5 nodarbības
20 akadēmiskās stundas
Noticis 2023. gada novembrī

528 EUR + PVN (660 EUR - 20%) līdz 30.06.2024.
(mācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos) 

 

Bonusā 2 vebināri:
"Ievads Latvijas nodokļu sistēmā" (2 akad. stundas, videoieraksts, 70 EUR vērtībā)
"VID kontroles pasākumi (3 akad. stundas, videoieraksts, 90 EUR vērtībā) 

 

Cenā iekļauti katras nodarbības materiāli un pareizo atbilžu faili.

LAT Videoieraksti Iegādāties
Pievienotās vērtības nodoklis 7 nodarbības
28 akadēmiskās stundas
Noticis 2024. gada janvārī - februārī

720 EUR + PVN (900 EUR - 20%) līdz 30.06.2024.
(mācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos)

 

Bonusā 2 vebināri:
"Ievads Latvijas nodokļu sistēmā" (2 akad. stundas, videoieraksts, 70 EUR vērtībā)
"VID kontroles pasākumi (3 akad. stundas, videoieraksts, 90 EUR vērtībā) 

 

Cenā iekļauti katras nodarbības materiāli un pareizo atbilžu faili.

LAT Videoieraksti Iegādāties
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 6 nodarbības
24 akadēmiskās stundas
Noticis 2024. gada martā

624 EUR + PVN (780 EUR - 20%) līdz 30.06.2024.
(mācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos)

 

Bonusā 2 vebināri:
"Ievads Latvijas nodokļu sistēmā" (2 akad. stundas, videoieraksts, 70 EUR vērtībā)
"VID kontroles pasākumi (3 akad. stundas, videoieraksts, 90 EUR vērtībā) 

 

Cenā iekļauti katras nodarbības materiāli un pareizo atbilžu faili.

LAT Videoieraksti Iegādāties
Par kādiem nodokļiem grāmatvedim jādomā, ja uzņēmumā ir autotransports? 3 stundas
Noticis 29.02.2024.
130 EUR + PVN 
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)
LAT Videoieraksts Iegādāties
Nodokļu jaunumi 2024. gadā 2 stundas
Noticis 09.01.2024.
130 EUR + PVN 
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)
LAT Videoieraksts Iegādāties
Nodokļu un darba tiesību aktualitātes nodarbinātības jomā 2.5 stundas 115 EUR + PVN 
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)
LAT Videoieraksts Iegādāties

Darba samaksas un papildu labumu daudzveidība: tagadne vai nākotne? (angļu valodā)

2 stundas

Bezmaksas

ENG

Videoieraksts

 

Jauns pavērsiens uzņēmumu ienākuma aplikšanā ar nodokļiem - Pillar II

2 stundas

110 EUR + PVN 
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)

LAT

Videoieraksts

Iegādāties

Nodokļu piemērošana sociālo tīklu konkursiem

45 min

45 EUR + PVN 
(videoieraksts + prezentācijas materiāli + dokumentu noformēšanas sagataves)

LAT

Videoieraksts

Iegādāties

Nodokļu piemērošanas skaidrojumi darbinieku kustībai no Latvijas un uz Latviju

3 stundas

120 EUR + PVN 
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)

LAT

Videoieraksts

Iegādāties

Klientu lojalitātes un darbinieku motivēšanas veicināšanas izdevumi

4.5 stundas

105 EUR + PVN 
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)

LAT

Videoieraksts

Iegādāties

Uzņēmumu reorganizācija - vai un kā to iespējams paveikt paša uzņēmuma spēkiem?

2 stundas

75 EUR + PVN 
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)

LAT

Videoieraksts

Iegādāties

  Cena Valoda Norise  

Transfertcenu ABC (3.5 stundas)

Transfertcenu aspekti un riski preču izplatītājiem, vairumtirgotājiem (2 stundas)

Transfertcenu aspekti un riski loģistikas un centrālās noliktavas pakalpojuma sniedzējam (2 stundas)

Nemateriālo aktīvu transfertcenu aspekti (2 stundas)

 

Iekšgrupas pakalpojumi - potenciāli dārgs transfertcenu risks (2 stundas)

Transfertcenu noteikšana aizdevumu darījumos un to klupšanas akmeņi (2 stundas)

 

Viss aktuālais saziņā ar VID par transfertcenām (2 stundas)

 

Ikdienas transfertcenu jautājumi šeit un tagad (2 stundas)

1 vebināra videoieraksts 60 EUR + PVN      
2 vebināru videoieraksti 55 EUR + PVN / katrs
3 un vairāk vebināru videoieraksti 50 EUR + PVN / katrs                                                                       

(videoieraksti + prezentāciju materiāli)                                              

LAT Videoieraksti Iegādāties
  Datums | Laiks Cena Valoda Norise  
Zināmais un nezināmais par e-rēķiniem Latvijā 1.5 stunda
Noticis 05.12.2023.     
Bezmaksas LAT Videoieraksts Reģistrēties
IAS 37 Uzkrājumi, iespējamās saistības un aktīvi 2 stundas 40 EUR + PVN 
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)         
LAT Videoieraksts Iegādāties
Konsolidācijas pamati 5 stundas 80 EUR + PVN 
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)
LAT Videoieraksts Iegādāties
Konsolidācija - sarežģītāki gadījumi un praktiski piemēri 5 stundas 80 EUR + PVN 
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)
LAT Videoieraksts Iegādāties
  Datums | Laiks Cena Valoda Norise  
NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma 2 stundas 80 EUR + PVN
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)
LAT Videoieraksts Iegādāties
Risku vadība 2 stundas 50 EUR + PVN
(videoieraksts + prezentācijas materiāli)
LAT Videoieraksts Iegādāties
  Date | Time Fee Language Venue  
Lean Six Sigma
Lean Six Sigma is a management methodology that aims to increase quality, performance and customer satisfaction with lower costs. Its two main focuses are the systematic elimination of waste from every process in the company and only keeping activities that are of value to the customer.
May - December 2024                                                                                                                              From 621 EUR to 2199 EUR + VAT                                                                                                                                                                                                                                   ENG Online Register                                   
CIA: The Certified Internal Auditor® Module 3: online video, any time                                                                                                                                                                                                                                      1000 EUR / person + VAT                                     ENG Online and self-paced                                          Register

CIMA - Chartered Institute of Management Accountants

  • The Professional Qualification comprises 12 exams that are organised in three pillars and three levels.  
  • The three pillars (specific areas of knowledge) are Enterprise, Performance and Financial.    
  • The three levels are Operational, Management and Strategic. At each level candidates study subjects across the three pillars.
  • Each level consists of 3 objective test exams and culminates in a case study examination.
  • Objective Tests are 90 min long, computer based and available on demand at assessment centres or from home through online proctoring.
  • Case Study exams are 3 hours long and available in four windows throughout the year, also computer-based and available at exam centres or from home.
    ENG   Register
ACCA DipIFR course packages
1. ACCA DipIFR self-paced 5-day “All IFRS Standards” package
2. ACCA DipIFR self-paced 10-day full package - with self-paced practice exams and exam preparatory course
3. ACCA DipIFR self-paced full package with 12 live online sessions, tutor-led practice exams, and tutor-led exam preparation
4. ACCA DipIFR self-paced exam preparatory package with 7 live online sessions, tutor-led practice exam, and tutor-led exam preparatory course
Continuously From EUR 500 to 1200 + VAT ENG Self-paced and online Register
advantages 1

Kādēļ izvēlēties PwC’s Academy?

PwC lektori ir pieredzējuši konsultanti, kuri ikdienā konsultē dažādu nozaru uzņēmumus, labi izprot tirgus situāciju, nozaru izaicinājumus un iespējas, un dalās šajās zināšanās ar Jums. Mācību programmās piedāvājam gan vietējo, gan starptautisko pieredzi.

Mācību saturs balstīts praktiskos piemēros un nodrošina interaktīvu iesaisti, izmantojot mūsdienīgus tiešsaistes mācību rīkus, bagātīgu materiālu klāstu, kā arī iespēju uzdot jautājumus pieredzējušiem jomas profesionāļiem. Tas ļauj iegūtās zināšanas nekavējoties pielietot ikdienas darbā.

25 gadu pieredze publisko mācību kursu nodrošināšanā uzņēmumiem, uzņēmumu pārstāvjiem un privātpersonām.

40 mācību kursu portfolio ik gadu, ar vairāk kā 900 dalībnieku iesaisti mācību sezonas laikā.

Dalībnieki saņem PwC's Academy sertifikātu.

Pieejami vebināru videoieraksti, kurus varēsiet skatīties sev ērtā laikā un vietā.

Dalībnieku atsauksmēs lektoru darbs, satura pievienotā vērtība un organizatoriskais nodrošinājums novērtēti augstā līmenī.

Lektori

PwC’s Academy lektori ir pieredzējuši un kvalificēti jomas profesionāļi, kuri ikdienā strādā ar dažādu nozaru Latvijas un starptautiskiem uzņēmumiem, iesaistās normatīvo aktu izstrādē un apspriešanā ar valsts pārvaldes iestādēm, labi orientējas gan Latvijas, gan ārvalstu likumvidē, nodokļu sistēmās, dažādos digitālos risinājumos, kā arī veicina ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību. Atsevišķiem vebināriem var tikt piesaistīti profesionāli ārējie lektori.

Jautājumi

Pieteikuma anketā ir iespēja iesūtīt jautājumus lektoriem. Iespēju robežās atbildes tiks sniegtas vebināru laikā. Ja vebināra gaitā radīsies papildu jautājumi, aicināsim tos iesūtīt vai jautāt mutiski vebināra laikā.

Individuāli izstrādāti vebināri | semināri | kursi | mācības uzņēmumiem

Piedāvājam programmā iekļautos vai citus ar mūsu darbības jomu saistītus vebinārus vai mācību programmas pielāgot tieši Jūsu uzņēmuma vajadzībām, kā arī vadīt un pielāgot mācības uzņēmuma nokomplektētām grupām. Lūdzu, sazinieties ar
linda.grasmane@pwc.com
vai lv_pwckursi@pwc.com

Pieteikšanās

Dalību reģistrē, aizpildot pieteikuma formu, kas pieejama katra vebināra aprakstā. Pēc pieteikuma iesniegšanas Jūs saņemsiet e-pastu ar lūgumu apstiprināt reģistrāciju (pārbaudiet arī Spam un Promotions pastkastītes). Kad apstiprināsiet reģistrāciju, saņemsiet informāciju par vebināru/-iem.

Vebināra tiešsaistes pieslēgšanās saiti saņemsiet 1 dienu pirms vebināra.

Ja iegādājaties vebināra videoierakstu, tas būs pieejams 3 mēnešus pēc vebināra saites nosūtīšanas.

Ja piesakāties tiešsaistes vebināram, bet nevarat plānotajā laikā pieslēgties, saņemsiet videoierakstu.

Dalību tiešsaistes un klātienes vebināros atsaukt var ne vēlāk kā 5 dienas pirms vebināra. Vēlāka atsaukuma gadījumā, dalība netiek anulēta un rēķins ir jāapmaksā norādītajā termiņā.

Ja vebināram nereģistrējas pietiekams skaits dalībnieku, tas var tikt pārcelts uz vēlāku laiku vai atcelts. Par vebināra pārcelšanu reģistrējušos dalībniekus informē savlaicīgi, vienlaikus mēģinot vienoties par savstarpēji pieņemamu norises laiku.

Norēķini

Rēķinu nosūtīsim uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Aizpildot rēķina maksātāja laukus pieteikuma formā, Jūs apstiprināt, ka rēķina apmaksu veiks norādītais uzņēmums/privātpersona. Ja rēķina apmaksu veiks cits uzņēmums/privātpersona, par pakalpojumu tiks aprēķināta papildu maksa 70 EUR apmērā un nosūtīta vēl vienā rēķinā.

Kontaktinformācija

Ja pēc pieteikuma nosūtīšanas, nesaņemat apstiprinājuma e-pastu vai ja vēlaties uzdot precizējošus jautājumus, lūdzu, sazinieties ar
linda.grasmane@pwc.com
vai lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

Inga Ķempele

Inga Ķempele

Projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Linda Grasmane

Linda Grasmane

Projektu koordinatore, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Anta  Ošiņa

Anta Ošiņa

Automatizācijas projektu speciāliste, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums