Ilgtspējas jeb ESG pakalpojumi

Mūsdienīgi biznesa līderi strādā ilgtspējīgi, iekļaujot komercdarbības stratēģijā sociālos, vides un pārvaldības aspektus, kā arī ētikas pamatprincipus. Uzņēmēji apzinās, ka ilgtspējīgas darbības pamatā ir sadarbība ar visām ietekmes pusēm – piegādātājiem, klientiem, darbiniekiem, īpašniekiem, valsts institūcijām u.c.

Ar ilgtspēju saistītie izaicinājumi arvien būtiskāk ietekmē uzņēmumus un valsts iestādes, kā arī investoru un patērētāju izvēli. Klimata pārmaiņas nosaka nepieciešamību samazināt radīto ietekmi uz vidi, tādēļ arvien lielāks skaits uzņēmumu visā pasaulē apņemas samazināt savas CO2 emisijas, savukārt sociālās nevienlīdzības aspekti, īpaši uzņēmumu piegādes ķēdēs, iezīmē nepieciešamību ieviest stingrākus kontroles mehānismus. Lai pielāgotos dažādajiem ilgtspējas izaicinājumiem, tie tiek aplūkoti ilgtspējas jeb ESG (vides, sociālajos un pārvaldības) sistēmas ietvaros, kā rezultātā uzņēmumi savā darbībā ievieš noteiktus vides, sociālās atbildības un pārvaldības standartus. Mēs palīdzam klientiem orientēties dinamiskajā normatīvā regulējuma vidē, kā arī rast efektīvākos risinājumus, kā nodrošināt ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību, produktus un pakalpojumus.

Playback of this video is not currently available

1:47

Mūsu pakalpojumi

Uzzināt vairāk >

Lasīt vairāk >

Uzzināt vairāk >

Uzzināt vairāk >

Uzzināt vairāk >

Uzzināt vairāk >

Uzzināt vairāk >

Uzzināt vairāk >

Uzzināt vairāk >

Uzzināt vairāk >

Uzzināt vairāk >

Uzzināt vairāk >

< Back

< Back
[+] Read More

Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva jeb CSRD - vai esat gatavi tās piemērošanai?

Ilgtspējas ziņošanas nozīme Eiropas Savienībā aizvien pieaug. Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva (CSRD), uzliek par pienākumu vairāk nekā 50 000 uzņēmumiem Centrālās un Austrumeiropas reģionā, tostarp vairāk nekā 250 uzņēmumiem Latvijā finanšu pārskatu vadības ziņojumos iekļaut ilgtspējas ziņojumu.

Uzzināt vairāk par CSRD

Kāpēc izvēlēties PwC?

Izvēloties mūsu ilgtspējas pakalpojumus, Jūs iegūsiet priekšrocības, ko sniedz PwC globālā ekspertīze un integrētie risinājumi. Mēs palīdzam saviem klientiem izprast ilgtspējas riskus un iespējas, piedāvājot konsultācijas un risinājumus gan ilgtspējas stratēģijas izveidei un pielāgošanai, gan ilgtspējas ziņojumu sagatavošanai un pārbaudei. 

PwC sniedz ilgtspējas pakalpojumus, iesaistot ekspertu komandu ar plašām zināšanām ilgtspējas atbilstības un ziņošanas jomā, cilvēkresursu vadības, risku vadības, kā arī juridiskajā un nodokļu vadības jomā.

Vēlaties regulāri saņemt aktualitātes par jaunumiem ESG jomā?

Sazinieties ar mums

Maija Orbidāne

Maija Orbidāne

Ilgtspējas pakalpojumu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 6709 4400

Alīna Ruskova

Alīna Ruskova

ESG nodokļu prakses vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 6709 4400

Irēna Arbidāne

Irēna Arbidāne

Direktore, Personāla un organizāciju pārveides pakalpojumu vadītāja Baltijā, PwC Latvia

Sekojiet mums

Ar * atzīmētie lauki ir jāaizpilda obligāti

Hide