Datu analītika un datu apstrāde

Uzņēmumu rīcībā esošie datu apjomi ir milzīgs resurss. Mēs atlasīsim vērtīgāko un palīdzēsim jums pieņemt vislabākos lēmumus. Mūsu speciālistiem ir zināšanas statistikā, mašīnapmācībā un biznesa plānošanā, kā arī pieredze lielapjoma datu analīzē un apstrādē.

Izdevība

Pastāvīga datu pieauguma dēļ, uzņēmumu vadītājiem ir piekļuve ievērojami lielai informācijai par saviem uzņēmumiem, klientiem, darbiniekiem, tirgiem un ekonomisko dinamiku. Taču vairums uzņēmumu vadītāju izmanto tikai nelielu daļu no pieejamiem datiem, lai iegūtu izpratni un informāciju stratēģisku lēmumu pieņemšanai.

Avots: PwC Baltijas uzņēmumu vadītāju aptauja 2016

Avots: PwC Baltijas uzņēmumu vadītāju aptauja 2016

Avots: PwC Baltijas uzņēmumu vadītāju aptauja 2016

Avots: PwC Baltijas uzņēmumu vadītāju aptauja 2016

loading-player

Playback of this video is not currently available

Panākumi būs tiem, kas izmanto datu un analītikas pilnu potenciālu.

Izmantojot datus un analītiku, jūs varat:

 • identificēt izaugsmes iespējas no esošās kapacitātes un ar paplašināšanos
 • veicināt inovācijas, lai radītu jaunas preces un pakalpojumus un ātri tos piedāvātu tirgū
 • prognozēt klientu uzvedību analizējot viņu uzvedību no pieejamiem digitālajiem avotiem, lai preces un saturu pielāgotu klientiem
 • uzlabot mijiedarbību ar pircējiem, analizējot uzvedību no digitāliem avotiem, lai preces un saturu pielāgotu klientiem
 • identificēt darījumus un gūt no tiem maksimālu labumu, pieņemot labākus lēmumus par piemērotiem tirgiem, prognozējot riskus un sasniedzot stratēģiskos mērķus
Data-driven organizations are three times more likely to report significant improvements in their decisions around innovation, growth and competitive advantage.

Dati un analītika var palīdzēt jums:

 • prognozēt un paredzēt ekonomikas, tirgus un regulējuma ietekmi uz jūsu uzņēmuma stratēģiju un rezultātiem
 • uzlabot jūsu ikdienas lēmumu pieņemšanas procesu
 • nodrošināt darbības efektivitāti, izmantojot jaunāko tehnoloģijas, darbības un finanšu analītiku, lai pieņemtu datos balstītus lēmumus visā uzņēmumā
 • pārveidot cilvēkresursus, radot darbaspēka analītikas kapacitāti, tostarp stratēģisko darbaspēka plānošanu, prognostisko cilvēkresursu analītiku, atlīdzības modelēšanu un mobilitātes analītiku
 • izveidot efektīvāku nodokļu funkciju un izmantot nodokļu deklarāciju datus labāku biznesa lēmumu pieņemšanai
Jūsu nodokļu funkcijas efektivitātes uzlabošana
Nodokļu pārprojektēšana, pārdefinēšana un pārveidošana par stratēģisku biznesa vērtību

Datos balstīta pieeja var palīdzēt jums:

 • uzlabot jūsu uzņēmuma informācijas avotu un rezultātu integritāti
 • mazināt atbilstības risku
 • pārveidot iekšējo atbilstību uz regulējuma prasībām, lai tā veicinātu konkurētspēju
 • nepārtraukti novērot jūsu sistēmas un sniegt reāllaika pārskatus
 • identificēt neparastu vai riskantu aktivitāti
 • aizsargāties pret kiberpārkāpumiem, krāpniecību un zādzību
 • ātri reaģēt uz pārkāpumiem un apdraudējumiem
Riska mazināšana un datu pārvēršana par visā uzņēmumā izmantojamu inteliģenci
Regulējuma, tiesību aktu un komercijas radīto problēmu prevencija, izmeklēšana un seku novēršana
Tirgus kredītriska un apdrošināšanas riska vadība

Datos balstītas analīzes izmantošana, lai:

 • ietekmētu stratēģiskos lēmumus un palielinātu to pieņemšanas ātrumu un pamatotību
 • skaidrotu lēmumu ietekmi uz īpašnieku vērtību
 • simulētu tendenču un stratēģisko alternatīvu ietekmi uz biznesa un darbības modeli
 • kvantificētu uzlabojumus no labākas lēmumu pieņemšanas un izmantotu “vispirms pilotprojekts” domāšanu, lai ātri no tiem mācītos un tad izvērstu mērogu
Uz zinātni balstītu lēmumu pieņemšanas mākslas apgūšana
Labāku lēmumu pieņemšanas iespējas ar atbilstošu informāciju un rīkiem – biznesa modelēšanu un vērtējumiem

Kādā veidā dati un analītika var piešķirt lielāku vērtību jūsu uzņēmumam?

Pārskats

Pārskats

Atklājums

Kādu vērtību sevī ietver dati?

Varam palīdzēt jums noteikt jūsu datu un analītikas prioritātes:

 • izvērtējot šobrīd izmantoto datu kvalitāti un to potenciālo biznesa vērtību
 • atbalstot jūs ar datu savākšanu, sagatavošanu un izvērtēšanu
 • izvērtējot jūsu datu potenciālu, piemēram, saistībā ar profilēšanu, segmentēšanu un salīdzināšanu

View more

Uzticība

Varat uzticēties saviem datiem?

Varam vairot datu, sistēmu un procesu uzticamību:

 • pārskatot jūsu datu avotus, datu vadības, drošības un privātuma praksi
 • pārskatot jūsu uzņēmuma sistēmas, lai ieviestu attiecīgos kontroles un uzraudzības mehānismus
 • testējot jūsu uzņēmuma procesus, lai pārliecinātos par sniegtās informācijas precizitāti

View more

Aprakstīšana

Kas notika un kāpēc?

Varam palīdzēt jums atklāt datos ieslēptu izpratni:

 • projektējot un piegādājot biznesa informāciju ar lietotājam draudzīgām saskarnēm, lai parādītu, kas notiek jūsu uzņēmumā
 • apvienojot datus, lai atklātu tendences, paraugus, iemeslus un cēloņsakarības

View more

Prognozēšana

Kas varētu notikt tālāk?

Varam palīdzēt jums efektīvāk prognozēt iespējas un riskus:

 • apvienojot pagātnes datu paraugus ar nozares un uzņēmuma zināšanām, precīzāk prognozēt nākotni
 • izstrādājot automatizētu un iestrādātu risinājumu, kas aktualizējas ar jaunu datu ienākšanu
 • identificējot un prognozējot ļoti specifiskas slēptas darbības (piemēram, krāpniecību un tirgus manipulāciju), ja tie uzskatāmi par potenciāliem riskiem

View more

Optimizācija

Kāda ir pareizā atbilde jūsu uzņēmumam?

Varam palīdzēt jums atklāt labākos risinājumus jūsu uzņēmuma uzdevumiem:

 • izvērtējot un veicot papildu analīzi
 • pārskatot jūsu stratēģijas vai darbības aspektus, riska un izmaksu efektivitātes līdzsvaru vai taktiku individuālā klienta līmenī
 • identificējot ikvienu iespēju pārvērst naudas izteiksmē un gūt maksimālu labumu no datiem kā stratēģiska pamatlīdzekļa, izmantojot jaunus, inovatīvus darbības modeļus

View more

Pilnvarošana

Vai zināšanas tiek nodotas īstajiem cilvēkiem īstajā laikā?

Varam palīdzēt jums pilnvarot īstos cilvēkus īstajā laikā:

 • saprotot, kuram cilvēkam ir nepieciešama piekļuve datiem un izpratnei
 • izveidojot attiecīgas vizualizācijas, lai palīdzētu dažādiem lietotājiem ātri interpretēt un rīkoties atbilstoši iegūtajai izpratnei

View more

Iestrādāšana

Kā jūs iestrādājat datu analītiku savā uzņēmumā?

Varam palīdzēt jums iestrādāt datu analītiku jūsu uzņēmumā:

 • projektējot jums nepieciešamās kapacitātes integrētu kompleksu datu un analītikas efektīvai izmantošanai
 • iesakot, kā vislabāk integrēt datu analītikas sistēmas uzņēmumā
 • sniedzot jūsu uzņēmumam kontrolētus ārpakalpojumus un nodrošinot nepārtrauktus risinājumus – datu izmitināšanu, analītiku un biznesa ieteikumus

View more


Rezultāts

1. Attāluma samazināšana no idejām līdz rezultātiem

Kompleksu, neviennozīmīgu, nelineāru problēmu risināšana ar datiem un analītiku – no stratēģijas līdz īstenošanai.

2. Ātrāka virzīšanās tirgū

Dati un analītika tiek izmantoti ātrākai izpratnei un tā tiek izmantota, lai gūtu tirgus līdera priekšrocības un ietekmētu jūsu nozarē pastāvošo kārtību.

3. Praktiski, izpildāmi ieteikumi

Biznesa mērķu un analītisko secinājumu saskaņošana noved pie praktiskiem ieteikumiem un palielina varbūtību, ka uzņēmums akceptēs ieteikumus un attiecīgi rīkosies.


4. Lielāka noturība

Inteliģentas un efektīvas datu un analītikas izmantošanas rezultātā iegūta manevrētspēja par spīti dinamiskiem tirgus spēkiem.

5. Uzlabots sniegums

Būtiskās kapacitātes modernizācija, izveidojot sistēmas un rīkus, kas nepieciešamas datu analītikas atbalstam un integrēšanai ar esošajām tehnoloģijām visā uzņēmumā.

6. Zināšanas šobrīd un lielāka kapacitāte nākotnes prognozēšanai

Jūsu darbības pamatā esošā datu un analītikas stratēģija, kas rada gan tūlītējus rezultātus konkrētajai problēmai, gan izpratni, uz kuras pamata prognozēt nākotnes uzdevumus un iespējas.

Mēs Jums varam palīdzēt

Tehnoloģiju noturība pret kiberapdraudējumiem ietekmē uzņēmuma konkurētspēju. Mēs aizsargāsim jūsu datus un tehnoloģijas, lai jūs varat koncentrēties uz biznesa izaugsmi. Mūsu speciālistiem ir visaptverošas tehniskās zināšanas un pieredze, kā arī biznesa risku izpratne.

Lasīt vairāk

Uzņēmumu rīcībā esošie datu apjomi ir milzīgs resurss. Mēs atlasīsim vērtīgāko un palīdzēsim jums pieņemt vislabākos lēmumus. Mūsu speciālistiem ir zināšanas statistikā, mašīnapmācībā un biznesa plānošanā, kā arī pieredze lielapjoma datu apstrādē.

Lasīt vairāk

Tehnoloģijas un jauninājumi paver uzņēmuma izaugsmes iespējas. Mēs palīdzēsim jums izstrādāt tehnoloģijas, kas palielina Jūsu uzņēmuma ienesīgumu.

Lasīt vairāk

Jaunu risinājumu ieviešana var būt biedējoša un izaicinoša. Mēs uzņemsimies ieviešanas pārraudzības nastu, palīdzēsim definēt jūsu biznesa prasības un saskaņosim piegādes ar jūsu sadarbības partneriem.

Lasīt vairāk

Sazinieties ar mums

Edgars Šacs

Edgars Šacs

PwC Information Technology Services valdes loceklis, Kiberdrošības un privātuma pakalpojumu vadītājs Baltijas valstīs un Ukrainā

Tel: + 371 27891617; +371 67094400

Sekojiet mums