Kontakti

PricewaterhouseCoopers SIA

Reģistrācijas nr. 40003142793
Tel: + 371 67094400
E-pasts: lv_pwc.riga@pwc.com

Marijas iela 2a
Rīga, LV-1050
Latvija

ZAB PricewaterhouseCoopers Legal SIA 

Reģistrācijas nr. 40203342251
Tel: + 371 67094400
E-pasts: lv_legal_info@pwc.com

Marijas iela 2a
Rīga, LV-1050
Latvija 

PwC bankas rekvizīti

PricewaterhouseCoopers SIA
Reģistrācijas nr. 40003142793
Marijas iela 2A, Rīga, LV-1050

SEB banka AS, Kods UNLALV2X
LV12UNLA0050014161180 (EUR)
LV85UNLA0002005070367 (USD)

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, Kods RIKOLV2X
LV56RIKO0002930006996 (EUR)
LV60RIKO0002030010951 (USD)

PwC Legal bankas rekvizīti

ZAB PricewaterhouseCoopers Legal SIA
Reģistrācijas nr. LV40203342251
Marijas iela 2A, Rīga, LV-1050

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, Kods RIKOLV2X
LV65RIKO0002930332851 (EUR)

Vadošā partnere Latvijā

Zlata Elksniņa-Zaščirinska

Revīzijas pakalpojumi

Ilandra Lejiņa

Nodokļu konsultācijas

Ilze Rauza

Biznesa un IT konsultācijas

Raimonds Dauksts 

Baiba Apine

Juridiskā palīdzība

Benno Butulis

Sazinieties ar mums

PwC birojs Latvijā

Marijas iela 2a, Rīga, LV-1050, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums