Darba vides tiesības

Gudras, praktiskas konsultācijas, kas vieno uzņēmumus un to darbiniekus

Darbinieki ir uzņēmuma vissvarīgākā, taču reizē arī vissarežģītākā komponente. Mūsu speciālistu komandai darbinieki ir būtiski. PwC Legal ne vien sniedz noderīgas juridiskās konsultācijas, bet arī izmanto visaptverošas zināšanas un iedziļinās situācijā pēc būtības. Cilvēka vadīts process, izmantojot tehnoloģiju sniegtās priekšrocības. PwC integrētais pakalpojums sniedz juridisku skatījumu uz daudziem dažādiem darba vides jautājumiem. Mēs sniedzam konsultācijas, kas ne tikai palīdz jūsu uzņēmumam rūpēties par saviem pašreizējiem darbiniekiem, bet arī palīdz plānot personālu, kas būs vajadzīgs nākotnē. 

Integrēti pakalpojumi

Mūsu komandu veido speciālisti ar pieredzi darbaspēka jautājumos. Sadarbojoties ar mūsu personāla un organizāciju pārveides pakalpojumu komandu, nodokļu pakalpojumu komandu vai biznesa un darījumu konsultāciju komandu, mēs klientiem sniedzam vērtīgas atziņas un iespējas, kas rada pievienoto vērtību. Ja nepieciešams, mēs kļūstam par jūsu uzņēmuma komandas papildinājumu.

Juridiskie pakalpojumi

Mēs sniedzam stratēģiskas juridiskās konsultācijas, kas atbilst konkrētajai situācijai, ņemot vērā klienta daudzpusīgās biznesa vajadzības un sniedzot pārliecību lēmumu pieņemšanā. Sākumā mēs uzdodam jautājumus par klienta biznesa stratēģiskajām vajadzībām un izstrādājam risinājumus, lai klients sasniegtu savus mērķus. PwC Legal juridiskās zināšanas un plašā nozaru pieredze ļauj mums piedāvāt jums aktuālas, datos balstītas atziņas. Mēs darbojamies visās darba vides attiecību un darba tiesību jomās, ieskaitot darbinieku labumu grozu, biznesa darījumus, darba devēju un darba ņēmēju attiecības, daudzveidību un iekļautību, pārmaiņas un restrukturēšanu, kā arī nodarbinātību.

Mēs varam palīdzēt

atbilstība normatīvo aktu prasībām, darba koplīgumi un darbinieku labumi

uzņēmumu apvienošana, iegāde, citi darījumi

daudzveidība, iekļautība, vienādas iespējas

darba devēju un darba ņēmēju attiecības, darba koplīguma noslēgšana

darba tiesības, darba tiesisko attiecību izbeigšana, vispārīgā aizsardzība

darba līgumi, nodarbinātības politika, ierobežojumi

restrukturēšana, štatu samazināšana, pārcelšana citā darbā

darba vides pārbaudes, juridiskais audits, apmācības

darba vides drošums, risku vadība