PwC Latvija vadība

PwC uzņēmumi darbojas starptautiskajā PricewaterhouseCoopers uzņēmumu tīklā, tādējādi nodrošinot iespēju sniegt pakalpojumus gan vietējā līmenī, gan starptautiskā līmenī, apkalpojot gan lielus starptautiskus uzņēmumus, gan nelielus vietējos uzņēmumus.

PricewaterhouseCoopers SIA (PwC) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras dalībnieks ir Ungārijā reģistrētā PricewaterhouseCoopers Konyvvizsgalo Kft. (100%).

Visā pasaulē ir pieņemts, ka PwC uzņēmumu vadībā tiek iecelti vietējie speciālisti, kas ļauj nodrošināt zināšanas par vietējo tirgu un uzņemties atbildību par darbībām šajā tirgū.

PwC valdes galvenais uzdevums ir veicināt sadarbību dažādu PwC nodaļu starpā, kā arī nodrošināt PwC vērtību, risku un kvalitātes vadības standartu un ētikas prasību ievērošanu ikdienas darbā.

PwC valdē tiek iecelti partneri un direktori, kuri pārstāv katras PwC nodaļas intereses (Nodokļu konsultāciju nodaļa, Revīzijas un uzņēmējdarbības nodaļa, Darījumu un finanšu konsultāciju nodaļa, Konsultāciju nodaļa un Administrācija). Visi valdes locekļi ir vienlīdzīgi un attiecībās ar trešajām personām ir tiesīgi pārstāvēt PwC atsevišķi.

Svarīgi uzsvērt, ka attiecībās ar klientiem lēmumu pieņemšanā ir iesaistīta ne tikai PwC valde, bet arī cilvēki, kas darbojas konkrētajā pakalpojumu sniegšanas komandā un vislabāk ir iepazinuši klienta vajadzības un vērtības.

 


PwC valde

Zlata Elksniņa-Zaščirinska
Valdes priekšsēdētāja
Vadošā partnere Latvijā

Zlata Elksniņa-Zaščirinska PwC Latvijas birojā strādā kopš 1994. gada, taču kā vadošā partnere kopš 2013.gada. Līdztekus padziļinātām zināšanām par vietējo tirgu, viņa ir ieguvusi arī plašu starptautisko pieredzi, piedaloties dažādos nodokļu konsultāciju projektos, t.sk. izvērtējot klientu nodokļu riskus, konsultējot par biznesa iegādes vai pārdošanas darījumu veikšanu. Zlata ir Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas un Starptautiskās profesionālo sertificēto grāmatvežu asociācijas (ACCA) biedre, kā arī Ārvalstu investoru padomes Latvijā valdes priekšsēdētāja. Zlata ir atbildīga par PwC Latvijas biroja vadību, īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai dažādu PwC nodaļu starpā un vadot arī PwC administrāciju.

Ilandra Lejiņa
Valdes locekle
Partnere
Revīzijas pakalpojumi

Ilandra, savā vairāk nekā 20 gadu pieredzē ar PwC, ir vadījusi gan banku, gan uzņēmumu revīzijas darba grupas, revidējot finanšu pārskatus, kas sagatavoti saskaņā gan ar Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem, gan - Latvijas Republikas grāmatvedību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Viņas klienti ir finanšu institūcijas, lielu starptautisku uzņēmumu grupu meitas uzņēmumi, kā arī lielie vietējie uzņēmumi. Ilandrai ir sociālo zinātņu maģistra grāds, kas iegūts Latvijas Universitātē, kā arī viņa ir Latvijas zvērināta revidente un ACCA biedre. Ilandras kompetencē ietilpst Revīzijas un uzņēmējdarbības nodaļas vadība, kā arī Darījumu un finanšu konsultāciju nodaļas vadība. 2015. gadā Ilandra tika atkārtoti ievēlēta Lielbritānijas Tirdzniecības kameras Latvijā (BCCL) valdē.

Ilze Rauza

Ilze Rauza
Valdes locekle
Partnere
Nodokļu pakalpojumi

Ilze Rauza strādā PwC kopš 1998. gada, un šobrīd vada PwC Nodokļu nodaļu. Līdztekus likumdošanas vides uzlabošanai Latvijā, Ilze specializējas ES likumdošanā un nodokļu piemērošanā pārrobežu darījumos, kā arī ir pieredzējusi nodokļu tiesvedībā. Viņa ir Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas un Starptautiskās profesionālo sertificēto grāmatvežu asociācijas (ACCA) biedre, kā arī PwC globālā netiešo nodokļu finanšu pakalpojumu tīkla dalībniece.

Jana Smirnova
Valdes locekle
Direktore
Revīzijas pakalpojumi 

Jana strādā PwC kopš 1997. gada, uzsākot darba gaitas kā revīzijas asistente, taču šobrīd viņas pienākumi ietver atbildīgās direktores funkcijas PwC veiktajos revīzijas projektos. Vairāk nekā 19 gadu laikā Jana ir vadījusi dažāda mēroga un sarežģītības revīzijas klientu projektus. Jana ir iesaistījusies arī dažādos konsultāciju projektos, analizējot grāmatvedības jautājumus saskaņā ar Latvijas grāmatvedību regulējošajiem tiesību aktiem un Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Rīgas Ekonomikas augstskolā Jana ir ieguvusi bakalaura grādu ekonomikā un biznesa administrācijā, kā arī viņa ir Latvijas zvērināta revidente, ACCA un CIA biedre.

Jānis Lagzdiņš

Benno Butulis
Vadošais partneris PwC Legal
Zvērināts advokāts
Juridiskie pakalpojumi

Benno Butulis ir zvērinātu advokātu biroja PricewaterhouseCoopers Legal vadītājs, un zvērināts advokāts ar 14 gadu pieredzi jurisprudencē. Pirms pievienošanās PwC Legal Benno ir strādājis Baltijas mēroga zvērinātu advokātu biroja vadības komandā. Benno ir pārstāvējis klientu intereses valsts pārvaldes iestādēs un tiesās administratīvajā un civilprocesā, kā arī pārstāvējis savu klientu intereses Satversmes tiesā, Saeimā un Ministru kabinetā. Viņš galvenokārt strādā tiesvedības, publisko iepirkumu, būvniecības un vides tiesību, valsts pārvaldes un konstitucionālo tiesību jomās. Ikdienā Benno pārstāv klientu intereses darījumu sarunās, iestādēs un tiesās, kā arī konsultē klientus par lielo projektu juridisko risku vadību un strīdu risināšanas plānošanu.

Sazinieties ar mums

PwC Latvija

Marijas iela 2a, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums