Korporatīvā atbildība

Ar atbildīgu skatu nākotnē un vērtības radīšanu sabiedrībā

"Ekonomikas izaugsmei un sabiedrības progresam ir jābūt saistītam. Mēs veicam pārmaiņas, kas sākas ar mums, vienlaikus palīdzot attīstīt ekonomiku, lai sniegtu labumu sabiedrībai. Mēs risinām sociālās, vides un ekonomiskās problēmas caur vērtību un kultūras īstenošanu, būtisku lēmumu pieņemšanu, kā arī rīkojoties atbildīgā un caurspīdīgā veidā, tādējādi nodrošinot labās prakses nostiprināšanu uzņēmumā, radot labklājīgu un atbildīgu vidi darbiniekiem, uzņēmējiem un sabiedrībai.”

Zlata Elksniņa-Zaščirinska, vadošā partnere, PwC Latvija

Mēs salāgojam savas prasmes un zināšanas ar klientu vēlmēm un vajadzībām, lai radītu paliekošu vērtību, palīdzētu klientiem pārvietoties pa daudzām sarežģītām sistēmām un veidotu atbildīgu uzņēmējdarbības vidi. Mēs palīdzam šīm sistēmām strādāt un klientiem efektīvi darboties tajās. Mūsu mērķis ir sniegt ieguldījumu mūsu valsts ekonomikas attīstībā, palīdzot veiksmīgi attīstīties uzņēmumiem un, uzlabot valsts pārvaldes procesu kvalitāti un efektivitāti, no kā ieguvēji būtu sabiedrība kopumā un katrs no mums.

PwC palīdz risināt problēmas, īstenojot korporatīvās atbildības pasākumus un ilgtspējīgu un iekļaujošu uzņēmējdarbību – sniedz kvalitatīvus pakalpojumus, pulcē savā kolektīvā visdažādākos talantus, iesaistās sabiedrībai nozīmīgos procesos un pozitīvi ietekmē apkārtējo vidi. Mēs dalāmies ar mūsu prasmēm, zināšanām, pieredzi un talantiem, koncentrējoties uz sabiedrības, vides un atbildīgas uzņēmējdarbības ilgtspējīgu attīstību.

 

Playback of this video is not currently available

| Duration 2:09

PwC korporatīvās atbildības apņemšanās  | Ilgums 02:09

Mūsu īstenotie atbalsta projekti

Vide

PwC strādā, lai mazinātu resursu patēriņu, veicinātu energoefektivitāti un atjaunojamās enerģijas izmantošanu, rūpētos par apkārtējo vidi un mūsu dzīves telpu pašlaik un domājot par nākotni un nākamajām paaudzēm. Šīs iniciatīvas ir svarīga mūsu "Net Zero" apņemšanās sastāvdaļa un veicina mūsu ilgtermiņa klimatneitralitātes politikas īstenošanu.


Koku stādīšana

Par nozīmīgu ikgadēju tradīciju kļuvusi koku stādīšana. Sadarbībā ar AS "Latvijas valsts meži", pērn Zvirgzdes Baltās kāpas apkārtnē iestādījām priežu stādus vairāk nekā 3,6 ha platībā. 

"Lielā talka"

Rūpējoties par vidi un patīkamu dzīves telpu, ik gadu PwC talcinieki dodas sakopt kādu teritoriju. Iepriekšējos gados esam talkojuši dzīvnieku patversmē "Ulubele", Mārupītes krastos, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā u.c. 

"Zemes stunda"

Atbalstam Pasaules dabas fonda rīkoto akciju "Zemes stunda", kuras ietvaros katru gadu ne tikai izslēdzam PwC izkārtnes apgaismojumu biroju ēkā Kr. Valdemāra ielā 21, bet arī samazinām elektroenerģijas patēriņu birojā un mājās.

 

Sabiedrība

Mums ir svarīga sociālās atbildības principu ievērošana. Sniedzot ieguldījumu sabiedrībai, mēs koncentrējamies uz savu zināšanu un prasmju izmantošanu, lai radīt ievērojamas pārmaiņas un uzlabotu sabiedrības labklājību. Mūsu ilggadējā sadarbība un atbalsts ietver palīdzību dažādām sociālajām grupām, rūpējoties par šo grupu veselību, izglītošanu un iekļaušanos darba tirgū. 

Valsts asinsdonoru centrs

PwC darbinieki ir aktīvi asinsdonori, tāpēc sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centru organizējam donoru dienu Valdemārā centrā. Šajā iniciatīvā iesaistās ne tikai mūsu uzņēmuma darbinieki, bet arī viņu ģimenes locekļi, kā arī mūsu biroju ēkas nomnieki.

Dzīvnieku patversme "Ulubele"

Vairākas reizes gadā dodamies uz Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmi "Ulubele", Līčos, lai dotos pastaigā ar patversmes iemītniekiem un palīdzam sagādāt pārtikas krājumus un citas patversmē ikdienā nepieciešamās lietas.

Labdarības projekti

Gada nogalē piedalāmies labdarības organizācijas "Palīdzēsim.lv" rīkotajā akcijā “Sasildīsim sirsniņas”, palīdzot sarūpēt svētkus bērniem un jauniešiem no trūcīgām ģimenēm, daudzbērnu un audžuģimenēm, bērniem, kuriem ir veselības ķibeles un tiem jauniešiem, kuri pakļauti sociālajam riskam. Projektu finansiāli atbalsta ne tikai PwC, bet iniciatīvā aktīvi iesaistās arī uzņēmuma darbinieki, kas paši sarūpē individuāli izvēlētus un skaisti noformētus sveicienus bērniem. Līdz ar PwC akcijā piedalās arī citu Valdemāra centrā esošie nomnieki.

Atbalsts nodibinājumam "Centrs Dardedze"

Sniedzam bezmaksas konsultācijas juridiskajos un nodokļu jautājumos nevalstiskai organizācijai "Centrs Dardedze", kas aktīvi iestājas par drošu bērnību un bērnu pasargāšanu no jebkāda veida vardarbības.

Pārvaldība

Mēs pārstāvam ētisku un caurspīdīgu biznesa praksi Latvijas tirgū un palīdzam citiem uzņēmumiem paaugstināt savu konkurētspēju, veidojam dialogu starp privāto un valsts sektoru, radām attīstības iespējas un dalāmies pieredzē.

Bezmaksas atbalsts grūtībās nonākušiem uzņēmumiem

Lai sniegtu ieguldījumu mūsu valsts ekonomikas attīstībā, esam izstrādājuši atbalsta programmu uzņēmumiem, piedāvājot saņemt bezmaksas, objektīvu un konfidenciālu konsultāciju jautājumos par parādu restrukturēšanu un finanšu veselības atjaunošanas iespējām.

Klientu izglītošana

Rīkojam klientu izglītošanas pasākumus (Nodokļu pēcpusdiena u.c.), kuros skaidrojam jaunākās ar likumdošanu saistītās izmaiņas un aktualitātes mūsu pārstāvētajās jomās. Ik gadu publicējam pētījumu par uzņēmējdarbības vidi Baltijā un tautsaimniecības attīstības tendencēm mūsu reģionā.

Dalība asociācijās

Mēs esam Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Ārvalstu investoru padomes (FICIL), Amerikas Tirdzniecības palātas, Lielbritānijas Tirdzniecības kameras un Latvijas dažādības hartas biedri. PwC Latvija valdes priekšsēdētāja un vadošā partnere Zlata Elksniņa-Zaščirinska ir Ārvalstu investoru padomes valdes priekšsēdētāja.

Nodokļu sistēmas efektivitātes veicināšana

Mūsu uzņēmuma mērķis ir veicināt aktīvu dialogu starp valsti un uzņēmējiem, veidojot efektīvu nodokļu sistēmu. Svarīgi, lai tas būtu ne tikai abpusēji izdevīgi, bet arī veicinātu Latvijas pievilcību ārvalstu investoru acīs un ilgtspējīgu valsts izaugsmi. Mūsu ilggadējie darbinieki ir vieni no Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas dibinātājiem.

Mūsu stāsti

PwC tīkla iniciatīvas sabiedrības, vides un atbildīgas uzņēmējdarbības veicināšanai.

Sazinieties ar mums

PwC Latvija

Marijas iela 2a, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums