Transfertcenu pakalpojumi

PwC transfertcenu komanda ir gatava apspriest arvien jaunus transfertcenu jautājumus un veicināt drosmīgus risinājumus transfertcenu noteikšanas praksē

Tax Justice Network norādīts: transfertcenu noteikšana nav pati par sevi nelikumīga vai vienmēr ļaunprātīga. Taču nelikumīga ir tirgus vērtībai neatbilstošas transfertcenas noteikšana, ko sauc arī par transfertcenas ļaunprātīgu sagrozīšanu.

Pēdējos gados transfertcenu noteikšana neapšaubāmi ir kļuvusi par vienu no svarīgākajiem starptautisko nodokļu jautājumiem, ar kuru saskaras starptautiskas uzņēmumu grupas un nodokļu administrācijas.

TC noteikšanas prasības pārsvarā attiecas uz pārrobežu darījumiem. Ja Latvijas tirgū ir ienākusi starptautiska uzņēmumu grupa, piemēram, izveidojot, pievienojot vai iegādājoties Latvijas meitas uzņēmumu vai izveidojot pastāvīgo pārstāvniecību (PP) Latvijā, un šis meitas uzņēmums vai PP veic darījumus ar citiem grupas dalībniekiem (arī jebkurām citām personām, piemēram, ģimenes locekļiem vai nozīmīgiem individuālajiem akcionāriem), tad savstarpējos darījumos piemērotās TC var tieši ietekmēt saistīto personu peļņas vai zaudējumu noteikšanu, un ir svarīgi sniegt informāciju par to, kā šīs TC tiek noteiktas praksē.

Tātad, ja uzņēmumu grupai ir ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekama klātbūtne Latvijā, tad TC regulē Latvijas nodokļu tiesību akti.

 

Lai aizsargātu tiešo nodokļu bāzi, nesaistītu personu darījuma princips Latvijā ir spēkā jau kopš 1995. gada. Taču ar grozījumiem Latvijas normatīvajos aktos, kas piemērojami saistīto personu darījumiem, kas veikti, sākot ar pārskata periodu, kas sākas 2018. gadā, ir ieviests diferencētāks tvērums saistīto personu definīcijai un ir noteiktas īpašas administratīvās prasības TC noteikšanas dokumentācijai:

  • Konceptuāli jaunais UIN maksāšanas režīms nosaka UIN maksātāja pienākumu ar UIN apliekamajā bāzē ietvert ne tikai sadalīto peļņu, bet arī peļņu vai maksājumus, ko uzskata par nosacītu peļņas sadali. UIN likuma 4. panta otrās daļas 2. punkta e) apakšpunktā ir noteikts princips, ka darījumos ar saistītām personām gūtie ienākumi nedrīkst būt zem tirgus cenas (vērtības), bet veiktie izdevumi – virs tirgus cenas (vērtības). Šo iztrūkumu vai pārsniegumu uzskata par nosacītu peļņas sadali un iekļauj ar UIN apliekamajā bāzē.
  • Pārskatītais TC dokumentācijas standarts likuma “Par nodokļiem un nodevām” 152. pantā ietver jaunas TC dokumentāciju regulējošās tiesību normas un nosaka īpašu TC subjektu loku – UIN maksātājus (rezidentus vai PP), kam noteiktos gadījumos ir pienākums sagatavot TC dokumentāciju, lai pamatotu kontrolēto darījumu cenas (vērtības) atbilstību tirgus cenai (vērtībai).

Transfertcenu praktiskais ceļvedis

Aicinām iepazīties ar PwC izstrādāto Ceļvedi, kas sniedz praktiskas rekomendācijas saistīto personu darījumu deklarēšanā UIN vajadzībām un dokumentēšanā. Tālākās norādes attiecas uz TC deklarēšanu un dokumentēšanu un iecerētas galvenokārt, lai palīdzētu uzņēmumu darbiniekiem, kuru kompetencē ietilpst TC vērtēšanas jautājumu tehniskā interpretācija. Šīs norādes nesniedz galīgu interpretāciju saistīto personu darījumu vērtēšanā un TC jautājumu risināšanā.

Pirmajā solī pārbauda, vai UIN maksātājam ir saistītas personas. Added text

Lasīt vairāk

Otrais solis nosaka pienākumu pārliecināties, vai starp saistītām personām ir veikti darījumi, pastāv komerciālās vai finanšu attiecības.

Ja jā, tad UIN deklarācijā norāda saistīto personu darījumu vērtības kopsummu.

Lasīt vairāk

Trešajā solī noskaidro, vai ar UIN apliekamajā bāzē tiks ietverta nosacīti sadalītā peļņa, kas radusies darījumos ar saistītām personām (TC korekcija).

Ja jāveic korekcija, tad UIN deklarācijā norāda saistīto personu darījumu vērtības starpību.

 

Lasīt vairāk

Ceturtajā solī pārliecinās, vai UIN maksātājam rodas pienākums sagatavot un iesniegt TC dokumentāciju, lai pamatotu darījuma cenas (vērtības) atbilstību tirgus cenai (vērtībai).

Lasīt vairāk

Piedāvājam funkcionālu atbalsta rīku "Transfertcenu prasību kalkulators", kurā nodokļu maksātājs, atbildot uz konkrētiem jautājumiem, kā piemēram, identificējot, vai uzņēmumam pastāv darījumi ar saistītām personām, kādas ir ar šīm personām veikto darījumu summas, var gūt atbildi - kāda ar saistītajām personām veikto darījumu kopējās vērtības summa ir jāatspoguļo UIN deklarācijā, kā arī vai un kāda formāta TC dokumentāciju tam ir pienākums sagatavot un iesniegt nodokļu administrācijai. 

Klikšķini šeit, lai piekļūtu Transfertcenu prasību kalkulatoram

Mēs piedāvājam

Transfertcenu dokumentācijas sagatavošana

TC dokumentācija ir specifiska dokumentācija, ko sagatavojis UIN maksātājs un/vai tā konsultanti. Tās mērķis ir sniegt informāciju, kas vajadzīga, lai identificētu TC noteikšanas riskus un novērtētu UIN maksātāja atbilstību TC noteikšanas tiesību aktiem. Liela daļa informācijas, kas parasti iekļauta TC dokumentācijā, ir paredzēta, lai aprakstītu UIN maksātāja saimniecisko darbību un saistīto personu darījumu specifiku.

TC dokumentācija pamato UIN maksātāja TC atbilstību tirgus cenu principam, kā arī tajā ietvertos konstatējumus var izmantot, ja rodas jautājumi vai domstarpības ar saistītajām personām, mazākuma akcionāriem vai likumīgi ieinteresētām trešajām personām.

Kvalitatīvas un savlaicīgas TC dokumentācijas sagatavošanai ir nepieciešams ilgāks termiņš nekā viens mēnesis, ko parasti nosaka VID, pieprasot TC dokumentācijas iesniegšanu.

View more

Salīdzinošās analīzes pētījumi

View more

Iepriekšējas vienošanās iesnieguma sagatavošana

View more

Starptautiska uzņēmumu grupas pārskata par katru valsti sagatavošana

View more

UIN maksātāja finanšu datu segmentēšana

View more

Transfertcenu risku izvērtēšana

View more

Konsultācijas kontrolēto darījumu juridiskās formas pārskatīšanā

View more

Pārstāvība sarunās ar nodokļu administrāciju

View more

Transfertcenu aktualitātes

10/12/2019

FM un VID jaunais viedoklis par saistītu personu aizdevuma darījumu summas aprēķināšanu pārskata gadā

Esam rakstījuši par aktuālo jautājumu attiecībā uz saistīto personu aizdevuma vērtības aprēķināšanu pārskata gadā, kas ir būtisks, nosakot, vai nodokļu maksātājam rodas pienākums sagatavot un 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām iesniegt VID transfertcenu (TC) dokumentāciju. Tā kā saistīto personu darījumu dokumentācijas par 2018. pārskata gadu termiņš ir gandrīz klāt (2019. gada 31. decembris), PwC vērsās pie Finanšu ministrijas un VID ar lūgumu sniegt skaidrojumu par to. Šo institūciju vienotais viedoklis un PwC izpratne par skaidrojumu ir atspoguļota šajā rakstā...

26/11/2019

Transfertcenu dokumentācijas iesniegšana VID

Līdz ar 2019. kalendāra gada izskaņu daļai nodokļu maksātāju (NM) strauji tuvojas sagatavotās transfertcenu (TC) dokumentācijas iesniegšanas termiņš. Šajā rakstā – par termiņiem un iespējamiem tehniskiem šķēršļiem...

20/11/2019

Transfertcenu dokumentācija akciju iegādei un atsavināšanai – VID skaidrojums

Latvijas transfertcenu (TC) regulējums nosaka, ka pie noteiktām kontrolēto darījumu summām nodokļu maksātājam 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām jāsagatavo un jāiesniedz TC dokumentācija VID. Nesen VID sniedza būtisku skaidrojumu, ka aktīvu pirkšanas un pārdošanas darījums, iegūstot līdzdalību citas sabiedrības kapitālā, ir tiesību iegūšana uz citas sabiedrības kapitāla daļu (akcijām, daļām, pajām), un tas uzskatāms par darījumu...

29/10/2019

Grupas konts – transfertcenu aspekti

Noslēdzot mūsu rakstu sēriju par grupas konta (cash pool) transfertcenu (TC) aspektiem, šajā rakstā – par to, kādus datus un avotus praksē izmanto, lai noteiktu grupkonta dalībnieku atlīdzības apmēru (procentlikmi), noguldot un aizņemoties finanšu līdzekļus...

22/10/2019

Piemēros soda naudas par starptautiskas uzņēmumu grupas pārskata neiesniegšanu

Šā gada 1. oktobrī Ministru kabinets izskatīja un atbalstīja grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām,” lai piemērotu jaunu sodu par starptautiskas uzņēmumu grupas pārskata par katru valsti neiesniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā...

09/07/2019

“Māsas” uzņēmumu atbilstība saistītu personu statusam

Ar 2018. gada 1. janvāri būtiskas izmaiņas transfertcenu (TC) regulējumā attiecas arī uz saistītu personu identificēšanu, ar kurām veiktie darījumi uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātājam jādeklarē un jāanalizē TC dokumentācijā. Šajā rakstā – par to, vai “māsas” uzņēmumi ir uzskatāmi par saistītām personām, kā arī praktisks piemērs saistītu personu statusa noteikšanai...

Sazinieties ar mums

Tatjana Koncevaja

Tatjana Koncevaja

Transfertcenu nodaļas vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Zane Smutova

Zane Smutova

Transfertcenu projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums