Kontakti

PricewaterhouseCoopers SIA

 

Reģistrācijas nr. 40003142793
Tel: + 371 67094400
E-pasts: lv_pwc.riga@pwc.com

Fakss: + 371 67830055
Krišjāņa Valdemāra iela 21
Rīga, LV-1010
Latvija

PricewaterhouseCoopers Legal
Zvērinātu advokātu birojs

Reģistrācijas nr. 90010364699
Tel: + 371 67094400
E-pasts: info.latvia@lv.pwclegal.com


Fakss: + 371 67830055
Krišjāņa Valdemāra iela 21
Rīga, LV-1010
Latvija 

PricewaterhouseCoopers Information Technology Services SIA

Reģistrācijas nr. 40003848862
Tel: + 371 67094400
E-pasts: lv_pwc.riga@pwc.com


Fakss: + 371 67830055
Krišjāņa Valdemāra iela 21
Rīga, LV-1010
Latvija

PwC bankas rekvizīti

PricewaterhouseCoopers SIA
PVN Nr. LV40003142793
Kr. Valdemāra iela 21 - 21, Rīga, LV-1010

SEB banka AS, Kods UNLALV2X
LV12UNLA0050014161180 (EUR)
LV85UNLA0002005070367 (USD)

Luminor Bank AS, Kods RIKOLV2X
LV56RIKO0002930006996 (EUR)
LV60RIKO0002030010951 (USD)

View more

PwC ITS bankas rekvizīti

PricewaterhouseCoopers Information Technology Services SIA
PVN Nr. LV40003848862
Kr. Valdemāra iela 21 - 21, Rīga, LV-1010

Nordea Bank AB Latvijas filiāle, Kods: NDEALV2X
LV80NDEA0000080943381 (EUR)

 

View more

PwC Legal bankas rekvizīti

PricewaterhouseCoopers Legal
Zvērinātu advokātu birojs

Reģistrācijas nr. 90010364699
Krišjāņa Valdemāra iela 21. Rīga, LV-1010

Swedbank AS, Kods HABALV22
LV40HABA0551038942663 (EUR)

View more

Vadošā partnere Latvijā

View more

Revīzijas pakalpojumi

View more

Nodokļu konsultācijas

View more

Biznesa un IT konsultācijas

View more

Juridiskā palīdzība

View more

View more

Sazinieties ar mums

PwC Office

Kr. Valdemāra iela 21, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums