Atklātības ziņojums

PwC Atklātības ziņojuma mērķis ir iepazīstināt Jūs ar mūsu pieeju revīzijas pakalpojumu nodrošināšanā un pasākumiem, kurus mēs veicam, lai attīstītu mūsu revīzijas un citu profesionālo biznesa pakalpojumu kvalitāti, ieguldot mūsu darbiniekos, tehnoloģijās un procesos. Lai gan PwC ir daudznozaru uzņēmums, atklātības ziņojums galvenokārt ietver informāciju par mūsu revīzijas pakalpojumu praksi un saistītajiem pakalpojumiem. Atklātības ziņojums sagatavots saskaņā ar ES regulas Nr. 537/2014 13. panta prasībām un Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likuma prasībām.

Sazinieties ar mums

PwC Latvija

Marijas iela 2a, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums