Pieteikšanās PwC ESG jaunumiem

Nospiežot pogu “Iesniegt”, jūs dodat piekrišanu savu personas datu apstrādei, lai saņemtu komerciālus paziņojumus, proti, jaunumus no PwC. Jums ir tiesības savu piekrišanu jebkurā laikā atsaukt, nosūtot e-pastu uz lv_unsubscribe@pwc.com. Turklāt ikviens PwC komerciālais paziņojums piedāvās iespēju atrakstīties no jaunumiem. PwC Latvija ar savu reģistrēto adresi Kr. Valdemāra iela 21-21, Rīga, vai cits PwC uzņēmums, no kura jūs saņemat komercinformāciju (uzņēmumu saraksts), būs jūsu personas datu pārzinis. Pilna informācija par jūsu personas datu apstrādi ir pieejama mūsu privātuma politikā.
By clicking the “Submit” button you give consent to process your personal data for the purpose of receiving commercial information, in particular newsletters from PwC. You have the right to withdraw your consent at any time by sending an email to lv_unsubscribe@pwc.com. Moreover, every marketing communication from PwC will contain an option to resign from subscribing to the newsletter. PwC Latvia or another PwC entity from which you receive commercial information (list of entities), with its registered seat in Riga, Kr. Valdemāra iela 21-21, will be the controller of your personal data. A full information about processing your personal data is available in our Privacy Policy.

Sazinieties ar mums

PwC Latvija

Marijas iela 2a, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums